"Der vil ske en forholdsvis hurtig tilpasning på overenskomsterne, så mindstelønnen kommer til at skygge kontanthjælpen," siger cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen.

Cepos: Lavere mindsteløn vil øge beskæftigelsen

Politik

03/06/2015

Mikkel Sarka

Hvis kontanthjælpen bliver sat ned, vil mindstelønnen følge efter og flere komme i arbejde, siger cheføkonom.

Det vil være til gavn for de arbejdsløse, hvis mindstelønnen ryger ned, mener Cepos.

Den borgerlige-liberale tænketank bakker op om undersøgelser fra AE-Rådet og Rockwool Fonden, som 3F og FOA onsdag bringer til torvs i Berlingske.

Fagforbundene siger, at en nedsættelse af kontanthjælpen vil smitte af på mindstelønnen. 

Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg, betegner koblingen som det "pure opspind", men ifølge cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen, er der en klar sammenhæng mellem kontanthjælpens størrelse og de laveste lønninger på arbejdsmarkedet. 

Den første effekt af en lavere kontanthjælp vil ifølge ham være, at det bedre kan betale sig at være i job, og det vil øge beskæftigelsen.

- Og den anden vil være, at når kontanthjælpen sænkes, så vil mindstelønnen også blive reduceret, så satserne igen kommer tættere på hinanden, siger Mads Lundby Hansen. 

Og der går ikke lang tid, inden gabet bliver indsnævret, vurderer han. 

           Læs flere artikler om kontanthjælp på vores tema-side her

- Der vil ske en forholdsvis hurtig tilpasning på overenskomsterne, så den danske mindsteløn kommer til at skygge kontanthjælpen, siger han.

AE-Rådet og Rockwool Fonden er ifølge Berlingske kommet frem til de samme konklusioner.

Formændene for FOA og 3F beskylder derfor Venstre for at have en skjult dagsorden med forslaget om at indføre et "moderne kontanthjælpsloft".

- Der bliver brugt en masse ord, men jeg er ikke i tvivl om, at det dybest set handler om at sænke de laveste lønniveauer på det danske arbejdsmarked, siger Per Christensen, formand for 3F, til avisen.

Men det er ikke nødvendigvis negativt, mener Mads Lundby Hansen. 

- Lavere kontanthjælp vil trække beskæftigelsen op. Når mindstelønnen kommer lidt ned, så giver det nemmere adgang til at komme ind på arbejdsmarkedet for mindre produktive grupper. Og det er positivt, hvis svagere grupper, herunder indvandrere, kan få fodfæste på arbejdsmarkedet, siger han.

Mest Læste

Annonce