Frivilligheds-stafetten

Frivilligheds-stafetten

Frivilligheds-stafetten sætter fokus på frivillighedens rolle i Danmark. Hvordan kan det frivillige Danmark forstås som et bærende element i fremtidens civilsamfund? Stafetten lader forskellige aktørers ideer om hvorvidt, og i så fald hvordan, frivillighed kan anskues og anvendes i samfundet. 

Blogstafetterne på DenOffentlige.dk er et redaktionelt projekt, der blev indledt i januar 2011. Med stafetterne bringes forskellige meninger, visioner og forslag i spil om konkrete områder i den offentlige sektor. Der er stafetter i gang om flere emner og temaer.

Blogs

 • Sociale forandringer i bæredygtigt fællesskab
  22.06.15 Velfærd

  Den Sociale Dag blev afholdt for første gang d. 6 Juni 2015. Arrangement opstod ud fra tanken om, hvad der sker, ”hvis vi samler byens borgere til at løfte byen sammen”. Konceptet er simpelt. Borgere og organisationer, der har brug for hjælp, har oprettet en række opgaver på densocialedag.dk. Nu er det så op til Aarhusianerne at byde ind med frivillig arbejdskraft.

 • Frivillig med et formål
  03.06.15 Velfærd

  "Vores mål hedder at skabe Plads til forskelle, og vi oplever, at de frivillige tager visionen til sig, når de fra dag ét omgås mennesker, der er anderledes end dem selv", skriver Per Larsen, Leder af Center for Frivillighed & Ledelse i Muskelsvindfonden i sit bidrag til Frivilligheds-stafetten.

 • Frivillighed – en gave og en forpligtelse.
  19.05.15

  "Vores antagelse er, at skal en opgave klares af frivillige, så er motivationen den helt afgørende faktor. Hvis motivationen ikke er til stede, så er der en stor risiko for, at de frivillige mister lysten og engagementet," skriver Formand for Dansk Handicap Idræts-Forbund, Karl Vilhelm Nielsen. Hos DHIF er "I FORM"-faktorer med til at styrke frivilligheden i organisationen.

 • Frivilligheden blomstrer på Nørre Gymnasium
  22.04.15 Velfærd

  "Der er et stærkt elevengagement i organiseringen af skolens fester, oppyntning, oprydning, garderobe, i at repræsentere skolen ved besøgsdage, i elevrådet, i tutorfunktioner når nye elever skal introduceres og i deltagelse i skolens forskellige udvalg og projekter, " Sådan skriver elevrådsformand Victor Agertoft Vistisen og rektor Jens Boe Nielsen fra Nørre Gymnasium, som er beliggende i Husum. I samarbejde med foreningslivet og organisationer har man på Nørre Gymnasium skabt en frivillighedskultur, som i høj grad er med til at udvikle elevernes blik for andres behov frem for deres eget.

 • EnergiCenter Voldparken
  31.03.15 Politik

  I Husum har engagerede borgere skabt et samlingssted i en nedlagt skole for frivillige, beboere og foreninger. EnergiCenter Voldparken drives i dag af frivillige, i samarbejde med Københavns Kommune, og uanset om der serveres mad til knap 400 børn fra det store folkekøkken eller dyrkes forskellige sportsgrene, så er frivillighed - kombineret med lysten til at være en del af et fællesskab - et nøgleord for aktivitetstedet.

 • Krav og tillid er ikke modsætninger
  12.12.14 Ledelse

  De frivillige er en uundværlig del af løsningerne på de udfordringer, som vi står overfor. Frivillige kan meget mere end bare være kreative sjæle. De bliver i fremtiden et afgørende fundament under fællesskabet. I samarbejde med det offentlige og lokale fælleskaber kan de frivillige løse problemer - men det kræver en koordineret insats, og derfor stiller vi krav siger København Kommunes socialborgmester, Jesper Christensen.

