"En af forklaringerne på, at vi har markant lavere ventetid i Danmark kan være, at vi har nogle meget stærke patientrettigheder i Danmark, blandt andet med ret til behandling af mindre alvorlige sygdomme indenfor otte uger," siger Sundhedsprofessor Jakob Kjellberg

Danskere opereres hurtigt for stær, hofter og knæ

Velfærd

18/03/2015

Mikkel Sarka

I Danmark venter patienter langt kortere på planlagte operationer end i Norge, Finland og Storbritannien

Danske patienter kommer hurtigere på operationsbordet, når de skal have en ny hofte, nyt knæ eller opereres for grå stær end nordmænd, finner og briter. 

I Danmark er ventetiden for den slags planlagte operationer faldet fra 60 dage i 2007 til 51 dage i 2013.

Det viser tal fra de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation, OECD. 

Danske patienter venter 51 dage på en planlagt hofteoperation mod 90 dage i Norge og Storbritannien samt 118 dage i Finland. Det samme gælder knæoperationer med 55 dage i Danmark mod 97 dage i Storbritannien, 104 dage i Norge og 139 dage i Finland. 

Sundhedsprofessor Jakob Kjellberg, i Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), har forsket i ventetid. Han forklarer den lavere danske ventetid med behandlingsgarantien.

- En af forklaringerne på, at vi har markant lavere ventetid i Danmark kan være, at vi har nogle meget stærke patientrettigheder i Danmark, blandt andet med ret til behandling af mindre alvorlige sygdomme indenfor otte uger, siger Jakob Kjellberg. 

VK-regeringen indførte fra juli 2002 behandlingsgaranti for en række sygdomme på to måneder, som SR-regeringen videreførte med ændringer. 

Danske patienter venter i gennemsnit 84 dage på at blive opereret for grå stær. Mens briterne venter 15 dage mindre end danskerne, er ventetiden 14 dage længere i Norge og 23 dage længere i Finland end i Danmark. 

Det er ikke et problem, at danskerne venter længere på at blive opereret for grå stær end den gennemsnitlige ventetid på 51 dage, mener Jakob Kjellberg.

- Noget tyder på, at det ikke er et stort problem for patienter med grå stær at vente lidt længere, for de kunne komme til hurtigere, hvis de udnyttede deres ret til behandling indenfor 60 dage, siger Jakob Kjellberg.

Ifølge formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), er der flere årsager til, at ventetiderne er faldet.

- Regionerne har forbedret arbejdsgangene, indkøbt nyt udstyr, udvidet åbningstider til undersøgelser og lavet lokale aftaler om merarbejde med medarbejderne for at kunne leve op til ønskerne til den hurtig behandling, siger han i en skriftlig kommentar.

Mest Læste

Annonce