Dansk distribution af gas samles i statsligt selskab

Infrastruktur

01/06/2017 09:15

Nick Allentoft

Billigere gas og større forsyningssikkerhed for danske husholdninger og virksomheder er målet med ny aftale, der selskabsgør kritisk infrastruktur.

Danmark har i dag tre selskaber, der distribuere gas Energinet.dk, HMN og NGF Nature Energy. Men nu har regeringen sikret sig bred politisk opbakning fra Socialdemokratiet, De Radikale og SF til at samle det danske gasdistributionsnet i et statsligt selskab.

Det skal komme de danske gasforbrugere til gode. Regeringen håber, at samlingen i ét selskab kan give 100 millioner kroner i effektivisering.  

- Dét, der er vigtigt for mig i den her øvelse, er, at de danske husholdninger og virksomheder får leveret gas så billigt som muligt med høj forsyningssikkerhed og god service. Det kan vi gå i gang med nu, og det glæder mig, at der er bred politisk opbakning til at samle den danske gasdistribution i et statsligt selskab, siger Lars Chr. Lilleholt (V).

På længere sigt er ambitionen en harmonisering af priserne på gasdistribution på tværs af landet, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).   - Det kan vi gå i gang med nu, og det glæder mig, at der er bred politisk opbakning til at samle den danske gasdistribution i et statsligt selskab, siger Lars Chr. Lilleholt (V).   Socialdemokraternes klima- og energiordfører, Jens Joel, er enig i, at aftalen på sigt vil gavne forbrugerne.   - Målet med aftalen er at sikre den billigst mulige gas for forbrugerne og sikre, at vi i fællesskab har kontrol over gasinfrastrukturen.   Spørgsmål: Normalt siger man, at det godt at have flere selskaber, så der er konkurrence. Hvorfor gælde det ikke her?   - Selskaber kan stadig konkurrere om at sælge gas. Men når det gælder selve gasrørene, så er det vigtigt, at de blive udbygget i den rigtige takt og vedligeholdt, så vi i fællesskab har styr på udviklingen på det her område, siger Jens Joel.    Regeringen vil i første omgang arbejde videre med at samle ejerskabet i ét statsligt selskab. På længere sigt kan det overvejes, om sektoren skal organiseres anderledes. Det skal dog analyseres nærmere. Gasdistributionen er i dag organiseret således, at der er to kommunalt ejede selskaber (HMN Naturgas og NGF Nature Energy) og et statsligt selskab ejet af Energinet.dk.    Når gasforbrugere betaler gasregningen, betaler de for selve gassen og for levering af gassen. Handel med gassen er i dag udsat for konkurrence, og forbrugerne kan vælge, hvilket selskab de vil købe af.

Levering af gassen betales derimod til det distributionsselskab, der ejer gasrørene i det område, hvor forbrugeren bor.

Konsolideringsprocessen vedrører ikke handel med gas, men kun distribution.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce