Hvornår kigger det offentlige med

28/11/10 7:52

Administrator

Det er morsomt når folk bliver afsløret som bedragere, fordi de på Facebook har delt billeder af dem selv, der spiller tennis ved poolen på Mallorca under en langtidssygemelding pga piskesmæld. Og fair nok - det er så dumt, at det synes både morsomt og fortjent. Men spørgsmålet er om borgerne opfatter Facebook og andre sociale platforme som private samtaler eller "offentlige".

Digitalt dyneløfteri

For er borgerne overhovedet klar over, at det offentlige måske kigger med. Og er det i orden, at det offentlige kigger med, eller svarer det til at spionere eller lytte ved døren? Facebooks privatlivsindstillinger hører ikke til de letteste i verden, og mange har meget åbne profiler - eller kender slet ikke deres indstillinger. Heldigt for det offentlige eller?

For det offentlige vil rigtigt gerne kigge med. Senest har Skat været i medierne med en historie om hvordan de bruger falske FB-profiler til at kigge nærmere på mistænkte borgere. Skat er nu blevet opmærksomme på, at denne praksis strider imod den aftale de har indgået med Facebook (man må ikke oprette falske profiler), så de ændrer praksis, men vil fortsætte jagten på Facebook.

Online overvågning af sociale medier

I jagten på sociale bedragere vil kommunerne også gerne være med på Facebook - og de kigger dig muligvis allerede over skulderen, både on-line og i den virkelig verden. I den virkelige verden handler det eksempelvis om overvågning af private hjem. En praksis som flere kommuner ønsker lovhjemmel til at kunne gøre mere systematisk end de må i dag. I dag må kommunerne kun overvåge "sporadisk", men da de har værktøjer, der via registersammenkøring gør det let at finde potentielle bedragere, er det jo fristende at lave et udtræk over disse og så påbegynde en mere systematisk efterforskning.

Jeg er ikke jurist og kan ikke finde regler der regulerer det offentliges overvågning på nettet. Måske det er som med overvågning i det fysiske rum, altså at det er tilladt at overvåge sporadisk men ikke systematisk? Grundlæggende er det et problem, at det er svært at finde klare svar på, hvad det offentlige må og ikke må på nettet og de sociale medier. Som borger er det meget svært at finde regler, råd og vejledning om internetadfærd fra det offentlige. Datatilsynet er ikke en særlig folkelig myndighed! Men hvem er det så der skal hjælpe borgerne?

Alt hvad du siger kan blive brugt imod dig

Pressenævnet var i foråret ude med en pressemeddelelse hvori de slog fast, at åbne Facebook profiler var at opfatte som offentlige, og derfor kunne bruges journalistisk uden tilladelse fra de involverede. Er det mon samme optik der lægges til grund for det offentliges kiggen med på Facebook?

Lidt skarpt formuleret kunne man sige, at Facebook selv giver borgerne bedre privatlivsbeskyttelse end det offentlige gør. Hos Facebook er det netop sådan, at virksomheder og myndigheder kun må registrere sig som Sider, ikke personer, og dermed afskæres de fra at følge med i borgernes nyhedsopdateringer. Her er der altså en skarp adskillelse af offentligt og privat (havde ikke troet at jeg ville komme til at skrive pænt om Facebook i denne sammenhæng!).

Læser biblioteket med på din profil?

Desværre kan jeg på få minutter finde en række kommunale biblioteker der har oprettet sig som privatpersoner på Facebook (jeg har vedhæftet en ufuldstændig biblioteksliste). Dermed overtræder de Facebooks regelsæt - og de får adgang til at kigge med, hvor det ikke var meningen at de skulle kigge med. For bibliotekerne får dermed lov til at kigge med i statusopdateringerne, billederne m.m. fra flere tusinde borgere. Det skal de ikke og jeg tvivler på at alle borgere ved, at det er det de har givet bibliotekerne lov til!

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce