Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Nyt forskningsprojekt: Kan ålegræs og tang fjerne kvælstof i havet?

Bæredygtighed

23/08/2022 12:52

Redaktionen

Der skal reetableres ålegræs og dyrkes tang i flere danske fjorde - blandt andet Vejle Fjord og Limfjorden.

Det vil gavne dyrelivet i havet, og samtidigt undersøges havplanternes evne til at fjerne kvælstof og fosfor i havet. Pengene til projektet kommer fra landbrugsaftalen, hvor der er afsat 34 mio. kr. til marine virkemidler.

Et nyt, stort forskningsprojekt skal undersøge, om ålegræs og tang kan være et effektivt redskab til at fjerne kvælstof fra havmiljøet. Derfor skal der plantes ålegræsskud ved Gamborg, Kolding, Horsens, Odense og Vejle Fjord, og der skal laves storskala-testforsøg med dyrkning af tang i Limfjorden ved Nykøbing Mors. Det sker som et led i den brede politiske landbrugsaftale fra sidste efterår, hvor partierne blev enige om at reducere kvælstofudledningen med 10.800 tons kvælstof i 2027.

Med aftalen blev der afsat 34 mio. kroner til udviklingsinitiativer for de marine virkemidler – blandt andet ålegræs og tang.

"Livet under havets overflade i vores kystvande og fjorde er under pres. For der er alt for store mængder næringsstoffer, der finder vej ud i vores vandmiljø. Derfor er vi med den store brede landbrugsaftale fra sidste efterår blevet enige om, at kvælstofudledningen skal reduceres markant. Der er mange initiativer fra aftalen, der er ved at blive til virkelighed og her er forskningsprojektet ét af dem," siger miljøminister Lea Wermelin.

Når kvælstof spredes som gødning på markerne, kan en del af det, der ikke optages i afgrøderne, blive udvasket og ende i vandmiljøet. Her virker kvælstof også som gødning – bare for algerne. For mange alger i vandet kan resultere i iltsvind, hvilket kan dræbe plante- og dyrelivet på havbunden.    

Projektet er samtidigt et naturgenopretningsprojekt, fordi ålegræs og tang er levesteder for både fisk og smådyr, hvilket gavner biodiversiteten.

Resultatet af forskningsprojektet skal indgå, når der i 2023 og 2024 skal gøres status for, hvordan det går med indsatsen for at reducere kvælstof og hvordan en evt. resterende indsats skal tilrettelægges. Her skal det vurderes, om indsatser med ålegræs og tang kan udbredes til flere steder i landet.

Mest Læste

Annonce