Granhøjen er et af landet største botilbud for psykisk og socialt udsatte vokse. Granhøjen har cirka 150 beboere fordelt på en række selvstændigt fungerende botilbud og selvstændige boliger.

Granhøjen arbejder med et menneskesyn, der tager udgangspunkt i idéen om: - at alle mennesker har deres egen forståelse af verden og sig selv - at der findes mere end én måde at se tingene på - at problemer opstår i de menneskelige relationer, vi befinder os i - at beboeren er eksperten på sit eget liv og historie - at personalet er eksperter i at skabe samarbejde - at alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har. Det er frivilligt at være på stedet og deltage i fællesskabet. Det tilstræbes, at beboerne indgår i fordelingen af ansvarsområder.

En vigtig del af filosofien på Granhøjen er beskæftigelse, der giver mening og identitet for den enkelte. Det er vigtigt, at borgere der er psykisk sårbare eller har nedsat funktionsevne får en koordineret indsats, så de udvikler sig med udgangspunkt i deres aktuelle funktionsniveau.
Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter har tilbud bestående af beskæftigelse, ressourceforløb og Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Granhøjen samarbejder med en række socialøkonomiske virksomheder, og har derigennem opbygget en pallette af beskæftigelse lige fra pasning af dyr, butiksarbejde, håndværksarbejde, arbejde i landbrug, cafearbejde, kantinearbejde og medieproduktion. Se mere på www.nygaardenfrugt.dk eller www.hotelduvest.dk .

Granhøjen samarbeder med Skovhus Privathospital. Læs mere på www.skovhusprivathospital.dk .

Læs mere om Granhøjen på Granhøjens hjemmesiden www.granhøjen.dk .

Seneste artikler

Seneste blogindlæg

Seneste pressemedelelser

Seneste cases

Navnenoter