"OPI forudsætter, at kommuner og regioner er modige, fordi det indebærer, at de tænker nyt, og ofte vil det også kræve, at de investerer," skriver Margrethe Vestager. Foto: Trine Søndergaard

Nytænkning giver bedre fødsler

Politik

09/12/2013 11:07

Freja Eriksen

Margrethe Vestager skyder ny OPI-stafet i gang fra en ”sansestue” på Nordsjællands Hospital. "Eksemplet viser styrken ved OPI. At offentlige organisationer og private virksomheder sammen kan skabe innovative løsninger, så vi får mere eller bedre velfærd for pengene. Sansestuerne er ikke et spareprojekt."

Af Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager 

En kvinde ankommer til Nordsjællands Hospital. Hun skal føde sit andet barn, og hun er nervøs, for første gang blev det en lang og kompliceret fødsel. Jordemoderen tager imod kvinden og hendes mand og viser dem ind på fødestuen. Her bliver de overraskede. Der er beroligende musik i lokalet. Væggene er tonede i varme farver og ikke kridhvide, som sidste gang. Og både musik og belysning kommer i bølger, som følger kvindens veer, og som hjælper hende til at bevare et roligt åndedræt. Rummet giver hende og hendes mand en markant bedre oplevelse end ved kvindens første fødsel.

De såkaldte ”sansestuer” på Nordsjællands Hospital er ikke noget, jeg har opdigtet. De findes, og de er i øjeblikket ved at blive afprøvet og er et eksempel på OPI – offentlig-privat innovationssamarbejde. Musikken, lyden og lyset er udviklet i samarbejde med private virksomheder.

Artikel om OPI-stafetten

"OPI er et af de vigtige kort, der skal spilles på velfærdsområdet. Det mener Vestager, Søgaard Larsen, Rose Skaksen og OPI-Lab. Men de er langt fra de eneste, der kan se modellens muligheder. Alle disse forskellige perspektiver åbner OPI-Lab nu op for med en stafet om OPIs effekter, udfordringer og udbredelse på DenOffentlige.dk."

Læs mere...

 

Eksemplet viser styrken ved OPI. At offentlige organisationer og private virksomheder sammen kan skabe innovative løsninger, så vi får mere eller bedre velfærd for pengene. Sansestuerne er ikke et spareprojekt. Det giver fødende kvinder en markant bedre fødselsoplevelse og jordemødrene en større arbejdsglæde. Ressourcerne til denne velfærdsydelse anvendes altså bedre end før. Resultaterne fra sansestuerne vil indgå i planlægningen af det kommende supersygehus i Hillerød.

Regeringen har en vision om en mere moderne offentlig sektor. OPI er en vigtig brik i at virkeliggøre visionen. Vi skal realisere og udbrede idéer, nytænkning og innovation for at bruge vores faglighed, vores tid og vores penge smartere.

Inden for en række offentlige velfærdsydelser er der ikke et privat marked, med mindre det offentlige efterspørger det. Virksomhederne har viden og kundskaber, som det offentlige ikke ligger inde med. Vi kan bringe de kompetencer i spil og skabe innovative løsninger ved, at kommuner eller regioner efterspørger virksomhedernes input til f.eks. at indrette moderne fødestuer.

Store dele af moderniseringen af den offentlige sektor begynder lokalt. For det er den enkelte folkeskolelærer, den enkelte fængselsbetjent og den enkelte sygeplejerske, der hver dag ser, hvordan vi kan gøre nogle ting smartere. Det er derfor vigtigt, at kommuner og regioner både inddrager de ansatte og samtidig sætter fokus på OPI. At den offentlige sektor efterspørger ny viden og kreativitet hos virksomhederne.

Hver enkelt kommune og hver enkelt region behøver jo ikke opfinde hver eneste dybe tallerken selv. For at vi nemmere og mere systematisk kan blive inspireret og lære af hinanden, har regeringen sammen med parterne på det offentlige arbejdsmarked oprettet Center for Offentlig Innovation. Centeret åbner i det nye år og får bl.a. til opgave systematisk at brede de gode eksempler med projekter og nye metoder ud til kommuner og regioner.

OPI forudsætter, at kommuner og regioner er modige, fordi det indebærer, at de tænker nyt, og ofte vil det også kræve, at de investerer. Men som med sansestuerne på Nordsjællands Hospital vil investeringen ofte komme flere gange igen. F.eks. i form af bedre fødselsoplevelser for kvinderne, som kan betyde færre indgreb ved fødslerne. Og som kan kopieres af andre regioner og måske endda eksporteres til udlandet.

Stafetten går til Allan Søgaard Larsen

Jeg giver blogstafetten videre til Allan Søgaard Larsen fra Falck. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at spørge ham: Hvordan mener du, at vi for alvor får gang i offentlig-privat innovation og udbredelse af de gode eksempler?

Mest Læste

Annonce