Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

FN forbyder brug af stærkt forurenende skibsbrændstof i Arktis

Bæredygtighed

23/11/20 10:01

Theis

Den Internationale Søfartsorganisation, IMO, har i dag med dansk og grønlandsk støtte vedtaget et forbud mod at sejle på tung olie som brændstof i Arktis. Vigtigt slag for havmiljøet og klimaet, siger miljøminister Lea Wermelin.

Fra 2024 forbydes det at sejle på tung olie som brændstof i Arktis. FN’s Internationale Søfartsorganisation har givet håndslag på at forbyde international skibsfart både at sejle på det tunge brændstof og transportere det i skibets brændstoftanke.

Tung olie forurener luften og bidrager til klimaforandringerne, så isen i Arktis smelter hurtigere. Og hvis det slipper ud i havet, er det næsten umuligt at rydde op. 

"Det her er en vigtig milepæl for klimaet og havmiljøet i Arktis. Alt for længe har forureningen fra skibe medvirket til, at isen på Arktis smelter, og at havmiljøet lider. Jeg er derfor glad for, at vi sammen med Grønland har været med til at forhandle et forslag, der både tilgodeser befolkningen i Grønland og havmiljøet. Vi havde selvfølgelig gerne set, at forbuddet blev indført hurtigere, men uanset hvad er det et meget vigtigt skridt i den rigtige retning," siger miljøminister Lea Wermelin.

"I Naalakkersuisut er vi glade for, at der nu er international enighed om HFO-forbuddet. Forbuddet vil resultere i miljø- og klimamæssige gevinster og vil betyde en forbedring af risikobilledet ved olieudslip i vores region, som er særligt sårbar," siger Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane.

Oliespild udgør stor risiko
Forskere har længe peget på netop brændstofforurening som en af de store syndere i klimakrisen – og det tunge brændstof er særligt slemt. Olien er tyktflydende og nedbrydes langsommere end lettere brændstoffer. Derfor udgør oliespild med tungt brændstof en stor risiko for det marine miljø og kystnære økosystemer.

Samtidig kan den tunge olie fanges under isen og sprede sig over store afstande. Sammenlignet med lettere brændstof udledes der langt flere partikler, mere CO2, svovl og ”black carbon”.

"Fra dansk side havde vi gerne set et højere ambitionsniveau, men et forbud er først rigtigt effektivt, når vi er enige internationalt. Så må det blive kompromissets kunst, og det er rigtig godt, at alle arktiske lande støtter op om forbuddet. Fra 2024 tager vi for alvor fat, og fra 2029 er det helt slut med tungt brændstof i Arktis," siger Lea Wermelin.

Indtil nu har en række medlemslande været imod et forbud mod at sejle på tungt brændstof i Arktis. Derfor er det en milepæl, at medlemslandene i FN i dag er nået til enighed om et kompromis.

Kompromiset betyder, at internationale skibe ikke længere må benytte de miljøskadelige brændstoffer fra juli 2024, men at der kan gives dispensation indtil 2029 til fartøjer, som ikke overholder reglerne i Polarkoden om beskyttede brændstoftanke.