Betalt spisepause er en strid på principper

Velfærd

28/04/2018 23:03

Freja Eriksen

Langtrukne forhandlinger om nye overenskomster i staten har blandt andet handlet om spisepauser.

De offentligt ansattes betalte spisepause blev et af de helt store temaer i forhandlingerne om nye overenskomster.

Med forligene i regioner, kommuner har ansatte under hovedorganisationen Akademikernes Centralorganisation fået sikring af betalt spisepause i overenskomsten. Det har de betalt for med en mindre lønstigning end andre grupper. 

OK'18 tema på DenOffentlige

Vi samler alle historier om overenskomstforhandlingerne på en fælles temaside. Følg forhandlingerne her.

Historier om tidligere overenskomster finder du her.

Skal I være med? Kontakt os.

Ansatte under hovedorganisationerne FTF og LO har på anden vis fået tryghed om spisepausen i deres aftaler.

Lørdag aften landede en aftale for de statsansatte, som ifølge parterne også indeholder en tryghed for spisepausen.

Læs om baggrunden for striden om spisepausen her:

  • Langt de fleste offentligt ansatte holder i dag spisepause på arbejdsgivernes regning. Arbejdsgiverne i DA har tidligere opgjort i en analyse, at 90 procent af de offentligt ansatte har betalt frokost. I staten gælder det ifølge Finansministeriet 92 procent.
  • En betalt spisepause på en halv time om dagen svarer til 2,5 timer om ugen. Det er cirka syv procent af den samlede årlige arbejdstid.
  • Betalt spisepause er for de flestes vedkommende betinget af, at de ansatte står til rådighed på arbejdspladsen. De skal være klar til at lukke madkassen og springe til, hvis der er behov for det.
  • I oktober 2017 sendte arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen et brev til statsansattes overenskomstforhandlere, hvor styrelsen slår fast, at den anser betalt spisepause som et personalegode, som kan opsiges.
  • Brevet fra Moderniseringsstyrelsen kom i kølvandet på en strid om betalt spisepause i den statsejede virksomhed DR. 
  • I oktober 2015 varslede DR's ledelse, at alle medarbejdere i DR fra sommeren 2017 selv skulle betale deres spisepauser. Det forlænger den effektive arbejdstid med en halv time i gennemsnit om dagen.
  • Det førte til protester fra de ansatte. I februar 2017 afgjorde en faglig voldgift, at spisepausen i DR ikke kunne afskaffes uden en overenskomstforhandling.
  • Moderniseringsstyrelsen vil dog ikke acceptere, at den kendelse gælder for de øvrige statslige arbejdsgivere.
  • Uenigheden med de faglige organisationer består i, om betalt spisepause er en overenskomstsikret ret eller en kutyme på de enkelte arbejdspladser. Sidstnævnte kan opsiges af den lokale ledelse.
  • Moderniseringsstyrelsen vil ikke generelt opsige den betalte frokostpause, men vil gøre det muligt for de enkelte statslige styrelser og arbejdsgivere at gøre det.

- Det er helt op til ledelsen på den enkelte arbejdsplads, om medarbejderne skal tilbydes betalt frokostpause eller ej, skrev vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen Linda Nordstrøm Nissen i november 2017 i en e-mail til Ritzau.

Kilder: Ritzau, Politiken, avisen.dk, Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce