Blå blok vil skabe 25.000 nye job i landbruget

Politik

25/11/2014 11:12

Suleman Haider

Det skal være nemmere at være landmand. Blå blok vil gøre op med en række snærende bånd for danske landmænd.

Der skal skabes flere job i landbruget og fødevaresektoren. Derfor vil Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti gøre det både nemmere og billigere at drive fødevare- og landbrugsvirksomhed i Danmark.

Det fremgår af en ny fødevare- og landbrugspakke med 16 konkrete forslag, som betyder, at landmænd må bruge mere gødning, randzonerne skal væk, og antallet af dyreenheder pr. hektar hæves fra de nuværende 1,4 til 1,7.

Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen, siger, at pakken skal munde ud i mere vækst og flere danske arbejdspladser.

- Landbrugs- og fødevaresektoren har et stort vækstpotentiale, som vi ikke udnytter i dag, fordi der er for meget bureaukrati, for strenge regler og for mange unødige omkostninger, siger han i en pressemeddelelse.

At der må være flere svin pr. hektar skal gøre det nemmere at være dansk svineproducent. Ifølge Finansministeriet vil alene den højere svineproduktion øge eksporten med 2,2 milliarder kroner og sikre 2000 nye arbejdspladser, skriver partierne om forslaget.

- Med alle forslagene har vi muligheden for at øge eksporten samlet med op mod 50 milliarder kroner og skabe op mod 25.000 arbejdspladser i løbet af de næste fem år. En væsentlig forudsætning for at opnå det er, at landmændene får mulighed for at gøde noget mere på markerne, siger Erling Bonnesen.

Og det er da også netop en udfasning af "de vidtgående danske særregler for gødning", som de tre partier peger på. Får landmænd lov til at gøde mere på robuste og holdbare jorde, kan Danmark producere flere og bedre fødevareprodukter, påpeger partierne i pakken.

- Vi kan og skal selvfølgelig levere fødevarer af høj kvalitet i samspil med natur og miljø, og derfor skal der målrettet regulering til. Samtidig skal vi udnytte den styrkeposition, Danmark har inden for økologi, siger fødevareordfører René Christensen (DF).

FAKTA: Sådan vil blå blok støtte landbruget

Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti vil gøre det nemmere at være landmand. 

Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti vil give landmænd lov til at gøde mere, have flere svin pr. hektar og fjerne randzoner. Det fremgår af et forslag om en fødevare- og landbrugspakke fra de tre partier:

- Landmænd skal have lov til at gøde mere.

- Svineproducenterne skal have lov til at have flere svin pr. hektar jord. I dag må landmændene producere, hvad der svarer til 1,4 dyreenheder pr. hektar jord. De tre partier vil have det hævet til 1,7.

- Det generelle randzonekrav afskaffes. Randzoner kan dog stadig bruges i en målrettet regulering gennem aftaler med den enkelte lodsejer.

- Danske landmænd skal have lov til at bearbejde jorden inden 1. november, som i dag er en dansk særregel.

- Det skal maksimalt tage et halvt år at behandle miljøgodkendelser.

- Det skal undersøges, hvad danske særregler koster.

- Staten yder i dag et årligt tilskud over finansloven til kødkontrol på de små slagtehuse, der slagter færre end 30.000 slagtedyr-enheder pr. år. Dette loft hæves til 35.000 enheder. 

- De risikovillige etableringslån til landbrug skal også omfatte fiskerierhvervet.

Kilde: Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke fra Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti.

 

Mest Læste

Annonce