Nye regler truer både fremtidens traditioner omkring studenterkørsel og store samlinger af veteranlastbiler.

Studenterkørsel: Justitsminister truer veteranlastbilers fremtid

Infrastruktur

22/04/2015 13:13

Nick Allentoft

Studenternes traditionsrige ture i gamle lastbiler står for fald med nye krav til hviletidssystem. Nu truer reglerne også mulighederne for at bevare de gamle veteranlastbiler for eftertiden. Justitsministeren sidder på redningskransen, lyder kritikken.

Egentlig kunne det her være en klassisk EU-historie om et nyt direktiv, der afliver den traditionsrige årlige kørsel med studenter i hele Danmark, men der er ikke nogen nye ændringer fra EU, det handler om Rigspolitiet ændringer af fortolkninger til de allerede eksisterende regler.  Charmerende veteranlastbiler har i årevis fragtet landets nybagte studenter rundt til familierne, men nu står de ændrede fortolkninger om reglerne i køre- og hviletidsbestemmelser i vejen for den stærke tradition. Justitsministeren har foreløbig valgt at bakke politiet op i en strammere fortolkning af reglerne end hidtil.

"Studenterkørsel er en festlig dansk tradition. EU-reglerne stiller imidlertid krav om, at der skal være installeret et apparat, så man kan kontrollere, at chaufførerne overholder reglerne for køre-hviletid. Det kan der ikke dispenseres for," skriver justitsministeren i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

Men de strammere regler møder voldsom modstand.

“Hvorfor vil man ikke høre fornuft og tænke på det sikkerhedsmæssige i hele dette absurde tåberi,” siger Allan Pedersen. Han driver et koldkrigsmuseum og har gennem årtier opbygget en samling på 25 veteranlastbiler, som kører med studenter hvert år i juni og resten af året indgår i museets samling.

Med de nye regler står han til at miste en fortjeneste til museet på omkring 300.000.

“Museet er helt privat og modtager ikke nogen form for offentlig støtte så selvfølgelig har det  betydning for den daglige drift. Det bliver svært at skaffe midler nok til aflønningen af vores historiker og det er selvfølgelig ekstra ærgerligt at det måske kan gå ud over ham, men også ærgerligt omkring vigtigheden af at have ham til at repræsentere museet,” fortæller Allan Pedersen.

Den årlige studenterkørsel bliver udført af frivillige fra museets støtteforening som på den måde bidrager til driften. Det kan derfor få store konsekvenser for museets fremtid, at reglerne nu strammes så der skal installeres nyt kontroludstyr.

Bureaukrati kvæler privat initiativ

“Det er for stor en udgift at påføre museet og vi ser os derfor nødsaget til at skille os af med vognene, hvis man fastholder kravet. Man kunne i det mindste giver en dispensation for i år, således vi måske har en mulighed for at skaffe midler til udgiften så det stadig vil være muligt at se de mange flotte veteranlastbiler på museet og på gaden ved den traditionsrige studenterkørsel,” siger Allan Pedersen.

Han føler sig ramt på det frie private initiativ alene på grund af bureaukratiske regler om kontrol af chaufførernes køretider i forbindelse med studenterkørsel.

“Det er trist for både museet og mig personligt at jeg nu står til måske at skulle skille mig af med min samling af veteranlastbiler. Jeg har brugt mange år på at istandsætte dem til næsten som nye så de kunne bruges til udstillingerne. Dertil ærgrer jeg mig også over, at medlemmerne af støtteforeningen til museet, som altid sætter en stor ære i at promovere museet ved at køre glade studenter et par dage om året, ikke længere skal have den fornøjelse,” fortæller Allan Pedersen.

Også formanden for TungvognsHistorisk Forening raser.

“Om 2 måneder skal alle studenter på gaden. Det er langt fra alle ejere af veteranlastbiler, som kan nå at indrette sig efter de nye bestemmelser med så kort varsel så det er da ved at koge over med hensyn til årets studenterkørsel,” siger Allan Snogdahl.

Begge entusiaster fortæller, at landets nybagte studenter kan havne i en slem kattepine, fordi booking af studenterkørsel sker op mod et år før man får studenterhuen. Der er således allerede booket kørsel til næste år og mange studenterklasser risikerer allerede i år at stå uden det køretøj, de allerede har booket.

Der findes en fornuftig løsning

Ifølge begge entusiasterne er det muligt for Justitsministeren at lande en fornuftig løsning.

“Vi har i TungvognsHistorisk Forening en løsning, som tilgodeser alle parter,” siger Allan Snogdahl.

“Der findes EU-tilladelse til nationale undtagelser omkring køre-hviletid. Dem har vi mange af i Danmark og en af dem er, at hvis et køretøj kører under eller max 40 kmt er det fritaget for brug af kontrolapparat. "Det vil være det bedste for sikkerheden som må være det der skal være fokus på,” siger Allan Pedersen som iøvrigt oplever at der på museet i flere år har været lavet egenkontrol over studenterkørslen, og aldrig har vi oplevet problemer med overholdesen af hverken køretid eller rådighedstid. Vi kontrollerer også altid den køreplan som studenterne nøje har planlagt før turen.

 

KONSTRUKTIVT FORSLAG:

Sådan bliver studenterkørsel og veteranlastbilerne ifølge TungvognsHistorisk Forening  reddet

1.Man kan fra Rigspolitiet og Trafikstyrelsens side, diktere en hastighed på 40 km/t med studenter på ladet. Det har Nordsjællands politi gjort i årevis. Ved 40 km/t er man undtaget for kontrolapparat og det vil udjævne konkurrencen mellem alle parter. Det vil derudover højne sikkerheden ved studenterkørslen og det må absolut være det der skal være højeste prioritet

2. Man kan montere et GPS system, af samme type, som politiet selv bruger til at efterkontrollere køre-hviletid. Vores advokat i THF har fået medhold i en sag, hvor GPS blev brugt som dokumentation for køre-hviletid.

3.  Derudover: I kraft af justitsministeriets og Rigspolitiets sene udmelding, vil det kun være rimeligt at veteranlastbilerne får en periode på feks. 8 måneder, hvor de kan få monteret den løsning Rigspolitiet kræver. http://www.e-pages.dk/3f/143/4 Som man kan se af vedlagte link var det tilfældet for busserne tilbage i 2008.

 

Mest Læste

Annonce