Socialøkonomiske virksomheder gør godt!

09/12/10 10:55

Administrator

Socialøkonomiske virksomheder gør godt! Gør godt for socialt udsatte - om det er fattige, handicappede, hjemløse i Danmark og udlandet. Gør godt for økonomien - om det er den ansattes privatøkonomi, vores nationale velfærdsøkonomi og den globale økonomi. Og gør godt, rent ideologisk i at fastholde, at alle har værdi og kan skabe værdi!

Forleden var jeg procesleder på en idékonference, hvor 60 ildsjæle med forskellige vinkler på social økonomi: iværksættere, investorer, virksomhedsledere, fonde, uddannelsesfolk og studerende, investerede 4 timer i at udvikle ideer til, hvordan uddannelse, kurser, netværk og mentorer kan støtte disse særlige iværksættere.

To forskellige historier

To ledere fra succesfulde socialøkonomiske virksomheder deltog som oplægsholdere, hvor de fortalte om, hvordan deres vej til bæredygtig vækst-virksomhed havde været. Det var to forskellige fortællinger: den ene om en idealistisk drivkraft til at få Afrikas fattige gjort mobile - virksomheden Baisikeli - og den anden om at give mennesker med nedsat funktionsevne et rigtigt, værdigt og værdiskabende arbejde - Huset Venture Nordjylland. Begge virksomheder drives med succes og vækst; på hver deres måde, hver deres sigte og hver deres marked.

Fascinerende var de fællestræk i historierne, der handlede om at tage ansvar for at gøre idé til virkelighed. Begge ledere fortalte, hvordan man som iværksætter må arbejde seriøst, hårdt og vedholdende på at få sin idé realiseret. At være drevet af passionen for ideen og håndtere den professionelt i forretningsudvikling. At arbejde med sig selv - også dér, hvor det gør ondt, fordi man nu har ansvar for personale, økonomi og kunder og ikke bare for en idealistisk idé. På mange måder klassiske historier om iværksætteri.

Forretninger med socialt ansvar

Hvad er det så, der skiller disse virksomheder ud? Hvad er det, der gør, at social økonomisk iværksætteri alligevel er anderledes? Baisikeli og Huset Venture Nordjylland har begge måtte definere sig som virksomheder med socialt ansvar OG som forretninger, med positiv bundlinje som mål. Ikke et enten eller, men et både og. Og det har været en udfordring!

For Venture, har udfordringen særligt været, at gøre klart for kunderne, at det ikke er et social pædagogisk arbejdstilbud, hvor opgaverne bliver løst for at aktiverere socialt udsatte; men at Venture's medarbejdere er faguddannede, kompetente regnskabs- og edb-folk, der kan løse præcis samme opgaver og i samme gode kvalitet som andre regnskabs- og edb-firmaer. Blot med den dimension, at deres nedsatte funktionsevne gør, at de arbejder på anderledes praktiske vilkår end man gør i ordinære virksomheder.

Forretning eller bistand

Baisikeli har ofte stået med udfordringen at definere sig som business i udviklingslande, hvor der rejses spørgsmål til om virksomheden kynisk vil udnytte fattiges sparsomme økonomiske ressourcer eller være just-another-aid-project. At sælge billige, simple cykler til Afrika for at skabe større mobilitet i lande med dårlig infrastruktur: er det forretning eller ulandsbistand?
Den særlige udfordring, disse to ledere har haft er altså at blive accepteret og værdsat som professionel forretning OG som socialt ansvarlig i en verden, som traditionelt ser virksomheder som enten-eller. Det kræver af ledere og iværksættere en særlig evne til at se både-og. Til at se mulighederne, hvor andre ser begrænsningerne. Til at vende blikket fra at se mennesker som handicappede eller fattige til at se dem som talentfulde og skabende. Og at insistere på, at netop hér kan skabes unik, bæredygtig vækst.

Og ikke mindst kræver det af disse iværksættere og ledere, at de kan formidle dette både-og! I kommunikationen med investorer, samarbejdspartnere og kunder OG som et værdiskabende produkt på et regulært, konkurrencebaseret marked.

Lad os skabe de allerbedste vilkår for, at flere virksomheder som Baisikeli, Huset Venture Nordjylland og de mange, mange andre social økonomiske virksomheder, der allerede trives - at der kan blive flere af dem. Lad os skabe væsentlige og tilgængelige tilbud til iværksætterne, der har hjertet på rette sted og drivkraften til at lave forretning OG social bæredygtighed.

Fordi social økonomi gør godt!

Tak til UCN og AaU, for at afholde konferencen og til Center for Social Økonomi for det arbejde I gør på det strategiske, politiske plan.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce