Aarhus-leder fyret med et års løn: Købte ulovligt ind for millioner

Ledelse

11/11/2016 10:43

Nick Allentoft

Central chef i Aarhus Kommune stopper omgående. Aarhus Stiftstidende har de seneste uger afsløret bl.a. brud på udbudsregler og vilde indkøb af t-shirts og caps.
Centerchef Claus Pedersen forlader omgående sin stilling som chef for Center for Byens Anvendelse, oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.   "I den seneste tid er der rejst kritik af en række forhold i Center for Byens Anvendelse og Natur og Vejservice, som er blevet og bliver undersøgt. Ingen af disse undersøgelser har vist forhold, som berettiger en bortvisning," lyder det fra kommunen, der altså i første omgang må nøjes med en fritstilling med løn.   Det, der lægger sig op af en reel fyring, kommer efter flere ugers afsløringer i Aarhus Stiftstidende. Historier om indkøb af t-shirts og caps for millioner, lederkurser for millioner og køb af kommunikation for millioner. Ifølge avisen ofte uden om udbudsregler og i flere tilfælde har indkøbte varer blot har stået ubrugeligt til skue i Center for Byens Anvendelse. Men avisen har afsløret endnu mere. 

Whistleblower-ordning

I 2015 anbefalede et regeringsudvalg øget brug af whistleblower-ordninger, og flere kommuner og regioner er igang.

Find flere artikler om emnet her. 

"Blandt andet har han skaffet sponsorer til sin badmintonklub i Aalborg blandt firmaer, der har million-aftaler med hans egen afdeling i Aarhus Kommune. Han har købt caps og t-shirts for 700.000 kr. til medarbejderne hos en bekendt i Løkken, og han og hans afdeling, Natur og Vejservice har i en række tilfælde handlet i strid med reglerne for udbud," skriver Aarhus Stiftstidende.

Sagen tog ifølge Aarhus Kommunes oplysninger til DenOffentlige, sin begyndelse allerede for et år siden, da lokalmedier begyndte at spørge ind til forholdene i Byens Anvendelse. 

"Da de første forhold kom til direktørens kendskab i november 2015, blev der handlet på det. Det betød blandt andet, at der i december 2015 blev igangsat en intern gennemgang af indkøb for at sikre, at de var omfattet af de rette udbud og overholdt de rette rammeaftaler. Der blev fundet flere forhold som ikke var i orden, og der blev udarbejdet en konkret plan for udbud af opgaver," fortæller stadsdirektør Niels Højberg til DenOffentlige. 

I første omgang følger kommunen således de ansættelsesretlige regler, og orienterer internt om sagen med centerchefen. Det førte til en skriftlig advarsel. 

"Ledelsen i Teknik og Miljø fandt et sammenfald mellem et par af kommunens leverandører og sponsorer til en idrætsklub, hvor forvaltningschefen sad i bestyrelsen. Dette forhold blev delt med kommunens politiske ledelse og førte til en hård personalemæssig sanktion (Skriftlig advarsel) længe inden at medierne beskrev forholdet," fortæller stadsdirektøren.

  Avisens afsløringer satte gang i sagen Sagen kulminerede i oktober i år, da direktøren for Teknik og Miljø, Erik Jespersen, søgte Magistratens accept til Claus Pedersens øjeblikkelige fratræden. Det betyder i praksis, at den skandaleombruste chef stopper efter gældende overenskomstvilkår, og foreløbig har ret til en årsløn og andre goder. 

Ytringsfrihed og tavshedskultur

Vi har samlet artikler om ytringsfrihed og tavshedskultur i det offentlige på denne temaside.

Der er dog åbnet en personalesag, oplyser kommunen, mens Aarhus Stiftstidende fortæller, at der er en revisionsundersøgelse igang af den måde chefen for Center for Byens Anvendelse har handlet på. 