 • Frivillighed kræver tillid
  26.11.14 Politik

  Frivillighed kan ikke gøres op i kroner og øre. Det har sin helt egen natur og dynamik - og handler om medmennskelighed. Vi er begyndt at akademisere den frivillige ånd og trække styringslogikker fra den offentlige og private sektor ned over den frivillige sektor fortæller formanden for frivillighedsrådet, Vibe Klarup Voetmann. Men frivillighed kræver tillid, hvis det skal opnå sit potentiale.

 • Erhvervsliv og sociale foreninger kan skabe nye værdier sammen
  05.11.14 Politik

  Socialområdet kan tilføres nye værdi, hvis flere virksomheder og frivillige organisationer finder sammen. Men så skal flere virksomheder grundlæggende ønske at bidrage til samfundet, skriver direktør for Den Sociale Kapitalfond, Lars Jannick Johansen. Han ser et stort potentiale i stærkere samarbejde mellem frivillige organisationer og erhvervslivet, og opfordrer med konkrete erfaringer til at komme igang.

 • Frivillige skal hjælpe med at forlænge levetiden
  07.04.14 Velfærd

  I København lever vi i en virkelighed, hvor de, der bor på Nørrebro, lever syv år kortere, end de, der bor i Indre By. Som kommune kan vi ikke løse det store ulighedsproblem selv. Der skal mere til – og her tror jeg på, at et øget partnerskab med civilsamfundet, kan udfordre arbejdsgangene i kommunen, være en fantastisk kilde til inspiration og give nye redskaber i kampen mod skævvridningen.

 • Det mødrene ophav. Kommunens medproducent og den sårbare mors stemme
  18.03.14 Velfærd

  Hvordan bevarer vi uafhængighed og integritet som fortaler for sårbare unge mødre, når vi i stigende grad fungerer som medproducent af velfærdsydelser betalt af kommunerne? Det er et dilemma. Men vi har en forpligtigelse til at sprede vores indsatser og udfordre de traditionelle kommunale arbejdsmetoder, for at hjælpe flere.

 • De svages ubetingede støtte - betinget af staten?
  24.02.14 Velfærd

  Er det muligt at være samarbejdspart for det offentlige og samtidig være de unge enlige mødres sociale stemme og ubetingede støtte? Krisen i dag trækker omtrent lige så lange spor blandt de svageste unge som tilbage i startfirserne, og gør balancegangen for en organisation som Mødrehjælpen til et aktuelt spørgsmål igen. Hvad er den rette rolle for frivillige organisationer i dag?

 • Danmarks DNA er frivilligt og folkeligt
  06.02.14 Velfærd

  Hvad sker der, når en verden af serviceydelser møder en verden af passion og ildsjæle? Det politiske fokus på frivillighed, som har eksisteret i noget tid, giver en unik mulighed for at gøre den offentlige sektor til stedet, hvor mennesker mødes, idéer udveksles, fællesskaber dannes og social vækst skabes.

 • Frivillighedens mangfoldige muligheder
  02.12.13 Velfærd

  Har man mødt de foreningsfrivillige i skolens kendte omgivelser, er vejen til at løbe skoven tynd i ork-kostume, eller møde op til politisk debatmøde i en af partiernes ungdomsforeninger, ikke så lang og farlig. Foreningslivet og folkeskolens samarbejde rummer mangfoldige muligheder.

 • Hjælp de frivillige ind - også i folkeskolen
  19.09.13 Velfærd

  Foreningerne er en kæmpe gevinst for Aalborg Kommune. Efter folkeskolereformen håber vi at kunne inddrage foreningerne endnu mere i skoledagen. Samarbejderne skal være til fordel for begge parter og ske ad frivillighedens vej - ellers kan det ikke lade sig gøre.

 • Motivationsskabere og -dræbere i det frivillige foreningsliv
  02.09.13 Velfærd

  DIF er med knap 350.000 frivillige Danmarks største frivillighedsorganisation. Forbundets formand, Niels Nygaard, indleder Frivilligheds-stafetten med en formel til hvordan vi understøtter de frivillige. For frivillige leverer det brændstof, som er helt afgørende for, at der er kræfter og lyst til at drive og udvikle foreningslivet i Danmark.

TILMELD NYHEDSBREV