- Vi har brug for at høste konkrete erfaringer og komme endnu videre end de fordele, vi på papiret forventer af nye samarbejder og løsninger, mener Corydon.
- Vi har brug for at høste konkrete erfaringer og komme endnu videre end de fordele, vi på papiret forventer af nye samarbejder og løsninger, mener Corydon.

Corydon i OPI-stafetten: Væk fra luftige vækstscenarier

Velfærd

11/4/14 8:49

Freja Eriksen

"Jeg vil ikke være med til at udbrede teknologier uden at have et præcist billede af hvilke gevinster, det har for borgernes hverdag og for økonomien," skriver finansminister Bjarne Corydon i OPI-stafetten. "Vi skal væk fra at tale om innovation og vækstscenarier i et meget luftigt sprog og frem til at dokumentere og dele konkrete erfaringer med det, vi vil."

I september besøgte jeg et plejehjem på Amager, der bl.a. har vasketoiletter, så de ældre kan klare noget af det allermest private selv, når det passer dem. Samtidig kan vi skåne medarbejdernes rygge. Vasketoiletter er et af de hjælpemidler, der i disse år bredes ud i hele landet, og det vil ikke bare gavne den ældre eller medarbejdernes ryg, det frigør også ressourcer, der kan bruges på fx anden form for pleje og omsorg.

Vasketoiletter i hele landet er kun et eksempel fra ”Strategi for digital velfærd”, som regeringen har givet håndslag på sammen med kommunerne og regionerne.

Strategien skal sikre, at vi hurtigere får udbredt gode og velafprøvede digitale og velfærdsteknologiske løsninger til glæde for både borgere og samfundsøkonomien.

Som et led i strategien har vi fx aftalt med kommunerne, at vi frem mod 2017 udbreder fire velfærdsteknologiske løsninger i det ganske land. Vi ved allerede, at løsningerne er gode for økonomien, for det har vi efterprøvet i en række projekter. Vi ved også, at borgerne er glade for løsningerne. Så lad os bare komme i gang. Udover vasketoiletter er der fx spiserobotter, der betyder, at folk med funktionsnedsættelser selv kan bestemme, hvor hurtigt morgenmaden skal spises. KL har som led i aftalen etableret et velfærdsteknologisk center, der konkret skal hjælpe kommunerne med at udbrede teknologierne. Så der er hjælp at hente med at realisere målsætningen.

OPI-stafetten

OPI-stafetten skal udvikle og udbrede viden om, holdninger til, udfordringer for og de mange muligheder i Offentlig-Privat Innovationssamarbejde.

Hvordan kan det offentlige og erhvervslivet sammen udvikle nye løsninger, som har potentiale til at give skatteborgerne mere for deres penge, og virksomheder muligheder for at skabe ny vækst og arbejdspladser? 

Det er OPI-Lab - Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi - der igangsætter stafetten på DenOffentlige.dk. 

 

> Læs Kristian Thulesen Dahls spørgsmål til Bjarne Corydon

Vi skal høste konkrete erfaringer

Vi oplever et stort ønske fra industrien på at udbrede teknologier i det offentlige med stor hast. Det er forståeligt, fordi der her er et vækstpotentiale for virksomhederne. Men jeg vil ikke være med til at udbrede noget uden at have et præcist billede af hvilke gevinster, det har for borgernes hverdag og for økonomien – og ikke mindst hvad borgerne synes om det.

Derfor har vi sammen med regionerne og kommunerne iværksat storskalaprojekter på fx telemedicinområdet, der skal give os et bedre grundlag for en politisk beslutning om at udbrede telemedicin i hele landet. Storskalaprojekterne skal bidrage med viden om præcis de effekter, Kristian Thulesen Dahl efterlyser – nemlig viden om værdien for det offentlige og om borgernes oplevelse af løsningerne. De første erfaringer viser, at de borgere, som deltager, er glade for at kunne monitorere deres egen tilstand, uanset om de er i sommerhus eller hjemme i stuen, i stedet for at skulle på hospitalet i tide og utide. Og der er allerede eksempler på, at gravide med fx for tidlig vandafgang er blevet udskrevet til eget hjem med overvågning af fosterbevægelser, frem for at skulle være indlagt langt fra familien de sidste 15 uger frem til fødslen. Erfaringerne viser indtil videre, at de gravide synes det er rart at kunne være hjemme med familien i stedet for at ligge på hospitalet. Der er også eksempler på, at den løbende, intensive overvågning af KOL har gjort, at forværringer er opdaget i tide, og man dermed har kunnet håndtere problemerne i opløbet.

Når vi har vist, at teknologien virker i en praktisk hverdag, er jeg sikker på, at der er god mulighed for, at det vil gavne erhvervslivet og de mange arbejdspladser, der er i denne industri.

Så jeg mener, at vi er godt på vej.

Offentlig-privat innovation (OPI) handler jo netop om at samarbejde på tværs af det offentlige og det private og at få udviklet nye innovative løsninger, som på sigt kan udbredes og markedsgøres.

Derfor har vi brug for at høste konkrete erfaringer og komme endnu videre end de fordele, vi på papiret forventer af nye samarbejder og løsninger. Vi skal ikke handle i blinde her! Og vi skal væk fra at tale om innovation og vækstscenarier i et meget luftigt sprog og frem til at dokumentere og dele konkrete erfaringer med det, vi vil.

Videre til Karsten Dybvad

Jeg har lyst til at sende stafetten til Dansk Industris direktør, Karsten Dybvad. Mit spørgsmål lyder:

Hvad er DI-medlemmernes erfaringer med OPI-samarbejder? Hvornår fungerer de godt? Og hvordan sikrer vi sammen, at kommerciel succes og succes for borgernes hverdag og det offentlige går hånd i hånd?

 

Annonce