Boom i privat børnepasning

Velfærd

12/11/2014 17:22

Suleman Haider

Flere og flere børn passes i private ordninger, hvor der stilles færre krav til pædagogik og faglig sparring end i kommunale tilbud, skriver Fagbladet FOA.

På fem år er antallet af børn hos private børnepassere – også kaldet private dagplejere – næsten fordoblet, så der i dag er mere end 7.000 børn i ordningen. Det viser tal fra Bureau 2000.

Sideløbende med den udvikling er kravene til fagligheden i de yngste børns pasningstilbud vokset og blevet mere specifikke. Det gælder både for daginstitutioner og den kommunale dagpleje, hvor der er krav om blandt andet tidlig indsats og læring, inklusion og pædagogiske læreplaner.

Denne udvikling er paradoksal, mener Eik Møller, formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

”Man kan sige, at hensynet til forældrenes frie valg har vundet over hensynet til en mere systematisk tilgang til børns trivsel og læring,” siger han til fagbladet.

Eik Møller mener desuden, det kan være problematisk, at forældrene har en arbejdsgiverrolle.

Og den problemstilling genkender en række dagplejeledere, som Fagbladet FOA har talt med.

Anette Haudal fra Odsherred Kommune mener, at arbejdsgiverforholdet kan spænde ben for det rette pasningstilbud til et barn.

”På vores tilsynsbesøg ser vi indimellem børn, der for eksempel ikke udvikler sig motorisk eller sprogligt i det tempo, de bør. De har brug for en mere målrettet pædagogisk indsats, men i de tilfælde oplever vi ikke altid, at de private tager vores vejledning til sig. De vil jo gerne beholde barnet,” siger hun.

Det kan især være et problem, hvis barnets forældre gerne vil undgå kommunens opmærksomhed.

”Jeg oplever en tendens til, at de børn, der er indskrevet hos de private børnepassere kommer fra et socialt miljø, der gerne vil ’flyve under radaren’, altså børn fra familier, der ligger på kanten af at have brug for en social indsats,” siger dagplejeleder Lotte Krarup, Ikast-Brande Kommune.

Fagbladet FOA har forgæves forsøgt at få den ansvarlige minister for børneområdet, Manu Sareen, til at forklare, hvordan det stigende antal børn i privat pasning hænger sammen med regeringens ønsker om øget pædagogisk kvalitet. 

Ministeriet oplyser, at der arbejdes på en planlagt undersøgelse af ejer- og tilbudsformernes betydning for kvaliteten. Undersøgelsen er foreløbig mere end to år forsinket, og det er fortsat uvist, hvornår den vil blive offentliggjort. 

 

 

 

Mest Læste

Annonce