Byhaver skaber sundhed og trivsel

Bæredygtighed

04/10/2016 07:00

Professionshøjskolen Absalon

Grønne fællesskaber giver sammenhold og samvær på tværs af sociale skel, etniske tilhørsforhold – og på tværs af aldersgrupper. Det er nogle af de fordele, der følger med ved brugen af af byhaver, som forskeren Søren Christensen har præsenteret.
Mange byhaver vokser i disse år op omkring de større byer - heriblandt ikke mindst i København, og det har en positiv virkning på befolkningens trivsel. Søren Christensen, der er forsker og lektor på Ernæring og Sundhedsuddannelsen hos University College Sjælland præsenterede i september et review af forskningen på området. Hans konklusion er entydigt, at haverne giver en lang række sociale og sundhedsfremmende fordele. 

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Søren Christensens review blev fremlagt på konferencen ”Growing in cities” i Basel, hvor verdens førende forskere på området mødtes. Her gav han en præsentation i sessionen ”Community gardens as spaces for knowledge, learning & action.” I sessionen deltog også AAU-professor Bent Egberg Mikkelsen, der var moderator på Søren Christensens review. Desuden deltog Pernille Malberg Dyg fra Professionshøjskolen Metropol med et oplæg, som tog sit afsæt i byhavernes indvirkning på børns læring og trivsel. 

  Fremmer social udvikling Sørens Christensens review handlede blandt andet om den sociale udvikling og den sociale integration i lokalsamfundene, og det viser sig, at haverne har en positiv virkning på begge dele. Byhaverne understøtter sammenhængskraften i lokalområderne, og konkret er de med til at sikre, at mennesker med forskellig kulturelle baggrunde mødes, ligesom den gensidige tillid forbedres.  Forskning peger desuden på, at haverne medvirker til, at det lokale engagement øges, mens hærværk og aggressiv adfærd reduceres.

Også på det personlige plan påvirkes mennesker positivt i forhold til eksempelvis personlig udvikling (empowerment), ligesom brugerne af byhaverne rent faktisk spiser flere grøntsager og har en bedre fysisk og mental tilstand end dem, der ikke er engageret i haverne.

  Social kapital Søren Christensen peger med andre ord på, at byhaverne skaber social kapital. For at underbygge dette yderligere i dansk sammenhæng, skal forskerne arbejde mere tværvidenskabeligt og systematisk - både kvalitativt og kvantitativt. Derfor arbejdes lige nu på en fælles forskningsansøgning i samarbejde med Københavns Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Region Sjælland og Københavns Kommune. Yderligere forskning er interessant for den offentlige sektor, der har en åbenlys interesse at fremme sundhed og løse udfordringer forbundet med integration, inklusion og bæredygtighed. Det er i den sammenhæng vigtigt at afklare, hvordan vi indretter fremtidens byer med henblik på at overvinde nogle af de udfordringer der gør sig gældende i øjeblikket.   ****************************   Baggrundspapirer og præsentation på konferencen http://www.capfoods.aau.dk/newslist/news/urban-gardening-from-the-indivi...   Interview med Søren Christensen på P4 weekend. http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4kbh/p4-weekend-2016-09-04-07-03-6/#!/0...   Uddybning af review Fordelene ved byhaver omfatter: Mere ’empowerment’ og positiv udvikling af lokalsamfundet (Saldivar-Tanaja & Krasny 2004, Colding & Barthel 2013, Ohmer et al. 2009), reduktion af forekomsten af hærværk I lokalområdet  (Armstrong 2000, Hlubik et al. 1994), bedre social integration (Colding and Barthel 2013, Glover & Parry 2005, Holland 2004, Levkoe 2006, Shinew, K.J., Glover, T.D., Parry, D.C., 2004, Kuo et al. 1998), reduktion af aggressiv adfærd I lokalområdet (Elings 2006, Kuo F.E., Sullivan W.C. 2001), bedre sammenhængskraft og sociale netværk (Comstock, N. L., Dickinson, M., Marshall, J.A., Soobader, M., Turbin, M.S., Buchenau, M., Litt, J.S. (2010), Middlen I., Dzidic P., Buckley, A., Bennett, D., Marian, T., Jones R. (2014)), bedre understøttelse af kulturmødet mellem mennesker med forskellig baggrund (Guitart, D., Pickering, C., Byrne, J. 2012; Kingsley, J., Townsend, M., Henderson-Wilson, C. 2009; Furnass 1996; Shinew et al. 2004), forbedring af den gensidige tillid og det lokale engagement (Teig, E., Amulya, J., Bardwellc, K., Buchenau, M., Marshall, J.A. Litt, J.S. 2009) m.v.    Kontakt Søren Christensen, tlf.: 50151558

Mest Læste

Annonce