Power BI: Analyser dine data hurtigere og mere effektivt

01/1/18 11:07

Simon Bülow

Måske er du allerede stødt på begrebet ”big data” før. Hvis ikke det er tilfældet, er det meget sandsynligt, at det kommer til at ske inden for den nærmeste fremtid. Big data er et begreb, som i fortsat stigende grad bliver relevant for vores samfund og opbygningen deraf. Big data er et bredt begreb, som dækker over indsamlingen, opbevaringen, analysen og fortolkningen af store mængder data.
Vores store og fortsat større brug af internettet gør, at der i stigende grad bliver indsamlet store datamængder af forskellige slags. Disse data benyttes i dag i praksis på mange forskellige måder – heriblandt af virksomheder, som benytter data på forskellige måder i deres forretning.   Større mængder data Der er næppe nogen tvivl om, at vores alles færden på internettet har taget til over de seneste årtier og endnu fortsat tager til. Vores øgede tilstedeværelse online og den moderne teknologis udvikling har gjort, at rammerne for, hvad big data er, og hvordan det kan anvendes har udvidet sig betydeligt i samme tidsrum.   Eksempelvis har opfattelsen af, hvad en stor mængde data er udviklet sig betydeligt, fordi teknologien i dag tillader, at man dels kan opbevare og dels bearbejde betydeligt større mængder data, end hvad tilfældet var for blot få år siden. I dag benyttes big data både til kriminalitetsbekæmpelse, i sundhedshenseender og i forretningslivet generelt.  Disse er blot enkelte eksempler på den praktiske anvendelse af big data i dag, og der er set i lyset af udviklingen ingen tvivl om, at big data fortsat vil være relevant langt ud i fremtiden.   Hjælp til at bearbejde data med Power Bi I takt med den teknologiske og kulturelle udvikling har man indset, at de store mængder data, der i dag er adgang til i mange henseender kan være enormt værdifulde. Ved at indsamle, fortolke og bearbejde de tilgængelige data korrekt og effektivt, kan de store datamængder på mange måder skabe samfundsgavnlige resultater, som ellers ikke ville være muligt.   At man har indset hvor afgørende og værdifuldt det kan være at benytte sig af den tilgængelige data betyder, at der i dag findes virksomheder og værktøjer, som udelukkende har til formål at gøre bearbejdelsen af store mængder data nemmere og mere effektiv.   Et eksempel på et værktøj, som er særligt udviklet til formålet, er Microsofts Power Bi. Power BI er et værktøj særligt udviklet til dig, som ofte benytter dig af store datamængder i det ene eller det andet henseende. Værktøjet har enormt mange relevante egenskaber. Først og fremmest kan det hjælpe dig til mere effektivt at analyse de pågældende data. Herefter kan Power BI hjælpe dig til at visualisere din data samt til at præsentere det på en relevant måde. Der skabes altså overblik og du får muligheden for at sikre dig, at anvender den tilgængelige data på de mest effektive og optimale måde.   Fordi Power BI er udviklet af Microsoft, vil det indgå som en helt naturlig del af din daglige anvendelse af Microsofts værktøjer såsom eksempelvis Excel.        

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce