Effektivisering skaber råderum

Politik

18/06/2013 11:25

Nick Allentoft

Vi effektiviserer for at udvikle og udvikler for at effektivisere. Det er ingen hemmelighed for nogen, at det har krævet benhårdt arbejde og stram økonomistyring at rette op på økonomien i Furesø Kommune. Det er kun lykkes fordi Byrådet har stået sammen i forhandlingerne med regeringen ved genforhandling af Furesøaftalen. Internt har jeg som borgmester sammen med udvalgsformændene slået fast med syvtommersøm, at tillægsbevillinger og budgetoverskridelser ikke er en mulighed.

Tak for stafetten til Arne Nikolajsen, der er direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune. Arne Nikolajsen spørger hvordan vi i Furesø er lykkes med at gennemføre effektiviseringer, der har rettet op på økonomien og hvordan vi har involveret borgerne i den sammenhæng. Arne Nikolajsen skelner mellem effektiviseringer, der styrker borgerinddragelsen og effektiviseringer, der giver direkte resultater på bundlinjen.

Det er ingen hemmelighed for nogen, at det har krævet benhårdt arbejde og stram økonomistyring at rette op på økonomien i Furesø Kommune. Det er kun lykkes fordi Byrådet har stået sammen i forhandlingerne med regeringen ved genforhandling af Furesøaftalen. Internt har jeg som borgmester sammen med udvalgsformændene slået fast med syvtommersøm, at tillægsbevillinger og budgetoverskridelser ikke er en mulighed. Resultatet er, at vi i dag har en bæredygtig økonomi, der betyder at vi nu kan videreudvikle Furesøs potentiale som attraktiv bosætningskommune og fra 2014 harmonisere skatten så der fremover er et ensartet skatteniveau i kommunen på 24,9 pct. Vi har den smukkeste natur og den bedste beliggenhed, man kan forestille sig. Men vigtigst af alt: Vi har nogle af de dygtigste, mest engagerede, medlevende og hårdtarbejdende borgere, man kan ønske sig.

En samlet effektiviseringsstrategi der omsættes til råderum og udvikling

Furesø Kommune har siden 2010 arbejdet med et samlet og ambitiøst effektiviseringsprogram, der har bidraget til at sikre balance i økonomien, overskud på budgetterne og et råderum til både at videreudvikle kommunen og sætte skatten ned. Borgerne har i forbindelse med tilblivelse af effektiviseringsstrategien haft mulighed for at bidrage med input og ideer til effektiviseringstiltag

Vi har en ambition i byrådet om at skabe rammer for at kommunen skal drives enklere, bedre, billigere og smartere. Her tæller både borgermes og medarbejdernes ideer. Vi forlod som bekendt ikke stenalderen fordi vi løb tør for sten, og vi tror på at udvikling og effektiviseringer skal gå hånd i hånd. Figuren nedenfor er vist hvordan vi ideelt sondrer mellem besparelser, produktivitetsstigning og effektivisering/innovation. Nytænkning er nemlig nødvendig, hvis vi skal op på tæerne og løse de dilemmaer, der optræder i vores kommuner hvor:

• Et faldende antal medarbejdere skal motiveres til at løse - og udvikle flere og mere komplekse opgaver.
• Vi skal være skarpere i vores styring og prioritering af driften – og bedrive frisættende og tillidsskabende ledelse.
• Vi skal holde fokus på kerneydelserne – og sikre helhedstænkning og innovation.
• Vi skal have orden i interne procedurer og retssikkerhed - og fokus på resultater og effekter.
• Vi skal øge produktiviteten og effektivisere for at kunne udvikle - og udvikle for at blive mere produktive.

Resultaterne af effektivisering på bundlinjen

I forbindelse med budgetaftalen for 2011 vedtog et enigt byråd, at vi i Furesø Kommune skal effektivisere svarende til 2 procent årligt. Det skal findes effektiviseringer på alle dele af det kommunale budget, hvor et løbende effektiviseringskrav er relevant. Det betyder, at der er en fælles målsætning om, at der årligt skal findes nye effektiviseringsforslag for 20-25 mio. kr. årligt.

