Organisationer byder Allan Søgaard velkommen men: Ledelseskommission skal gøre op med overstyring

Ledelse

15/03/2017 14:35

Nick Allentoft

Der skal gøres op med dokumentationskrav og ledernes bundne hænder, siger både Djøf og FTF i en reaktion på Ledelseskommissionen. Vejle Kommune er stolte af, at en kendte og anerkendt lokale ledere er udpeget til kommissionen.
”Der mangler i dag et samlende politisk projekt for en ny styring og ledelse af den offentlige sektor, der baserer sig på dialog og medinddragelse af medarbejderne. Det er derfor rigtig godt, at der med ledelseskommissionen sættes fokus på tillid og god ledelse i den offentlige sektor. Medarbejdere og borgere, der hver dag befinder sig i velfærdens maskinrum, bør være i fokus i kommissionens arbejde”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der sidder med i følgegruppen til den nye Ledelseskommisson.   FTF mener, at mange ansatte savner ledelse, der giver plads til faglige vurderinger frem for ensidigt fokus på resultat- og dokumentationskrav. Problemet er belyst i en ny rapport fra fagforeningen, der kalder det grænseløst arbejde.

”Grænseløst arbejde er stort problem i den offentlige sektor, og derfor sender jeg vores nye rapport til medlemmerne af den nye kommission, så vi kan få sat lys på problemerne, hvilket forhåbentligt vil føre til bedre rammer for det grænseløse arbejde, der skaber stress og dårlig kvalitet i det offentlige”, siger Bente Sorgenfrey.

  Kontrol og dokumentation skaber mistillid FTF havde gerne set, at der var flere praktikere fra de store velfærdsområder med i kommissionen, fx repræsentanter fra det pædagogiske område samt social- og børneområdet.   ”Vi går aktivt ind i følgegruppen og vil sammen med vores medlemsorganisationer og vores Lederråd, der repræsenterer 27.000 ledere i FTF-organisationerne, levere konkret sparring og forslag i forhold til kommissionens anbefalinger og ideer med baggrund i vores praktiske erfaringer ude fra virkelighedens arbejdspladser og de problemer, vores medlemmer står overfor. Det drejer sig fx om overdreven kontrol og dokumentation af deres arbejde samt mål- og resultatstyring, som har taget overhånd og i dag fjerner fokus fra kvalitet og faglighed”, siger Bente Sorgenfrey.   Ud over selve kommissionen nedsættes en rådgivende følgegruppe, hvor bl.a. FTF og udvalgte lederforeninger får plads. Formand for FTF's Lederråd og formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal hilser kommissionen velkommen:   ”Det er et utroligt vigtigt arbejde, de skal i gang med. Hele styringen af den offentlige sektor har været præget af for mange tal og for meget kontrol i stedet for ledelsesrum og tillid. Især idéen om, at man kan lave rationaler ud fra gennemsnitsberegninger, bør ændres. Der er store forskelle på, hvordan man prioriterer i kommunerne – og den lokale frihed er vigtig at bevare", siger Claus Hjortdal, der sidder med i følgegruppen på vegne af Skolelederforeningen, ligesom BUPL's og DSR's lederforeninger er med i følgegruppen.   Tag ved lære af MED-systemet Der blev ikke plads til medarbejderrepræsentanter i selve kommissionen. Det er ærgerligt, mener FTF, for styring og ledelse hænger uløseligt sammen med medarbejdernes arbejde og konkrete oplevelser fra hverdagen.   ”Der er masser af dygtige ledere på de store velfærdsområder, men ofte er det de styringsmæssige rammer, organisation og dårlig økonomi, der ikke tillader lederne at udfolde deres og medarbejdernes potentiale og faglighed. Det håber jeg, at innovationsministeren er opmærksom på”, siger Bente Sorgenfrey, der ligeledes peger på, at der allerede i dag er et velfungerende samarbejde i bl.a. MED-udvalg i mange steder, hvilket den nye kommission bør tage ved lære af.   Djøf: Snebolde bliver til laviner Djøf bakker op om arbejdet i Ledelseskommissionen og vil som repræsentant i følgegruppen byde ind med ideer og løsningsforslag.   -  Jeg er glad for, at kommissionen ikke kommer til at arbejde bag nedrullede gardiner i regeringens lønkammer, men byder op til dialog. De offentlige chefer har skoene på og ved, hvor de trykker. Derfor kan vi også rådgive om pasformen på fremtidens ledelse i den offentlige sektor, konstaterer Henning Thiesen, der er formand for de offentlige chefer i Djøf..   Han håber ligesom Sorgenfrey, at kommissionen bidrager til at få løsnet den politiske detailstyring af den offentlige sektor.   -  Friere rammer for ledere er forudsætning for at medarbejdere kan bruge deres faglighed til gavn for borgerne. Vi må huske, at hver gang man triller en uskyldig snebold ned fra toppen af bjerget, så kan det ende som en lavine af overbureaukrati og manglende tillid for den enkelte medarbejder, siger formanden for offentlige chefer i Djøf, Henning Thiesen.   Plejeleder skal sidde med Den gode ledelse bliver repræsenteret i kommissionen med tre ledere fra velfærdens virkelighed, skole, pleje og sundhed.  Valget af en plejecenter-leder fra Vejle, gør arbejdsgiveren. Kommunen har således udsendt en pressemeddelelse om, at en af kommunens dygtige ledere er blevet medlem af kommissionen.    Emma Winther har de sidste 20 år været leder, og hun har siden 2002 været centerleder på Plejecenter Kastaniehaven i Give. Her er hun kendt for både at have fokus på det praksisnære og borgerens trivsel – og de større samfundsmæssige og internationale bevægelser, skriver Vejle Kommune.   - Hun er kendetegnet ved altid at gå i front, prøve nyt og inddrage eksterne aktører. Bl.a. er hun den bærende drivkraft i ”Lad det gro”-projektet, et netværksprojekt mellem plejecenter, børnehave, skole og frivillige, som handler om samarbejde, om at invitere de lokale kræfter indenfor og om at lade medarbejdere på tværs af fagligheder inspirere hinanden og bruge hinandens ressourcer for at skabe bedre velfærd, siger Anne Mette Lund, velfærdsdirektør i Vejle Kommune.   - Hun er derfor på alle måder en god repræsentant for Vejle Kommune og kommunens ledelsesværdier, som netop handler om, hvordan vi skaber en forskel for borgerne ved at skabe resultater og spille hinanden gode på tværs af forvaltninger og sektorer. Jeg er derfor sikker på, at Emma Winther kommer til at gøre en forskel og kan bidrage til kommissionens arbejde, understreger velfærdsdirektøren.  

Mest Læste

Annonce