Bredt forlig giver 607 millioner til udsatte grupper: Sådan fordeles pengene

Velfærd

28/10/2015 09:28

Nick Allentoft

Sent tirsdag aften er aftalen for satspuljen på socialområdet for 2016 forhandlet på plads med en bred kreds. Se fordelingen af pengene her.
Udsatte børn, hjemløse samt unge og gravide stofmisbrugere er blandt nogle af dem, der bliver tilgodeset i satspuljeaftalen for 2016 på socialområdet. I alt er der blevet afsat 607 millioner kroner på en række initiativer. Alle partier med undtagelse af Enhedslisten står bag aftalen. Og det er alle sammen indsatser, der reelt gør en forskel - særligt på det forebyggende område, siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V).

Læs mere om de mia-store satspuljer

Med satspuljerne kan politikere og ministre hvert år fordele millioner og atter millioner til konkrete projektet.

Læs mere om satspuljer her

- Vi har lagt vægt på at få udbredt de metoder på socialområdet, som vi ved, der virker, men også givet penge til at kunne afprøve nye metoder.

- Først og fremmest handler det om at investere i udsatte grupper, så man handler, inden det er for sent. For eksempel ved at sætte tidligt ind i kommunerne og hjælpe udsatte familier, så børn og unge ikke bliver nødt til at blive anbragt uden for hjemmet.   Partierne har også valgt at støtte gravide misbrugere. Et etisk dilemma, erkender socialministeren.   - For hvem hjælper man, hvis man griber ind over for en gravid stofmisbruger? Barnet eller moren? Vi mener dog, at det hænger sammen. Vi har for længe manglet en bedre indsats over for den her lille, men sårbare målgruppe.   Derudover er frivilligområdet blevet hjulpet, så udsatte mennesker som flygtninge i højere grad kan blive hjulet.   - Det handler blandt andet om at give de mange flygtninge en god modtagelse, siger ministeren.   Satsmidlerne for 2016 er mindre sammenlignet med sidste år, hvor der blev afsat i alt 1,2 milliarder kroner, men det skyldes blandt andet, at der ikke er blevet tilført nye midler til satspuljen.   Socialområdet er et af de tre områder, som satspuljen giver penge til. Sidste uge faldt satspuljen for henholdsvis sundheds- og beskæftigelsesområdet på plads. I alt er der blevet afsat knap to milliarder kroner til satspuljen.   FAKTA: Her skal den sociale indsats styrkes med millioner Den største post på satspuljens sociale budget går til at tilbyde udsatte familier hjælp tidligere end i dag.   Sådan skal de mange millioner konkret bruges:   * 96 millioner kroner til bedre forebyggelse i kommunerne, så udsatte børn, unge og deres familier får hjælp, inden problemerne vokser sig for store.   * 54,3 millioner kroner til at udbrede behandlingsmodeller til unge med misbrug.   * 47 millioner kroner til regionale centre for seksuelt misbrugte.   * 42,3 millioner kroner til at give klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge.   * 39,9 millioner kroner til frivillighedsområdet.   * 36 millioner kroner til såkaldte skæve boliger og inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer.   * 31,6 millioner kroner til strategien housing first på hjemløseområdet.   * 27,5 millioner kroner til en indsats målrettet gravide kvinder med misbrug.   * 23 millioner kroner til at fremme trivsel og læring hos udsatte børn.   * 21,7 millioner kroner til frivillig rådgivning om gæld.   * 20,8 millioner kroner til turboforløb for fagligt udfordrede elever.   * 20,1 millioner kroner til Hanne Mariehjemmet, der er et døgntilbud til kvinder i misbrugs- og prostitutionsmiljøet.   * 15,5 millioner kroner til at resocialisere indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser.   * 11 millioner kroner til forældres ret til at få testet deres børn for ordblindhed.   * 10 millioner kroner til rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge.   * 10 millioner kroner til sommerferiehjælp.   * 10 millioner kroner til rådgivning til udsættelsestruede lejere.   * 8,8 millioner kroner i merbevilling til Ombudsmandens Børnekontor.   * 8,2 millioner kroner til at etablere midlertidige overnatningstilbud.   * 8,0 millioner kroner til at uddele julehjælp.   * 8,0 millioner kroner i drifts- og forankringsstøtte til frivillige organisationer.   * 8,0 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbunds projekt Get2Sport.   * 6,4 millioner kroner til at lave opfølgende samtaler med tidligere anbragte unge.   * 6,0 millioner kroner til et akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere.   * 6,0 millioner kroner til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i dagtilbud.   * 5,7 millioner kroner til levevilkårsundersøgelse og inklusionsmåling.   * 5,0 millioner kroner til at udvikle samfundsøkonomiske modeller.   * 4,0 millioner kroner til at udvide åbningstiden for BørneTelefonen.   * 4,0 millioner kroner i fortsat støtte til udvikling af sociale teknologier.   * 4,0 millioner kroner til bedre inklusion af nytilflyttede grønlændere i Danmark.   * 3,6 millioner kroner til Folkekirkens Familiestøtte, der støtter sårbare familier.   * 3,0 millioner kroner til projekt om naturen som social og rehabiliterende indsats.   * 1,5 millioner kroner til at undersøge stofmisbrugsområdet fra brugernes perspektiv.   Midlerne fra satspuljen er afsat til perioden 2016-2019 for langt de fleste punkter. Nogle midler bliver dog udbetalt udelukkende i 2016, fra 2016-2017 eller 2016-2018.   Kilder: Social- og Indenrigsministeriet   /ritzau/

Mest Læste

Annonce