Sådan kom 1 ud af 3 fra kontanthjælp til selvforsøgelse og andre ydelser

Velfærd

14/12/2016 11:10

Nick Allentoft

Målrettet projekt flytter borgere i Aabenraa Kommune fra kontanthjælp til selvforsørgelse eller andre offentlige ydelser med aktivitetsbestemte formål. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er barberet med 30 procent på 10 måneder.

(følgende er en pressemeddelelse fra Aabenraa Kommune)

KIK er kommet rigtig godt fra start og leverer flotte tal efter de første 10 måneder. Flere end forventet er kommet væk fra kontanthjælpen, og Aabenraa Kommune sparer penge på området

Aabenraa Kommune lagde i 2015 en investeringsstrategi ved navn KIK, der over tre år fra 2016 skal halvere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i kommunen. Byrådet afsatte 68 mio. kroner til KIK.

Efter det første år viser status, at strategien er godt på vej til at give de ønskede resultater.

Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er nemlig faldet betragteligt. Da projektet startede, havde jobcenteret registreret 1.008 personer i den gruppe, og 31. oktober i år var der 705. I løbet af perioden er der kommet 151 nye aktivitetsparate til. Når man lægger dem til de 1.008, har i alt 454 borgere flyttet sig fra kontanthjælp enten til selvforsørgelse (ca. 50%) eller til andre ydelser eller fleksjob (ca. 50%). Formålet med KIK er at få flere i job eller uddannelse, og at få placeret dem, der ikke er klar til selvforsørgelse, på de rigtige ydelser.

Samtidig kan det konstateres, at Aabenraa Kommune har sparet 9,7 mio. kroner på området de første 10 måneder af 2016. Det skal ses i forhold til, at der var budgetteret med en nettoudgift på 14,5 mio. kroner i samme periode.

- Det glæder mig, at den tillid, som byrådet viste Arbejdsmarkedsudvalget ved at bevillige 68 mio. kroner til KIK, har vist sig at være berettiget. Det er en god historie både for borgeren, kommunen og for virksomhederne, hver gang én aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager får job eller tager en uddannelse, pointerer borgmester Thomas Andresen.

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget Ejler Schütt er også tilfreds med status for KIK’s første år:

- Jeg glæder mig over, at vi i udvalget har haft mod til at lave politik, der gør en forskel. Det er flot, at halvdelen af de borgere, der ikke længere er på kontanthjælp faktisk er kommet i job eller i uddannelse, så de ikke skal forsørges af kommunen. Og det er glædeligt, at resultaterne kommer så hurtigt, påpeger udvalgsformanden.

Vicekommunaldirektør Tom Ahmt peger på medarbejderne som nøglen til successen:

- Det er godt gået af jobcentrets medarbejdere, som har bevist, at det kan lade sig gøre at gøre en markant forskel, når den rigtige opbakning er til stede. Også selv om det er en svær opgave. Det er gået hurtigt det første år, men det er ikke sikkert, tempoet bliver lige så højt de kommende år, for det er jo især de borgere, der er sværest at få i job eller uddannelse, der er tilbage, påpeger vicekommunaldirektøren.

 

FAKTA

KIK er organiseret i en række forskellige indsatser, som hver især skal hjælpe en nærmere bestemt gruppe af aktivitetsparate borgere videre mod job eller uddannelse. Det første år har vist, at nogle indsatser virker bedre end andre. De, der ikke har virket så godt, bliver ikke gentaget i 2017, og andre, kommer til.

En af de indsatser, der har virket rigtig godt, er KIK Fokus, som er et intensivt forløb for borgere, der skal have brudt en uhensigtsmæssig social indstilling eller arv, eller som har et defineret misbrug eller en kriminel løbebane.

Se en video om KIK Fokus her:

 

Cykelprojekt

Et af de nye tiltag er et cykelprojekt, som er iværksat sammen med transport- og logistikbranchens organisation ITD. Se udsendt pressemeddelelse om projektet her

 

 

Mest Læste

Annonce