Brugen af antidepressiv medicin blandt børn eksploderer

Velfærd

09/03/2016 09:54

Nick Allentoft

Danske børn tager mere medicin mod depressionen end både amerikanske, tyske, hollandske og engelske børn. Det viser en international undersøgelse, hvor danske børn topper listen over, hvem der får mest medicin mod depressioner.
På syv år er antallet af danske børn og unge, der får udskrevet antidepressiv medicin, steget med 60 procent. Det viser et nyt multinationalt studie, der for første gang systematisk sammenligner forbruget af antidepressive lægemidler blandt børn og unge i alderen 0 til 19 år i fem vestlige lande.   Danmark topper listen over lande som Storbritannien og USA. 

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Den overraskende store stigning i antallet af børn og unge på depressiv medicin bekymrer Lise Aagaard, professor i klinisk farmakologi på Syddansk Universitet, der har deltaget i den internationale undersøgelse.

- Og man tænker jo, om det bliver ved. Vi ved jo ikke, om det er i fortsat stigning, siger hun.   Læs også: Lægeformand: Vi skal undgå antidepressiver til børn   Ifølge undersøgelsen fik 11.774 ud af i alt 1.203.817 danske børn og unge i 2012 udskrevet antidepressive lægemidler.   Forskerne kan ikke forklare stigningen og ved ikke, om flere børn bliver syge i sjælen, eller om lægerne måske bare udskriver mere medicin.   - Vi har ingen idé. Men vi kan se, at det er en ret kraftig stigning, hvilket det også er i de andre lande.   - Der er et eller andet i samfundet, der gør, at de her børn kommer ud i nogle situationer, hvor de føler sig depressive. Og det er interessant, for man forventer jo, at børn er raske og ikke har behov for medicin.   Ventelisterne til børnepsykologer i Danmark er lange, og Lise Aagaard mener, at nogle forældre måske vælger at lade deres børn få medicin, fordi forældrene ikke har råd til at betale for en psykolog.

Undersøgelsen afslører også, at de fleste recepter på antidepressiv medicin til børn udskrives af praktiserende læger. Sundhedsstyrelsens vejledning om medicinsk behandling af børn og unge med psykiske lidelser angiver ellers, at det er speciallægerne, der skal vurdere, om et barn har brug for medicin.

Undersøgelsen viser også, at de praktiserende læger ofte udskriver andre antidepressive præparater end lægemidlet fluoxentin, der som det eneste ifølge Lise Aagaard er godkendt til børn.    Hun efterlyser en undersøgelse, der kortlægger lægernes udskrivning af antidepressiv medicin til børn, samt hvordan medicinen virker på børnene, og hvor længe børnene er i medicinsk behandling.   Lise Aagaard understreger, at børn på antidepressiv medicin er i stor fare for at udvikle selvmordstanker og aggresionsadfærd.   - Og de få studier, der er, viser, at effekten af den her slags medicin er meget ringe hos børn.   FAKTA: Danske børn tager mest medicin mod depression Danske børn topper listen over forbruget af antidepressiv medicin, viser et nyt studie. Tallet er nærmest eksploderet på syv år.   Læs her hvad undersøgelsen konkluderer:   * De fem lande, der deltager i undersøgelsen, er: Danmark, England, Holland, Tyskland og USA.  * Undersøgelsen viser, hvor store mængder antidepressiv medicin, der er blevet udskrevet til børn i de fem lande. * Stigningerne er sket i en periode fra 2005 til 2012. * De største stigninger blev observeret i Danmark (+60,5 procent), England (+54,4 procent) og Tyskland (+49,2 procent) * De europæiske og amerikanske sundhedsmyndigheder advarede i 2004 og 2005 mod brugen af antidepressiv medicin til børn og unge. * Det gjorde de, fordi det ikke er bevist, at medicinen virker, og fordi der er risiko for, at børnene udvikler alvorlige bivirkninger i form af aggression og selvmord. * Det aktuelle studie viser ikke, hvor store doser medicin, der er udskrevet til børnene eller over hvor lange perioder.   Kilder: European Neuropsychopharmacology   /ritzau/

Mest Læste

Annonce