Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Regeringen nu i grønt samarbejde med nogle af verdens største økonomier

Bæredygtighed

20/11/20 9:31

Theis

Danmark indgår de hidtil mest omfangsrige samarbejder om grøn energi med Kina, Vietnam, Mexico og Sydafrika. Lande, der til sammen står for over 30 % af de globale drivhusgasser.

Danmark udleder 0,1 % af de globale drivhusgasser. Derfor kan vores ambitiøse nationale klimaindsats ikke stå alene. Siden 2012 har Danmark derfor samarbejdet med nogle af verdens største vækstøkonomier og CO2-udledere for at synliggøre og realisere en alternativ grøn og økonomisk bæredygtig vej, der kan medvirke til at indfri Parisaftalens mål.

Som led i den nye strategi for den globale klimaindsats styrker regeringen nu samarbejdet om grøn omstilling med verdens største CO2-udleder, Kina, samt vækstøkonomierne Vietnam, Mexico og Sydafrika markant med i alt 250 mio. kroner over fem år.

”Regeringens klimaambitioner vækker interesse verden over. Samtidig har Danmark over årtier opbygget stærke kompetencer inden for vedvarende energi og energieffektive løsninger. Vi skal standse klimakrisen, og vores myndighedssamarbejde bidrager til CO2-reduktioner i stor skala til gavn for vores samarbejdslande, klimaet og grønne danske virksomheder”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

”Dansk klimadiplomati er en frontløber for den globale grønne og bæredygtige omstilling. Nu styrker vi energisamarbejdet med Kina, Vietnam, Sydafrika og Mexico og gør verden grønnere, dansk klimadiplomati stærkere og fremtiden mere bæredygtig. Det er et vigtigt led i regeringens erklærede mål om at gøre Danmark til en grøn stormagt og hjælpe grønne danske løsninger og virksomheder ud i verden for at gøre nytte og gavn", siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Samarbejdet med partnerlandene drives af Energistyrelsen i samarbejde med Udenrigsministeriet og de danske ambassader i landene. Her deles detaljerede erfaringer om Danmarks grønne omstilling.

Eksempelvis spiller Kina, som er verdens største CO2-udleder, en nøglerolle, hvis vi skal nå målene i Parisaftalen. Det var derfor godt nyt, da Kinas præsident, Xi Jinping, for nyligt meddelte, at Kina vil være CO2-neutralt i 2060. Det dansk-kinesiske energipartnerskab kan understøtte Kina på den rejse og er allerede et godt eksempel på, hvordan dansk viden og erfaringer bidrager til en grønnere verden.

Små greb med stor effekt

Ved klimakonferencen COP25 sidste år kunne klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og den kinesiske vicemiljøminister Zhao Yingmin sætte det lange lys på. Her præsenterede de en fælles analyse muliggjort af myndighedssamarbejdet af Kinas potentiale for at indfri Parismålene. ”China Renewable Energy Outlook” er et realistisk bud på, hvordan Kina frem mod 2050 kan skære hele to tredjedele af sin CO2-udledning uden at øge sine energiomkostninger. En reduktion der vil svare til 200 gange Danmarks nuværende årlige udledninger.

I Vietnam har Danmark netop tiltrukket stor opmærksomhed hos beslutningstagere og industri ved, sammen med Verdensbanken, at præsente anbefalinger til, hvordan Vietnam kan udnytte sin lange kystlinje til havvind og realisere 10 gigawatt havvind allerede i 2030. Til sammenligning har Danmark i dag 1,7 gigawatt havvind. Det er en udvikling, som den danske vindindustri følger nøje.

På samme vis er der potentiale for store CO2-reduktioner i Mexico og Sydafrika. Alle fire lande står overfor stigende energiforbrug som følge af økonomisk vækst og stigende levestandarder. Med sigte på Parisaftalens mål skal det derfor gå stærkt. Gennem danske erfaringer og lokal forankring i myndighederne kan alle fire lande speede deres omstilling fra sort til grøn energi kraftigt op. Det åbner også for jobskabelse lokalt men også i Danmark. Samtidigt arbejder Danmark for, at den grønne, klimavenlige omstilling skal være social og økonomisk bæredygtig med nationalt og lokalt ejerskab.

Som led i de nye programmer bliver udsendt en række danske energieksperter til partnerlandene for at sikre overførsel af danske erfaringer og kapacitetsopbygning i landenes energiadministrationer. Energistyrelsen vil også udvide den tekniske rådgivning – bl.a. i samarbejde med Energinet og danske konsulenter.

Danmarks internationale klimaindsats er stadfæstet i Klimaloven og understøttes i regeringens strategi for global klimaindsats. Danmark har i alt 16 energipartnerskaber med lande, der til sammen står for over 60 % af den globale CO2-udledning.