Det teknologineutrale udbud 2021 er afsluttet

Bæredygtighed

29/10/2021 19:43

Redaktionen

Det teknologineutrale udbud 2021, der havde et samlet udbetalingsloft for staten på 1,2 mia. kr., er nu afsluttet. Der var i år ingen bud.

Det teknologineutrale udbud, der blev igangsat d. 23. august 2021 med frist for tilbud d. 22. oktober 2021, er nu afsluttet. 

Energistyrelsen har ikke modtaget nogen bud i det teknologineutrale udbud 2021.

Energistyrelsen vil invitere relevante brancheorganisationer og opstillere til dialogmøder som en del af arbejdet med at kigge nærmere på resultatet af det teknologineutrale udbud 2021. Energistyrelsen vil kontakte branchen snarest med henblik på at afholde dialogmøder i november. Energistyrelsen vil også evaluere resultatet af udbuddet, og konklusionerne heraf vil indgå i den igangværende analyse, som skal afdække behovet for teknologineutrale udbud efter 2021. 

Denne analyse kigger bredt og vil inddrage erfaringer fra tidligere udbud. Derudover vil analysen bl.a. også give en samlet status for støttefrie projekter i Danmark og give et samlet billede af den forventede udbygning med vedvarende energi frem mod 2024. Endelig vil analysen undersøge udviklingen i omkostninger og indtægter for VE-anlæg og undersøge mulighederne for at opnå finansiering, risikoafdækning og tiltrække investorer til støttefri VE-projekter. 

Fakta om det teknologineutrale udbud:

  • Der blev afholdt ét samlet teknologineutralt udbud i 2021, der sammenlagde de afsatte midler for 2020 og 2021. Det teknologineutrale udbud i 2021 havde et samlet udbetalingsloft for staten på 1,2 mia. kr. (2020-priser) og en kapacitetsbegrænsning på ca. 428 MW (landvindækvivalenter). Både solcelleanlæg, landvindmøller, åben dør-havvindmøller, bølgeenergianlæg og vandkraftanlæg kunne deltage.
  • Det teknologineutrale udbud anvendte en såkaldt tosidet contract-for-difference (CfD)-støttemodel, hvor støtten kan variere fra år til år, mens den er fast inden for hvert kalenderår. I CfD-støttemodellen er betalingen tosidet, dvs. at VE-opstiller modtager et pristillæg pr. produceret kWh fra staten, når den tilbudte budpris overstiger referenceprisen, men betaler til staten når referenceprisen oversigter den tilbudte budpris. Støtten gives i 20 år. 
  • Der var i udbuddet fastsat et budloft på 25 øre/kWh. Projekter skulle være langt i projektudviklingen og fx have en lokalplansgodkendelse. Projekter skulle nettilsluttes inden hhv. 2 eller 4 år fra indgåelse af kontrakt med Energistyrelsen afhængig af teknologi. Åben-dør havvindmøller skulle nettilsluttes inden for 4 år og andre teknologier inden for 2 år. 
  • Regeringen (Socialdemokratiet),Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik den 22. juni 2020 en aftale om at fortsætte de teknologineutrale udbud til 2021, hvor der konkurreres om at levere mest grøn strøm for pengene. Derudover blev der reserveret midler til teknologineutrale udbud i 2022-2024.

Mest Læste

Annonce