"Som frivillig kan man få en fritid med mening, sjove oplevelser og nye udfordringer," Skriver Karl Vilhelm Nielsen, Formand for DHIF.

Frivillighed – en gave og en forpligtelse.

19/05/2015 13:43

Mikkel Sarka

"Vores antagelse er, at skal en opgave klares af frivillige, så er motivationen den helt afgørende faktor. Hvis motivationen ikke er til stede, så er der en stor risiko for, at de frivillige mister lysten og engagementet," skriver Formand for Dansk Handicap Idræts-Forbund, Karl Vilhelm Nielsen. Hos DHIF er "I FORM"-faktorer med til at styrke frivilligheden i organisationen.

Først og fremmest tak til Rektor Jens Boe Nielsen og Elevrådsformand Victor Agertoft Vistisen fra Nørre Gymnasium, som i deres blogindlæg spørger om, hvordan Dansk Handicap Idræts-Forbund nyder godt af frivillighed, og hvordan vi motiverer til deltagelse på frivillig basis.

Frivilligt arbejde defineres i dag som en ikke-lønnet indsats uden tvang (fysisk, økonomisk eller retslig) overfor andre end egen familie og som er til gavn for andre end en selv og inden for rammerne af en organisation.

Gaven

Hvis man har lyst til frivilligt arbejde, så er det nærmest et ta’selv-bord – der er et væld af muligheder. Man kan engagere sig indenfor kirkeligt hjælpearbejde, lektiehjælp, etniske grupper, sygdomsbekæmpende foreninger, spejderbevægelsen, flygtninge, besøgsven, politik og naturligvis indenfor idrætsforeninger. Der er masser af muligheder – og der er stort set frit valg.

Frivilligheds-stafetten på DenOffentlige.dk

Blogstafetterne på DenOffentlige.dk er et redaktionelt projekt, der blev indledt i januar 2011. Med stafetterne bringes forskellige meninger, visioner og forslag i spil om konkrete områder i den offentlige sektor. Der er stafetter i gang om flere emner og temaer.Læs mere om Frivilligheds-stafetten her

Som frivillig kan man få en fritid med mening, sjove oplevelser og nye udfordringer – og som frivillig kan man styrke sine kompetencer, udfordre sig selv og skabe nye netværk og bekendtskaber.

Pligten

En god ven, som jeg arbejdede sammen med i mange år inden for idrættens verden, nævnte ofte, at det frivillige eksisterer kun i det øjeblik, hvor du bliver spurgt om, du vil give en hånd med dette eller hint.

Dér står du frit for at sige ja eller nej, men siger du ja, så bliver du forpligtet til at udføre den opgave, som du har sagt ja til. Har du sagt ja, så kan du ikke ”bare når det passer dig” springe fra.

Og min gode ven levede efter den regel – jeg husker flere eksempler på, at han sagde fra overfor private eller familie invitationer, fordi han havde påtaget sig en opgave, som måske strakte sig over flere sæsoner og år og derfor meget let kom til at kollidere med familiens fødselsdage.

Jeg havde stor respekt for ham, som i den grad tog sit ”ja” til frivilligt at bidrage alvorligt. Måske blev det lidt overdrevet af og til, men min respekt var og er intakt.

Handicapidrættens politik for frivillige

I Dansk handicap Idræts-Forbund, som jeg har haft den fornøjelse at være formand for i snart 35 år, benytter vi frivillig arbejdskraft i rigt mål – som trænere, hjælpere og ledsagere for personer med handicap, fordi de ofte har brug for assistance for at kunne deltage i idræt.

Der er brug for trænere, som har kompetencer indenfor idræt og forståelse for den enkeltes handicap – det være sig en kørestolsbruger, en synhandicappet eller en person med kognitive udfordringer.

Der er brug for hjælpere, som f.eks. skal give en hånd for, at idrætsudøveren kan komme i bassinet eller blive omklædt.

Der kan også være brug for ledsagere, som skal følge idrætsudøveren til/fra bussen eller hente og bringe i bil. Der kan være udfordringer af enhver art.

Det er væsentlig at sikre bevidsthed og handling om de faktorer, som sikrer vellykket rekruttering og fastholdelse af frivillige. Vi ønsker at styrke, stimulere og fremme den frivillige involvering og samtidig fjerne eller reducere de faktorer, som hæmmer det frivillige engagement.

Vores antagelse er, at skal en opgave klares af frivillige, så er motivationen den helt afgørende faktor. Hvis motivationen ikke er til stede, så er der en stor risiko for, at de frivillige mister lysten og engagementet.

Derfor er det vigtigt, at vi ledelsesmæssigt er opmærksomme på hvilke faktorer, der virker motiverende på at ville engagere sig.

Vores politik på området er baseret på følgende motivationsfaktorer:

  • Der skal være mulighed for ”Indflydelse” – den frivillige skal kunne indgå i beslutningsprocessen og sætte sit personlige præg på udførelsen.

  • Der skal være et godt ”Fælleskab” – samarbejdet og samværet med andre skal være berigende og fornøjeligt. Det skal kunne opleves, at man er en del af virksomheden.

  • Det skal være ”Overskueligt” – det skal være forholdsvis let at vurdere, hvor meget tid og hvilke ressourcer, der kræves af den frivillige.

  • Der skal være ”Respekt” om den frivilliges indsats – der skal være en kultur, hvor anerkendelse og positive attituder prioriteres højt.

  • Det skal opleves som ”Meningsfuldt” – man skal være et sted, hvor ens indsats har betydning og gør en forskel for andre og for en selv.

I det løbende arbejde skal vi ledelsesmæssigt være opmærksomme på disse 5 ”I FORM”-faktorer og informere bredt i organisationen om, at de er værktøjer til at rekruttere og fastholde frivilliges engagement i organisationen.

I FORM-faktorerne skal omsættes til konkrete handlinger på organisationens forskellige niveauer.

--

Som næste modtager af stafetten ønsker jeg at høre, hvad de frivilliges engagement betyder for Muskelsvindfonden i forhold til at få "Grønne Koncerter" til at køre landet rundt år efter år?

Dansk Handicap Idræts-Forbund er et specialforbund, som er medlem af Danmarks Idræts-Forbund, og har mere end 400 medlemsforeninger med mere end 13.000 medlemmer – se mere herom på www.dhif.dk.

 

 

Mest Læste

Annonce