"Sideløbende med personalesagen er et eksternt revisionsfirma i gang med at undersøge tidligere medarbejderes oplysninger her i avisen om, at Natur og Vejservice bevidst har budt for lavt på opgaver fra Center for Byens Anvendelse for at undgå, at de kom i udbud - og på den måde sikre arbejdet til sig selv. Efterfølgende skal Natur og Vejservice have sendt regninger på det beløb, det reelt koste at udføre arbejdet," fortæller avisen.   Opsigelsen af offentlige ledere skal følge en række regler, som er aftalt mellem KL og chefforeningerne. Men trods avisens afsløringer og det øjeblikkelige stop for "samarbejdet" mellem kommunen og den nu tidligere chef, vil direktør Erik Jespersen fra Magistraten ikke fortælle mere.    ”Jeg har orienteret Magistraten om, at jeg ikke længere finder, at der er et tilstrækkeligt grundlag for at fortsætte samarbejdet med Claus Pedersen. Derfor fratræder han nu sin stilling. De nærmere omstændigheder er at betegne som en personalesag,” siger Erik Jespersen til Aarhus Stiftstidende.   Ifølge Aarhus Stiftstidende har kommunen kendt til sagen i flere måneder, men der skete først for alvor noget, da avisen begyndte på sine afsløringer.    "Nogle af sagerne handler om ting, der har stået på gennem flere år, som nærmest har været offentligt kendt på arbejdspladserne og har været noget, man gennem lang tid har talt om mand og mand imellem. Alligevel er sagerne ikke kommet direktøren og den øvrige ledelse for ørene," skriver avisen. 

Direktøren for området erkender, at der er noget at rette op på. 

"Den slags ting skal man kunne gå til sin leder med. Og hjælper det ikke, må man gå videre op i systemet - i sidste ende til mig eller til rådmanden," siger direktør Erik Jespersen til Stiftstidende.   Opfordrer til at tale Udover direktøren har flere politikere hørt tidligt om sagen. Herfra lyder det i kor, at der skal rettes op på en dårlig kultur og medarbejderne må råbe op, når der er noget galt.    "Mit indtryk er, at der har hersket en kultur på den arbejdsplads, som vi skal væk fra. Der er mange dygtige medarbejdere. Nu må de rejse hovederne og komme videre. Hvis de har yderligere ting, der skal frem om, hvad der er foregået, vil jeg opfordre dem til at komme frem med det nu," siger formand for byrådets tekniske udvalg, Ango Winther (S) ifølge Aarhus Stiftstidende.   Samme toner lyder fra Venstres Gert Bjerrregaard.   »Alle medarbejdere har et ansvar for at bringe kritisable forhold op ad i systemet,« siger han.

Også når de ved, at de så risikerer at blive fyret og miste deres job, spørger Aarhus Stiftstidende.

»Det mener jeg. Det berettiger ikke til at lade være med at åbne munden,« siger Gert Bjerregaard til avisen.   Hele sagen har således taget sin begyndelse i lokalavisen, hvor tidligere og nuværende ansatte har været mest trygge ved at udtale sig. Det anerkender stadsdirektør Niels Højberg, der peger på, at medierne i dette tilfælde har spillet en vigtig rolle i afsløringerne. 

"Ledelsen i Teknik og Miljø har altså selv været opsøgende og indhentet viden i sagen, som har ført til handling. Men det står samtidig klart, at hele undersøgelsen bliver sat i gang på baggrund af den interesse medierne viste for Claus Pedersen i november 2015 – en interesse, som var opstået på baggrund af informationer, som medierne havde fået fra tidligere medarbejdere. Det er bekymrende for ledelsen i Teknik og Miljø, at der i organisationen er eller har været en opfattelse af, at man ikke måtte fortælle om problemer opad i systemet. Det er et tema, som ledelsen ovenpå sagen har taget fat på i," siger Niels Højberg til DenOffentlige. 

Indtil en ny centerchef er udpeget, vil afdelingschef i Center for Byens Anvendelse, Kim Gulvad Svendsen ifølge pressemeddelelsen fra kommunen være konstitueret centerchef.  

Mest Læste

Annonce