Bente Sorgenfrey: Vi har brug for et bud på ny styring af den offentlige sektor

Lad os sætte forsøg med ny styring igang på alle niveauer og i alle sektorer, og så få en Ledelseskommissionen, der giver bud på en ny styring af den offentlige sektor, skriver Bente Sorgenfrey, FTF.

Jeg har en forventning om, at Ledelseskommissionen giver bud på en ny styring af den offentlige sektor.

Det er afgørende, at Ledelseskommissionen arbejder ud fra en tænkning, der giver konkrete bud på en styring, der ikke alene fokuserer og rationaliserer, men også skaber plads til risikovillighed i de faglige vurderinger hos både lederne og de ansatte.

Ledelseskommissionen

Se hele vores tema om Ledelseskommissionen her 

Debatten om ledelse og styring af den offentlige sektor blæser stadig med stormstyrke, og New Public Management er flere gange i løbet af 2016 erklæret død. Men hvad kan - om noget - afløse NPM, hvilken styringslogikker bør gælde, og hvordan kommer vi i mål med fremtidens velfærd?

For at fremme god offentlig ledelse har regeringen nedsat en Ledelseskommission, som DenOffentlige følger tæt. 

Jeg har et ønske om, at Ledelseskommissionen diskuterer, hvordan partnerskaber med de faglige organisationer kan understøtte god styring i den offentlige sektor.

Det kunne være en fordel for både styring og implementering af mål, at der i alle sektorer og på alle niveauer i den offentlige sektor bliver indgået aftaler mellem parterne og sættes forsøg i gang, der kan udvikle nye måder at styre og lede den offentlige sektor på. Det kan frigøre ressourcer og sætte fagligheden i opgaveløsningen i højsædet til gavn for både borgere og ansatte.

Jeg ønsker, at Ledelseskommissionen skal have fokus på, hvordan kvalitet bedst fremmes.

Styringsprincipper og -modeller skal understøtte, at den offentlige sektor leverer velfærd af høj kvalitet til borgerne. Et nyt styringsparadigme skal derfor bidrage til at løfte kvaliteten af den offentlige velfærd. Metoderne og styringsredskaber skal være så tæt på både borgere og ansatte, så begge grupper oplever, at styringen tager afsæt i den hverdag, hvori den skal bruges.

Jeg mener, at nye principper for ledelse skal bygge på tillid og skabe mening.

Ledelse skal sætte retning og være meningsskabende, så de ansatte, der udsættes for ledelse, kan se, at deres opgaveløsning flugter den overordnede retning og mål. Ledelsesgrundlaget i en organisation skal bygge på en grundlæggende tro på at de ansatte. Baggrund for mål og beslutninger skal være forståelig for de ansatte.

Jeg mener, at Ledelseskommissionen bør have fokus på, hvordan ledelse og styring også sikrer engagement og arbejdsglæde.

Nye principper og modeller for styring bør også sikre øget arbejdsglæde. Forudsætningen for kvalitet i velfærdsydelserne er arbejdspladser, der er præget af tilfredshed og engagement hos alle – både ledere og medarbejdere. I dag er tusindvis af offentlige ansatte sygemeldte, fordi de nuværende styringsværktøjer ikke matcher den hverdag, de bruges i. Et opgør med bureaukrati og dokumentation skal frisætte mere tid til kerneopgaven, uden at det svækker borgernes retssikkerhed. Der skal nye, konkrete alternativer sikre både retssikkerhed og gennemsigtighed.

Emneord: Ledelseskommission, Ledelsesavisen, Bente Sorgenfrey, FTF, 230117, Tina Juul Rasmussen
Tina Juul Kommunikation på DenOffentlige.dk Om Juul Kommunikation...
Aktivitet: Artikler: 31 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 10.03.17 Brian Jensen
  Kunne ikke være mere enig med Ulla!

  Tak Ulla, Kort og præcist!

 • 08.03.17 Ulla Pierri Enevoldsen
  Stop nu den styringsmani i det hele taget

  DROP STYRING, tillid og faglighed tilbage. Fyr djøf-segmentet, ansæt folk, fra de berørte brancher til at facilitere arbejdet.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 21.05.19 Ledelse
  Kommunernes sygefravær stiger svagt

  Nye tal viser, at sygefraværet i kommunerne steg i 2018 efter flere års fald. Særlig sosu'er er mere syge, mens pædagoger ligger stabilt. Regioner har haft samme tal for sygefravær i årevis.

 • 16.03.19 Ledelse
  Klaus Majgaard: Bryd styring op i tre rum

  Vend styringen på hovedet, lyder det fra bl.a. Anders Bondo Christensen. Jamen, hvad nu hvis vi bryder den op og skaber tre rum, hvortil styringen skal tilpasses, foreslår Klaus Majgaard.

 • 24.10.18 Ledelse
  Giv plads til at træne de tværfaglige kompetencer

  Et succesfuldt tværfagligt samarbejde kræver koblingskompetencer – at ledere og medarbejdere på tværs af organisationen er i stand til at kommunikere, koordinere og kooperere. Men det kommer ikke af sig selv, siger professor. Hør mere på konference.

 • 23.08.18 Politik
  LO: Godt at A-kasserne nu får mere ansvar

  - Ros til partierne for, at de nu omsider viser a-kasserne den tillid, de fortjener. Jeg havde dog hellere set, at a-kasserne havde fået opgaven som en fast ordning i stedet for et forsøg, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

 • 31.07.18 Uddannelse
  Ledelsesekspert om fusion: Ny institution kommer til at stå stærkt

  Fusionen af Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt vil øge samarbejde på tværs og fokus på at omsætte viden til effekt er potentialer. Dermed får Region Syddanmark en stærkere aktør i ledelses- og organisationudvikling, mener Kuno Johansen.