Sammen om fremtidens hospitaler

Velfærd

08/06/2011 10:33

Nick Allentoft

Vi må fokusere mere på effektivisering og partnerskaber i fremtiden, hvis vi skal have succes med fremtidens sygehuse og sundhedsvæsen. Det forudsætter en ny kultur og mere offentligt-privat samarbejde, der rækker helt ud i afdelingerne, skriver Jens Kristian Gøtrik i sit indlæg til Hospitals-stafetten.

Af Jens Kristian Gøtrik, direktør, Medicoindustrien

Hvordan mener industrien, at man bedst kan sætte fart i innovative teknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse sundhedsvæsnets demografiske udfordringer? Det er spørgsmålet Beth Lilja Petersen sender videre til mig i blogstafetten, og som derfor er udgangspunktet for mit indlæg.

Først er det nok på sin plads at præcisere, at den del af industrien jeg har med at gøre er virksomheder der udvikler, producerer og sælger CE mærket medicinsk udstyr. Det er altså udstyr der bruges overalt i sundhedsvæsenet, lige fra sårplejeudstyr, stomiposer, katetre mm. til alle typer af implantater og højteknologisk udstyr som scannere og strålekanoner.

Det er karakteristisk for de produkter der er tale om, at de indgår i næsten alle processer i sundhedsvæsenet. Det er både de diagnostiske processer, behandlingsrettede processer og plejeprocesser.

Virksomhederne får derfor samlet set et godt indblik i arbejdsgange og processer i sundhedsvæsenet, og det giver derfor god mening at involvere dem når der skal findes løsninger der kan effektivisere og forbedre arbejdsgange og tilføre værdi til patienterne.

Men det er vigtigt at gøre sig klart, at private virksomheder er nødt til at have et stærkt fokus på, at de investeringer de foretager, skal være lønsomme, på kortere eller længere sigt. Sagt lidt mere direkte. Der skal være forretning i det. Sådan er spillereglerne.

Centralisering i vejen for dynamikken

Det er også vigtigt at gøre sig klart, at i Danmark og de fleste andre lande vi sammenligner os med, er kunderne til virksomhedernes produkter, stort set enten offentlige kasser eller forsikringsselskaber. Det rummer både muligheder og risici, når vi tænker på hvordan frembringelsen af innovative produkter kan understøttes. Især den udvikling der er set de seneste år med stigende centralisering af indkøbene ændrer grundlæggende dynamikken i ideudvekslingen mellem industri og sundhedsvæsen.

Mange af de succeshistorier vi er stolte af i Danmark – Coloplast, Radiometer, Ambu, BK Medical, Oticon, Widex m.fl. – er eksempler på virksomheder der har udviklet produkter i et tæt samarbejde mellem ildsjæle i det offentlige sundhedsvæsen og virksomhederne. Det er vigtigt at have disse historier med i bagagen, når man skal overveje hvad der skal til for at fremme innovative teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet.

Effektivisering skal være kultur

Risikoen ved den stærke centralisering af indkøbene er at opmærksomheden rettes primært mod løbende besparelser på produkterne uden indkøbene ses i en mere strategisk sammenhæng. Omvendt burde centraliseringen netop gøre det muligt at agere strategisk i indkøbspolitikken.

Hvis det skal lykkes at udnytte det effektiviseringspotentiale der gemmer sig i den rette anvendelse af innovativ teknologi, både den kendte men også i høj grad den der er på vej, skal det være en del af kulturen i den daglige drift i sundhedsvæsenet at efterspørge teknologi der kan effektivisere driften. Det kan være teknologi der forebygger utilsigtede hændelser som påpeget af Beth Lilja Petersen, og det kan være teknologi der letter arbejdsgange eller teknologi der kan automatisere arbejdstunge processer.

Jeg kan pege på i hvert fald to metoder der kunne tages i anvendelse.

Netværk og kapital

For det første kunne der etableres en platform hvor industri og sundhedsvæsenets ledelse kunne mødes og udveksle viden om de muligheder innovative produkter og løsninger kan bidrage med i form af effektiviseringer og/eller kvalitetsforbedringer, en viden der senere kan bygges ind i indkøbspolitikken. Både på et mere strategisk niveau men også i de konkrete udbud.

For det andet skal der skabes en dynamisk udveksling og implementering af ideer og nye produkter i de kliniske miljøer mellem industri og de fagprofessionelle. For at det skal kunne lykkes er det nødvendigt at der er risikovillig kapital til rådighed. Noget af byrden kan bæres af industrien, men sundhedsvæsenet skal også bidrage.

ABT fonden er et godt eksempel, men der er også behov for mere decentrale puljer, der helt ude på afdelingsniveau kan understøtte en kultur, der opsøger og implementerer innovativ teknologi, der understøtter det overordnede mål at effektivisere og kvalitetsforbedre processerne.

Hvis der er en fælles forståelse mellem industri og sundhedsvæsen om at hensigten - med at understøtte udvikling og anvendelse af innovative produkter og løsninger - er at fremme effektiviteten i sundhedsvæsenet vil det gavne både patienterne men også samfundsøkonomien.

Stafetten går til….

Der skal som bekendt foretages store investeringer i en fornyelse af hospitalsvæsenet i de kommende 10-15 år. Der synes at være bred enighed om, at det er vigtigt at udbygge offentligt/privat samarbejde både vedrørende løsning af driftsopgaver, men også i høj grad vedrørende udvikling af ny teknologi og nye løsninger i sundhedsvæsenet. Jeg vil gerne spørge direktør ved OUH, Henrik Villadsen, om hvad han mener der kan gøres for at fremme et sådant samarbejde i det store hospitalsfornyelsesprojekt.
 

Mest Læste

Annonce