Fleksjobber: der skal være plads til alle i Folketinget

Politik

23/04/2019

Claus Jansson

Vi taler ofte om, at Folketingets sammensætning skal afspejle befolkningens, men vi ved også at det langt fra er tilfældet. I august 2016 sagde Folketingets formand, Pia Kjærsgaard: ”Vi bør være bredere repræsenteret, end vi er i dag”.

Pia Kjærsgaards udtalelse fik efterfølgende den private samfundsøkonomiske tænketank Kraka til at se på Folketingets sammensætning ud fra de folkevalgtes alder, køn og uddannelse.

De fandt en overrepræsentation af aldersgruppen 30 til 54 årige, mænd samt folkevalgte med en lang videregående uddannelse.

Desværre var der ingen opgørelse, som kunne vise hvorledes fordelingen var på andre parametre, så som religion, etnicitet, handicap o.l.

Hvor mange folketingsmedlemmer har et handicap? Det er da relevant at vide, på samme måde som det også er relevant at kende andelen af de folkevalgte, som har særlige skånebehov for at kunne varetage deres folkelige mandat.

Kong Christian den halve

Følg historien, der trækker centrale nedslagspunkter frem fra et 30 år langt sagsforløb. Det her er ikke en enkeltsag. Det er en afklædning af et system, som svigter dagligt.

Læs også folketingskandidat og fleksjobber Claus Janssons blog om forslag til et nyt beskæftigelsessystem. 

 

Mig bekendt er der ikke en eneste førtidspension eller fleksjobber valgt ind i Folketinget, så det har jeg tænkt mig at lave om på. Jeg er tiltrods for min reducerede arbejdsevne parat til at afprøve den reelle rummelighed og tilgængelighed i Folketinget. Det kræver naturligvis, at mine politiske budskaber og mine personlige mærkesager får den fornødne opbakning fra vælgerne.

Personer ansat i et fleksjob kan have mange grunde til, at de ikke kan varetage fuldtids ordinært ustøttet beskæftigelse. Men det gør ikke vores kompetencer ringere. Det gør blot, at vi har nogle skånebehov som skal tilgodeses, før vi kan konkurrere på lige fod med ordinært raske fuldtidsansatte.

Til dagligt er jeg ansat som politisk rådgiver for Alternativet på Christiansborg, hvor jeg primært arbejder med beskæftigelses- og socialpolitik indenfor de områder, hvor jeg har helt særlige spidskompetencer. Kompetencer som jeg har tilegnet mig, fordi jeg lever med de udfordringer, som andre nuværende folkevalgte repræsentanter ikke har tæt inde på livet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har i forbindelse med kommunalvalget i 2017 indskærpet, at også fleksjobbere har ret til at stille op til politiske tillidsposter. Det eneste som ministeren havde svært ved at forestille sig var, at en fleksjobber også kunne varetage en ministerpost for landets regering.

Som udgangspunkt ville det være en forskelsbehandling, såfremt man ekskluderede mennesker med handicap eller kroniske lidelser fra at søge indflydelse også i en stilling som minister. Om det så er praktisk muligt, skal jeg ikke kunne gisne om, men helt generelt mener jeg ikke, at der findes en eneste beskæftigelse, som en fleksjobber ikke ville kunne varetage, når skånebehovene var tilgodeset.

Kunne jeg se mig selv som minister? Ja det kunne jeg faktisk.

For mig ville der ikke findes en større ære og tillidserklæring, end hvis jeg blev tilbud ministerposten som ”Trivsels- og Omsorgsminister”, som Alternativet har beskrevet i vores ambitiøse regeringsprogram.

Får vi et mere repræsentativt mangfoldigt Folketing, så ville vi også automatisk kunne inddrage langt flere kompetencer i lovgivningsarbejdet. De bedste love laves med repræsentation af og ikke om en given borgergruppe.

I en tid med økonomisk fremgang og flere muligheder, der slår det mig, at vi i stigende grad ser, at fællesskaber lukker sig om sig selv. At eksklusionen er stigende og viljen til at forstå hinandens ståsted bliver udfordret.

Vi kan lovgive nok så meget uden at det hjælper, hvis vi ikke er rummelige, inkluderende og skaber et nødvendigt lige udgangspunkt for, at alle kan deltage og bidrage. En af forudsætningerne for at vi hver især kan løfte vores demokratiske medansvar og påtage os vores demokratiske autoritet er, at der også reelt findes en plads til os. I de demokratiske institutioner, ved forhandlingsbordene og ikke mindst i lovgivningsarbejdet.

Der er plads til og brug for langt mere demokrati. Det borgernære demokrati i kommunerne, i de nationale og internationale demokratiske institutioner og organer. Men først og fremmest har vi brug for at alle inddrages og bidrager.

Et demokrati skal kendes på sin evne til at inkludere selv den mindste minoritet.

Mit spørgsmål er ganske enkelt, om der er plads til en fleksjobber i Folketinget. Er det overhovedet muligt at være folkevalgt i et Fleksting?

Jeg stiller op som folketingskandidat for Alternativet i Storkreds Sjælland. Det er mit demokratiske medansvar at bidrage til løsningerne på vores tids udfordringer, store som små. Personligt vil jeg arbejde for at gennemføre markante ændringer på bl.a. førtidspension og fleksjobområdet.

Mine valgtemaer er, at alle har ret til meningsfuld beskæftigelse og billige anstændige boliger.

Mest Læste

Annonce