Finanslov 2018: Her er alle aftalepunkter

Politik

08/12/2017 22:55

Nick Allentoft

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om finansloven for 2018. Aftaleparterne er enige om at gennemføre nye initiativer på følgende områder:

Finanslov 2018

Vi har oprettet en tema-side, der samler alle relevante historier om Finanslov 2018. Find den her.

Bedre sundhed - Akutlægehelikopter - Kort responstid i hele Danmark - Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen - Trygge rammer for børn med livstruende sygdom - Strammere krav til fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsnet - Styrket indsats mod antibiotikaresistens - Ni-valent HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet - Videreførelse af partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen - Frit valg for genoptræning - Data og digitalisering på sundheds- og ældreområdet - Styrket forskning i immunterapi - Styrket forskning i alternativ behandling - Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine - Bedre muligheder for at opkræve betaling fra tredjelandsborgere - Fællesregionalt center for akut videotolkning - Sundhedspulje   Styrket ældrepleje - Bedre vilkår for ældre - Bedre indsats mod sygefravær - Fokus på kvalitet og resultater i ældreplejen - Aflastning af pårørende - En værdig død - Forsøgsordning på ældreområdet   Udlændinge - Øget indsats for inddragelse af tidsbegrænsede asyltilladelser - Skærpet indsats mod svig - Fokus på tilbagevenden til hjemlandet - Bedre og mere effektiv udsendelse - Udvisning af kriminelle udlændinge - Styrket nærområdeindsats - Lufthavnstilsyn   Tryghed og sikkerhed - Styrkelse af politiet - Strafskærpelser for grov vold mv. - Styrkelse af PETs rådgivningsindsats - Bedre fysiske faciliteter for personalet ved den midlertidige grænsekontrol - Nummerpladekontrol ved samtlige grænseovergange ved den dansk-tyske landegrænse - Styrket grænsekontrol - Øget indsats mod bandekriminalitet - Karantæneordning i ydelsessystemet for dømte bandekriminelle - Øget videoovervågning af frit tilgængelige steder - National strategi for cyber- og informationssikkerhed - Stærkere indsats mod ungdomskriminalitet - Skærpelse af straffen for grov og organiseret handel med truede arter eller produkter af truede arter   Skatteinitiativer - Udligningsskatten på udbetalinger fra pensionsopsparing fjernes - Skatten på fri telefon fjernes - En permanent BoligJobordning   Infrastruktur - Udvidelse af motorvej på Vestfyn og takstnedsættelse på Storebælt - VVM-undersøgelse af E45 - Hastighedsopgraderinger til 90 km/t og 130 km/t - Pulje til støjbekæmpelse - Investeringer i jernbanen - Fremskudt havn ved Tårs - Udvidelse af Søby Havn - Pulje til mindre initiativer på transportområdet   Et bedre skattevæsen - Styrkelse af skattevæsenet - Kontrol og vejledning   Fair og lige konkurrence på arbejdsmarkedet - Videreførsel af den fælles myndighedsindsats - Tvangsbøder ved vedvarende nægtelse af anmeldelse i RUT - Politiindsats for at sikre ordnede forhold på transportområdet - Parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser - Systematisk videnopsamling - EU-indsats for at hindre misbrug af regler på transportområdet   Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse - Danskernes kompetencer skal styrkes gennem hele livet   Styrkelse af dansk kulturarv - Styrkelse af dansk kulturarv - Vikingeskibsmuseum   Uddannelse - Styrkede erhvervsuddannelser - Øget tilskud til frie grundskoler, der tager socialt ansvar - Fremrykning af FGU-ydelse til produktionsskoleelever   Grønland og Færøerne - Konkrete initiativer vedr. Grønland og Færøerne   Øvrige initiativer - Grøn naturpulje - Kystbeskyttelse - Dyrevelfærdspulje til foreninger - Dyrenes vagtcentral - Økologisk landbrug - Retsområdet i Grønland - Sorgorlov - Lokale initiativer - Øvrige initiativer   Finansiering - Udmøntning af centrale reserver  

Mest Læste

Annonce