Zornig advarer inden kommunalvalg: Brug erfaringer og undgå Trump-bølge

Politik

21/02/2017 08:10

Nick Allentoft

Lisbeth Zornig Andersen ser en risiko for et kommunalvalg, som deler Danmark endnu skarpere op i en veluddannet elite og en frygtsom underklasse, der bekriger hinanden, hvis ikke politikerne tager borgernes bekymringer alvorlig. Erfaringerne fra demokratikampagnen Stemmer på Kanten kan måske gøre en forskel, påpeger hun.

Det danske kommunalvalg bliver den næste danske prøvesten på de vælgerbevægelser, som har ført Donald Trump til magten i USA og gjort Marine Le Pen til præsidentkandidat i Frankrig. Vælgerne er trætte af politikere, der taler hen over hovedet på dem og ikke interesserer sig for deres virkelighed. Der er behov for en ny slags dialog mellem vælgerne og politikerne.

Resultatet af kommunalvalget i november vil vise, om det lykkes for de etablerede partier, eller om populisterne løber med stemmerne.

Om Huset Zornig

Find artikler og blogs fra Huset Zornig og Lisbeth Zornig Andersen her.

Den advarsel kommer fra Lisbeth Zornig Andersen, stifter af Huset Zornig, som under kommunalvalget i 2013 gennemførte en demokratikampagne, der mobiliserede mange tidligere tavse stemmer – især de socialt udsatte vælgere. Zornigs kampagnen bidrog til at knække 30 års faldende valgdeltagelse. Blandt kontanthjælpsmodtagere steg valgdeltagelsen med 28 pct. Tilsvarende steg valgdeltagelsen markant i stort set alle socialt udsatte boligområder. 

”Vi ville vise, at det er muligt at få vælgerne i tale og få dem mobiliseret, hvis man taler til dem i øjenhøjde og tager deres bekymringer alvorligt, i stedet for at tale ud fra ens egen dagsorden. Mange politikere, der var aktive på valgmøder i vores kampagne, strøg direkte ind i byrådet, selv om det var første gang, de stillede op. Det virker rent faktisk. I år må vi se, hvor mange har taget lære af det,” siger Lisbeth Zornig Andersen.   Hvordan politikerne tackler valget til november handler ifølge Zornig om mere, end deres egen politiske fremtid. Hun er bekymret for, at demokratiet bliver løbet over ende og taget til gidsel af populister og opportunister, hvis ikke de etablerede partier, som mener at have de bæredygtige løsninger på samfundsudfordringerne, genopfinder sig selv og sørger for, at alle vælgere bliver inddraget. 

Workshop om kommunalvalg - erfaringerne fra Stemmer på Kanten

Lisbeth Zornig Andersen og Huset Zornig arrangerer i forbindelse med kommunalvalget en række workshops i København, Odense og Århus, hvor politikere, partifolk, interesseorganisationer og andre kan deltage og blive trænede i at få de tavse og kritiske vælgere i tale. Workshoppen bygger bl.a. på erfaringerne fra kampagnen Stemmer på Kanten, som fik udsatte borgere til at stemme ved seneste kommunalvalg.

For flere oplysninger se www.husetzornig.dk eller kontakt Mikael Lindholm på mail 

”Dybest set mangler vi i dag en folkelig brugerinddragelse i politikudviklingen. Vi får ikke de gode løsninger ved at nok så velmenende skrivebordsstrateger udarbejder løsninger, som borgerne ikke oplever matcher den virkelighed, de lever i. Mange vælgere er drevet af frygt. Frygten for systemet, frygten for de fremmede og frygten for fremtiden. Vil politikerne forringe borgeres vilkår yderligere? Vil flygtninge og indvandrere få alt for stor andel i begrænsede midler, der er afsat til folk, der har svært ved at forsørge sig selv? Når krybben opfattes som tom, begynder hestene at bides. Det kan blive rigtig grimt,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Hun ser en risiko for, at vi i 2017 får et kommunalvalg, som deler Danmark endnu skarpere op i en veluddannet elite og en frygtsom underklasse, der bekriger hinanden, hvis ikke politikerne tager borgernes bekymringer alvorlig.    ”Hvis man ignorerer borgernes bekymringer levner det plads til typer som Trump og Le Pen. Er det, hvad vi vil i Danmark vil? Eller vil vi holde fast i den samarbejdskultur og sammenhængskraft, vi er kendt for? Det kommer ene og alene til at afhænge af, om de etablerede politiske partier går i dialog med vælgerne i øjenhøjde, for vælgerne kommer nu, i modsætning til tidligere, hvor de blev hjemme. De er gået fra modløse til angste, men de er også blevet bevidste om, at de rent faktisk kan bruge deres stemme til at gøre en forskel. Det har de set i Danmark og det kan de se i verden.”   
Lisbeth Zornig Andersen har også et bud på, hvordan politikerne kan bære sig ad. 

”Formålet med demokratikampagnen Stemmer på Kanten i 2013 var netop at vise, hvordan man får fat i de mange tavse vælgere. Vi beskrev metoden i en drejebog for politikere og vi interviewede mange vælgere for at få deres bud på, hvad der er vigtigt for dem. Alt det gjorde vi offentligt tilgængeligt. Blandt de metoder, der virkede særlig godt, var de såkaldte ’omvendte’ vælgermøder, hvor politikerne kun måtte stille spørgsmål til vælgerne, som så kunne svare. Tilsvarende virkede det godt at holde vælgermøderne steder, hvor de var trygge ved at komme – det fik dem til rent faktisk at møde op. Nøgleordet her er vist at tale med i stedet for at tale til,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Hun tilføjer, at det på kampagnens møder ofte var første gang, politikerne mødte de tavse vælgere og fik indblik i deres virkelighed.    ”Der er kort tid til næste kommunalvalg. Det er på høje tid at komme ud og tale med og lytte til de bange, de vrede og de opgivende. Til at give håb, retning og tro på lederskab,” siger Zornig.  

Mest Læste

Annonce