Arbejdet med effektivisering har alt andet lige resulteret i, at Furesø Kommune drives omkring 100 mio. kr. billigere i 2013 end i 2009. Samlet har Byrådet med budgetvedtagelserne for de tre seneste år realiseret effektiviseringsgevinster, der i alt summer op til ca. 133 mio. kr. i 2016. Furesø er siden 2008 rykket 35 pladser op på listen over de mest effektiv drevene kommuner i landet – målt ud fra administrationsomkostninger pr. indbygger.

Effektivisering og resultater på bundlinjen i Furesø Kommune 

Effektiviseringsarbejdet understøtter visionen om en omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov

Effektiviseringsarbejdet har afsæt i de strategiske udviklings- og effektiviseringsspor, som Furesø Kommunes Byråd vedtog i 2012. 

• Forebyggelse, inklusion og tidlig indsats
• Rehabilitering
• Selvforsyning og mindste indgriben
• Effektiv og fokuseret administration samt digitalisering
• Indkøb og udbud
• Effektiv lokaleudnyttelse
• Indtægter og vækst
• Tværgående og tværkommunalt samarbejde

Byrådets strategiske spor har dannet sigtelinjer for forvaltningens udarbejdelse af de konkrete effektiviseringsforslag. Der er fundet store besparelser inden for indkøb og udbud, men nok så vigtigt er det, at effektiviseringsforslagene så vidt muligt har haft udgangspunkt i kommunens styrkeområder, og været understøttende for arbejdet med Vision Furesø, herunder visionen om en omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov. Et meget vigtigt element i Furesøs effektiviseringsstrategi er en styrket indsats for forebyggelse og rehabilitering. Borgerne skal hjælpes til at kunne klare sig selv så meget som muligt. Stærke fællesskaber og netværk, hvor borgerne finder løsninger sammen er afgørende i den forbindelse.

Et er at vi som byrådspolitikere skaber retning og rammer for arbejdet med effektiviseringer, der muliggør en bæredygtig økonomi. Afgørende er det imidlertid, at vi i Furesø Kommune har en organisation med dygtige og engagerede ledere og medarbejdere, der har fokus på, at alt hvad vi gør, skal kunne begrundes i at det gør en positiv forskel for borgerne. Også her har vi i Furesø Kommune gjort en særlig indsats ved målrettet at arbejde med en proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager gennem styrket borgerkontakt. Læs Rapport om forsøg med Styrket Borgerkontakt.

Jeg er enig med Arne Nikolajsen fra Esbjerg Kommune i at involvering af brugerne og styrket borgerinddragelse er nødvendig. Men jeg tror, at der skal endnu mere til hvis vi skal lykkes med at fastholde og udvikle af vores lokale fællesskaber og skabe råderum. Vi skal på relevante områder også indgå i forpligtende partnerskaber og finde løsninger sammen med borgerne. Peter Bastian taler i sin tankevækkende bog ”Mesterlære” poetisk om, at ”de mange hoveders viden og de mange livs dybde” kan give en kollektiv bevidsthed, der kan få ting til at rykke. ”Fremtiden er hinanden”.

Stafetten går til Morten Ronnenberg og Malene Sønderskov

Furesø skal også fremover være kendt som en effektiv kommune med god borgerdialog. Furesø har mange aktive borgere og lokale foreninger, der er drevet af engagement og vilje til at bidrage til kommunens udvikling. Jeg vil gerne sende stafetten videre til Morten Ronnenberg og Malene Sønderskov, der arbejder med at skabe velfærd i et gensidigt samarbejde med borgerne. Hvordan kan vi i kommunerne fremover arbejde mere konkret med at inddrage borgerne i et samarbejde om udvikling, effektivisering og prioritering af ressourcerne – hvilke muligheder ser I her? 

Mest Læste

Annonce