Mindre stat mere privat - skatten skal ned og væksten op

Politik

01/06/2019

Anahita Malakians

Det borgerlig politik i Danmark er i forfald, og der er ikke brug for flere socialdemokrater forklædt som borgerlige. Der er brug for Nye Borgerlige!

Det forlyder i skrivende stund, at antallet af danskere i den arbejdsduelige alder for første gang siden 1987, er nået under 700.000. Det er jo utroligt positivt. Desværre afspejler det sig bare ikke for alvor i danskernes skattebetaling, der stadig hører til blandt de aller højeste i verden. Således betaler en dansker ca. 50 % i skat af sine indtægter, og da det kun er ca. halvdelen af befolkningen, der er i job, så kan man jo regne ud, at de der bidrager mest i sagens natur må aflevere noget mere end halvdelen af deres indkomst i skatter. 

Det er i min optik fuldstændigt uacceptabelt, at vores skatter stadig er så voldsomt høje, mens det offentlige udgiftspres jævnfør den faldende ledighed, falder markant. Det er et tegn på, at de offentlige budgetter er helt ude af kontrol. I Nye Borgerlige ønsker vi en flad skat på 38% og intet arbejdsmarkedsbidrag. Det vil betyde, at det for alvor kan betale sig at tage et job frem for at være på overførsler og naturligvis også blive mere attraktivt at starte sin egen virksomhed. 

Den nuværende nominelt borgerlige regering svigter det arbejdende folk på det groveste, når det faldende offentlige udgiftspres ikke fører til signifikant lavere skatter. Det er ganske enkelt at sjofle det arbejdende folk - og er på alle måneder sindsbilledet på, hvorfor Nye Borgelige opstod og er nødvendige ift. at genoplive borgerligheden. 

 

Mit slogan er mere privat og mindre stat, fordi jeg tror på, at mennesker som udgangspunkt kan og skal tage vare på sig selv. Det må aldrig blive statens opgave at forsørge os som folk fra vugge til grav. Naturligvis og uden for diskussion - skal de svageste hjælpes. Altid. Omvendt skal vi have det personlige ansvar i fokus - ikke mindst for alle de mennesker der sagtens kan klare sig selv. Et eksempel på en ny måde at organisere samfundet på er, at vi vil gøre det obligatorisk for alle voksne danskere og tilflyttere til Danmark, at melde sig ind i en a-kasse, så de altid er forsikret mod arbejdsløshed. 

Det nuværende kontanthjælpssystem vil blive overflødigt og for dem, der ikke vil arbejde eller starte op som iværksættere, vil vi indføre en basisydelse på 6000 kr. skattefrit og uden modkrav. Den øgede økonomisk vækst som de lavere skatter medfører, vil naturligvis også føre til, at flere kan klare sig selv og at skattebetaling bliver fordelt på flere hænder og derved øges. Det borgerlige Danmark har sovet på laurbærrene de sidste fire år, hvorfor der er brug for Nye Borgerlige til at genoplive den slumrende borgerlighed og få gang i væksten. 

Du kan selvfølgelig også stemme, som du plejer, men så får du en borgerlig politik baseret på en statsminister, der proklamerer, at han er ligesom en socialdemokrat. Det er der i mine øjne ikke meget borgerlighed over. 

Mest Læste

Annonce