55 millioner kroner til syriske flygtninge

Velfærd

23/09/2014 11:28

Suleman Haider

Regeringen bevilger yderligere 55 millioner kroner til ofrene for borgerkrigen i Syrien. Her har den militante islamiske gruppe ISIL på få dage gjort situationen endnu mere kaotisk og drevet 100.000 mennesker på flugt.

”Borgerkrigen i Syrien medfører en ufattelig flygtningekrise, som berører os alle. Vi ser igen i disse dage en massiv tilstrømning af syrere til Tyrkiet - denne gang på flugt fra ISIL. Mange syrere lever under forfærdelige forhold og i belejrede områder inde i Syrien, andre flygter til nabolandene eller søger mod Europa for at få asyl i blandt andet Danmark,” siger handels- og udviklingsminister Mogens Jensen fra FN’s Generalforsamling i New York. 
 
Ministeren deltager tirsdag i et FN-Højniveaumøde, hvor han sammen med blandt andet den jordanske udenrigsminister og Storbritanniens udviklingsminister diskuterer den alvorlige syriske flygtningekrise.

På mødet præsenterer Mogens Jensen en dansk ledet nærområdeindsats for syriske flygtninge i nabolandene Libanon, Jordan og Irak.

”Det er vigtigt, at vi hjælper flygtningene i eller tæt på deres hjemlande. Vi skal skabe de bedste tænkelige rammer midt i den menneskelige tragedie. Vi må samtidig erkende, at der er en grænse for, hvor mange flygtninge vi kan tage mod i vores del af verden. Derfor er det også i vores egen interesse, at vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe flygtningene inde i Syrien og i nabolandene” siger Mogens Jensen.

Den humanitære situation i Syrien er ekstremt alvorlig. Antallet af omkomne i juli måned var blandt de højeste siden konfliktens start i marts 2011. 10,8 millioner mennesker inde i Syrien har behov for humanitær assistance, og mere end tre millioner flygtninge er nu registreret i nabolandene. Ifølge tyrkiske myndigheder er 131.000 syrere flygtet til Tyrkiet alene siden i fredags som følge af en ny ISIL offensiv.

Danmark har sat sig i spidsen for et nærområdeprogram, der gennemføres med bidrag fra EU-Kommissionen, Storbritannien, Holland, Tjekkiet og Irland. Formålet er at styrke flygtningebeskyttelsen i regionen, støtte den økonomiske udvikling i værtslandene og sikre at flygtningene bidrager mest muligt til lokal udvikling.

Det danske bidrag på 55 millioner kroner vil blive anvendt inden årets udgang, der hvor behovet er størst.  Hermed har Danmark givet 835 millioner kroner til indsatsen i Syrien siden konfliktens start.

Mest Læste

Annonce