Jeg skriver mine blogs med afsæt i dels mine erfaringer fra arbejdslivet i relation til udsatte børn og familier, dels mit forskningsarbejde. Arbejdsmæssigt har jeg primært erfaringer fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune, hvor jeg bl.a. har været økonomi- og analysechef på børneområdet, og fra Rambøll Management Consulting, hvor jeg har bidraget til en lang række større analyser og evalueringer. I dag arbejder jeg med de samme temaer, men nu ud fra en forskningsvinkel. I februar 2018 startede jeg således på mit erhvervsPhD-projekt om ”sociale investeringer i børn i danske kommuner”.

Min særlige interesse er, hvilke muligheder det giver i styringen af den offentlige sektor, hvis styringen kan integrere økonomiske og faglige perspektiver ud fra en borgersynsvinkel. Flere analyser har påvist, at der både er snævre budgetøkonomiske og bredere samfundsøkonomisk tab forbundet med, at sociale udfordringer ikke adresseres effektivt, men det går generelt trægt med at tage højde for dette i den løbende styring af den offentlige sektor.

I mit forskningsprojekt ser jeg nærmere på, hvad der skal til for, at sociale investeringer kan være et bidrag til en løsning. Mit fokus omfatter her både ”social impact bonds”, der foregår i samarbejde med private investorer, og offentligt finansierede sociale investeringer, fx som det praktiseres i svenske kommuner.

Lad os connecte på LinkedIn, hvis du er interesseret i at følge min forskning: https://www.linkedin.com/in/karstenbjerre/ 

Seneste artikler

Seneste blogindlæg

Seneste pressemedelelser

Seneste cases

Navnenoter