Vil Naser Khader og DF opløse demokratiet?

Politik

06/11/2015 10:16

Nick Allentoft

Det er ikke en døjt bedre end de fundamentalister, vi skal bekæmpe, når politikere nu tager tanke- og talekontrol i brug for at beskytte deres egen opfattelse af frihed.

“Demokratiets ånd kan ikke indpodes udefra. Den må komme indefra,” er Indira Gandhi citeret for at sige.

Det indrammer på fornem vis, hvorfor Naser Khader med Dansk Folkeparti som populistisk vedhæng, er på galt spor i forsøget på at rense ud i listen over mennesker, der er indstillet til dansk statsborgerskab. 

Demokratiet både skal vedligeholdes og respekteres. Det glemmer flere og flere politikere i denne tid, og det kan i yderste konsekvens føre os ind i en ny tid, hvor demokratiet kommer i alvorlig krise.

Hvis den aktuelle udvikling får lov at fortsætte uantastet styrer vi samfundet mod demokratisk fallit. I første fase vil enhver, der søger statsborgerskab, fremover vil søge rådgivning om, hvilke holdninger det er klogt at give udtryk for. Fundamentalister vil dygtiggøre sig og gemme deres ekstreme holdninger og opførsel væk fra offentligheden.

Vi får med andre ord et samfund, som ikke længere frontalt kan møde ekstreme holdninger i den offentlige debat. Den frie samtale, der er demokratiets saft, salt og vitaminer, dør.

Åbner ny dør for fundamentalister

Forsvarere for tankekontrol i statsborgerskabssager tager metoder i brug, som giver fundamentalister en platform til at argumentere for deres vanvittige opfattelse af verden. Først og fremmest fordi de slipper de for offentlig debat og således får frit spil til at propagandere fundamentalisme i lukkede kredse, hvor intet modsiges.

Samtidig vil konsekvenserne af denne nye politiske linie i den offentlige debat forstærke billedet af, at demokratiet er en illusion, fordi nogle få magthavere reelt styrer både landet og den offentlige debat. Det vil få flere til at søge fundamentalisterne i ren frustration over, at det frie ord er sat under kontrol. Fundamentalisme møder med andre ord fundamentalisme.

Det er derfor forunderligt, at Naser Khader, Dansk Folkeparti og Integrationsministeren stort set går fri for kritik. Der burde være et ramaskrig på det frie ords vegne - på demokratiets vegne - for der er reelt ingen forskel på deres argumentation og så det store postyr der i sin tid var om Muhammed-tegningerne. Dengang dog med modsat fortegn, men hvordan i alverden skal man forklare nye medborgere, at vi hylder ytringsfriheden, når politikerne samtidig indfører tankekontrol?

Statsborgerskab kræver loyalitet i årevis

Man får det indtryk fra den aktuelle debat, at tilkendelse af statsborgerskab har været og er en gavebod. Det er naturligvis ingenlunde tilfældet.

De mennesker, der hvert år kommer på listen over borgere, der kan tilkendes dansk statsborgerskab, opfylder en lang række krav og kriterier.

Det bør snarere vække eftertanke, at denne sag kan opstå. Eksempelvis kan man undre sig over, at den aktuelle person, Belal El-Khatib, har formået at begå sig i Danmark i ni år uden at blive dømt, er selvforsørgende og højest har været på offentlig forsørgelse i halvdelen af de sidste fem år. Hvem pokker har dog haft ham ansat? Er der fundamentalistiske netværk, der hjælper hinanden mere end vi ved om?

Ekstreme holdninger burde i sig selv give helt særlige udfordringer, og hvis ikke, så er debatten om, hvordan en fundamentalist kan klare sig, hvad der sker i miljøet, hvordan vi udfordrer det endnu mere og hvor mange der er, langt mere væsentlig end den jagt, som er indledt på en eller flere enkeltpersoner.  

Når Folketinget skal vedtage listen handler det i kraft af de omfattende regler og krav primært  om en demokratisk formalitet, hvor landets øverste besluttende myndighed byder nye borgere velkommen.

Opstår der behov for at justere kravene - og det kan der naturligvis være brug for -  ja, så har netop Folketinget mulighed for at kigge grundigt på de regler og kriterier, som politikerne selv har været med til at lave. Det vil fordre en længere demokratisk debat og samtale, netop i det frie ords ånd. Men også den samtale forstummer nu, hvor tankekontrollen tager over.

Vores demokratisk skabte myndigheder, regler og krav har har sikret lighed for alle ansøgere, når de efter års ophold ansøger om statsborgerskab.

Men nu ser meget ud til, at nye borgere kun skal forvente statsborgerskab, hvis de er på god fod med det til enhver tid siddende flertal.

Hvad bliver det næste skridt?

Her er iøvrigt reglerne for at blive dansk statsborger

Mest Læste

Annonce