Både i selve projektfaserne og efterfølgende mangler vi klart definerede mål eller retningslinjer for et OPI-projekt. Visionen er både rigtig og bæredygtig, men for at OPI-tankegangen skal lykkes, skal vi tilføre en ekstra dimension med konkrete mål og redskaber, skriver Birgitte Dam Kræmmergaard.

OPI: Næste skridt skal få alle med

Ledelse

01/10/2014 14:04

Nick Allentoft

Skal OPI flyve som strategisk vækstdynamo må virksomheder og myndigheder for alvor finde sammen. Det bliver udfordringen i OPI-historiens næste kapitel, skriver administrerende direktør for Zealand Care, Birgitte Dam Kræmmergaard i blogstafetten om offentlig-privat innovation.

Jeg har med stor interesse fulgt OPI-stafetten, siden den blev igangsat af OPI-Lab, og deres incitament til igangsætningen kan jeg kun tilslutte mig. Det er en yderst samfundsrelevant debat.

Med afsæt i tidligere indlæg fra både politikere, private virksomheder og offentlige instanser, vil jeg gerne stille ét spørgsmål: Er godt begyndt halvt fuldendt?

Der er mange gode eksempler på OPI-projekter som er lykkedes, uden at der gives en nærmere definition af, hvordan det er lykkes, og hvad succeskriterierne var.

OPI-stafetten

OPI-stafetten skal udvikle og udbrede viden om, holdninger til, udfordringer for og de mange muligheder i Offentlig-Privat Innovationssamarbejde.

Hvordan kan det offentlige og erhvervslivet sammen udvikle nye løsninger, som har potentiale til at give skatteborgerne mere for deres penge, og virksomheder muligheder for at skabe ny vækst og arbejdspladser? 

Det er OPI-Lab - Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi - der igangsætter stafetten på DenOffentlige.dk. 

 

Både i selve projektfaserne og efterfølgende mangler vi klart definerede mål eller retningslinjer for et OPI-projekt. Visionen er både rigtig og bæredygtig, men for at OPI-tankegangen skal lykkes, skal vi tilføre en ekstra dimension med konkrete mål og redskaber.

               Deltag i konference om OPI den 28. oktober i Industriens Hus. Læs mere her.

Potentialet ligger i eskalering

Flere centrale bevillinger, blandt andet fra Danske Regioner, til OPI projekter udløber om kort tid, og der er endnu ingen klare tilkendegivelser om yderligere finansiering af næste fase. Derfor har Welfare Tech, Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi og Welfare Tech ISV, besluttet at arbejde på en videreførelse af de senere års satsning på OPI-projekter. For at dette kan lykkes, kræver det, at indgangsvinklen bliver lidt anderledes. Der skal fokuseres på kommercialisering og muligheden for eskalering af et OPI-projekt, først i Danmark og efterfølgende på eksportmarkederne.

OPI-Lab har med sit treårige projekt skabt et godt grundlag for en modelaftale og business case model, der har vist sig succesfuld for det offentlige. Disse modeller skal udbygges til også at indeholde to ekstra dimensioner;

1) værdikæden for private virksomheder, som arbejder med andre parametre, såsom afskrivninger, investering, ROI, omsætningspotentiale mv.

2) inddragelse af uddannelsesinstitutionerne i et bredere perspektiv.

Brug for mere end den gode ide

Innovationsnetværket for Sundheds- og Velfærdsteknologi vil de næste fire år udvikle redskaber, som gør det muligt at dokumentere en god business case og en god investeringscase for anvendelse af de løsninger, der udvikles i OPI regi. Denne dokumentation er en forudsætning for at udbrede mange af de enkeltstående initiativer.  

Intentionen, om at OPI-projekter er en investering og en udviklingsproces, er ikke gangbar for private virksomheder. En virksomhed kan ikke overleve på den gode idé.

For at bruge ressourcer kræves der en rimelig god dokumentation for at indsatsen også resulterer i et salg – ikke som et enkeltstående salg men med fremtidsperspektiver både i Danmark og på eksportmarkederne. Kun med en bred anvendelse i Danmark får danske virksomheder den økonomiske ballast, der er nødvendig for at begive sig ud på eksportmarkederne, som igen sikrer øget eksport af innovative, danskudviklede, velfærdsteknologiske løsninger.

Det betyder, at både politikere, regioner og kommuner skal være bevidste om, at der er behov for væsentligt mere end innovativ udvikling.

Offentlig købekraft er nøglen

Den allerbedste incitament, der kan komme fra offentlige myndigheder er deres egen købekraft gennem konkret efterspørgsel af velfærdsteknologiske løsninger. Konkret salg giver virksomhederne et overbevisende afsæt for at indtage eksportmarkedet og bidrage til dansk vækst og arbejdspladser.

Med den indgangsvinkel vil Innovationsnetværket for sundheds- og velfærdsteknologi ligeledes validere igangværende OPI-projekter med henblik på at finde de projekter, som er bæredygtige i forhold til kommercialisering, afsætnings- og omsætningspotentiale.

Vi skal ikke starte forfra, men blot tage det næste skridt i OPI-fasen, hvor erfaringer, modeller og redskaber samles på tværs. Det vil skabe innovation, vækst og nye sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger, der også er bæredygtige for private virksomheder.

Stafetten går til Lisbeth Valther

Et område, hvor Danmark allerede er langt i forhold til udlandet, er inden for telemedicin. Med en lang række spændende projekter igang har mange borgere allerede mærket på deres hverdag, hvad teknologien giver os af nye spændende muligheder. Det er således et område med erfaringer hele vejen rundt, og derfor vil jeg spørge Lisbeth Valther fra SE Next Step, hvad hendes analyse er af de første spæde skridt med OPI inden for det telemedicinske område.

 

Mest Læste

Annonce