Stemmer på Kanten diskuterer skæve boliger for skæve eksistenser på Folkemødet på Bornholm

Stemmer på Kanten: Tænk nyt i boligindsatsen for socialt udsatte

Politik

09/06/2014 16:01

Huset Zornig

At gå fra et liv som hjemløs til en tilværelse i egen bolig er svært for mange, og ofte ender folk på gaden igen, når de har fået anvist et hjem af det offentlige. Lyt til brugerne, siger Stemmer på Kanten, og skab løsninger, der hjælper de udsatte.

”Det er nok svært at forstå, hvis du ikke har prøvet det selv. Men at komme fra et liv på gaden, der er fyldt med mennesker, biler, lyde og andre impulser, og så at skulle leve bag hjemmets fire mure, i stilhed, væk fra gadens sanseindtryk – det er sgu skræmmende”.

Det fortæller David Skov, der siden 1990 har haft over 50 folkeregisteradresser og har været hjemløs i sammenlagt 11 år af sit liv. Og han er ikke alene om at fortælle om en svær omstilling fra livet på gaden til en tilværelse i et hjem.

Hjemløse i eget hjem

I maj udgav Huset Zornig og foreningen Stemmer på Kanten rapporten Stemmer fra Kanten. Rapporten indeholder et socialpolitisk idékatalog, baseret på socialt udsattes egne oplevelser og ønsker.

”Mange af dem, vi har talt med, udtrykker en følelse af at være hjemløse i eget hjem. De har tit en masse ubehagelige minder, og gadens stress skaber en afledning herfra. Derfor er der mange, der ikke kan falde til i den ro, som en lejlighed indeholder,” fortæller Emilie Reinhold Christoffersen, der er bestyrelsesmedlem i Stemmer på Kanten.

Ofte ender folk derfor med at søge tilbage til gaden, kort tid efter, at de eksempelvis har fået anvist en bolig af det offentlige. Og ifølge Stemmer på Kanten kan dette kun ændres ved at tage de udsatte med på råd og skabe løsninger, der passer til deres behov.

”Mange efterlyser steder, hvor de kan møde andre mennesker, der står i en lignende situation som dem selv. Væresteder kan tilbyde rigtig meget – især, hvis det er steder, hvor man ikke bare kan være, men faktisk kan fylde hverdagen ud med aktiviteter og få hjælp til at skabe et velfungerende liv. Men der er pres på de eksisterende tilbud og behov for at skabe nye løsninger,” fortæller Emilie Reinhold Christoffersen, der mener, at mange ender i uheldige fællesskaber omkring stofmisbrug o.l., fordi der er for få gode alternativer.

Forskellige grupper har forskellige behov

I Huset Zornig og Stemmer på Kantens rapport peges yderligere på en række forhold, der gør det svært at bryde med livet som hjemløs og skabe en velfungerende tilværelse. Blandt andet efterlyses tilbud, hvor tidligere stofmisbrugere kan afskærmes fra folk i aktivt misbrug.

”Både på herberger og i andre botilbud lever brugerne ofte meget tæt op ad hinanden. Og hvis man har en fortid som stofmisbruger, kan fristelsen virke overvældende stor, hvis man eksempelvis deler værelse med en, der dagligt fortrænger sine problemer med stoffer,” fortæller Emilie Reinhold Christoffersen, der mener, at det gør det svært at lægge uhensigtsmæssige mønstre endegyldigt bag sig.

Også kulturforskelle og lignende mellem brugere af diverse tilbud skaber problemer, da folk kommer med store forskelle i baggrund og behov. Derfor efterlyser Stemmer på Kanten, at der udvikles mere målrettede tilbud, der tager hensyn til enkelte udsatte gruppers behov.

”Især ser vi et behov for at udvikle gode tilbud til unge. Vi har set en stor stigning i antallet af især unge hjemløse, og man kan frygte, at udviklingen kommer til at fortsætte, når vi for alvor kommer til at se konsekvenserne af eksempelvis kontanthjælpsreformen,” siger Emilie Reinhold Christoffersen, der pointerer at få tilbud til hjemløse i dag er rettet mod denne persongruppe.

Omvendt boligpolitisk debat på Folkemødet

Behovet for nytænkning i indsatsen på boligområdet er omdrejningspunktet, når foreningen Stemmer på Kanten i samarbejde med BRFkredit inviterer til omvendt debat under overskriften Skæve boliger for skæve eksistenser på denne uges Folkemøde på Bornholm.

I debatten deltager bl.a. boligpolitiske ordførere, arkitekter, repræsentanter fra almene boligselskaber og herberger samt Rådet for Socialt Udsatte. At debatten er omvendt vil sige, at det ikke er en debat om socialt udsatte, men en debat med socialt udsatte, og i arrangementet vil der derfor være deltagelse af udsatte selv, som politikere og fagfolk får mulighed for at stille spørgsmål til om de problemer, som de kæmper med i hverdagen. 

”Der findes forskellige tilbud til folk, der har det svært, men der er pres på dem, og det er ikke alle, der kan få den hjælp de har brug for. På Bornholm kommer vi til at diskutere, hvad eksisterende ordninger som væresteder, sociale viceværter, bostøtteordninger o.l. kan gøre, og vi spørger, om vi også kan udvikle nye og innovative løsninger. Forhåbentligt kan det her sætte nogle tanker i gang og give inputs til en forbedret indsats på boligområdet,” siger Emilie Reinhold Christoffersen.

Fakta: Omvendt debat om skæve boliger for skæve eksistenser på Folkemødet

Debatten styres af formand for Stemmer på Kanten, Lisbeth Zornig Andersen, og i panelet er:

- Carina Seifert, PA og Chef for Boligsocialnet i BL
- Jens Thomas Arnfred, stifter af tegnestuen Vandkunsten
- Karen Inger Thorsen, Direktør i Fødevarerbanken
- Per K. Larsen, Stifter af herberget Overførstegården
- Jan Johansen, boligordfører for Socialdemokraterne 
- Louise Elholm, boligordfører for Venstre
- Jann Sjursen, formand i Rådet for Socialt Udsatte

Tid og sted: 13. juni klokken 17.45-19.00 i teltet på Kanten i Danchells Anlæg D12.

Arrangementet findes i Folkemødets elektroniske program-app og her: http://kalender.brk.dk/event/user-view/13928?redir=

Rapporten Stemmer fra Kanten kan læses her: http://husetzornig.dk/Files/Filer/sfk_rapport_11052014.pdf

Yderligere informationer

Kontakt Emilie Reinhold Christoffersen, Foreningen Stemmer På Kanten, tlf. 25 15 34 05, e-mail: [email protected]

Mest Læste

Annonce