Det offentlige siger fra over for trusler

Politik

02/07/2014 13:18

Suleman Haider

Hos ATP, som håndterer danskernes pension og andre sociale ydelser, er det blevet besluttet, at de ansatte kunderådgivere ikke bare skal finde sig i at blive truet eller verbalt overfuset over telefonen af vrede borgere. Derfor har ATP indført en nultolerancepolitik, som går ud på, at trusler meldes til politiet.

På godt et år — siden maj 2013 — har det ført til i alt 22 registrerede hændelser, som omfatter 15 personlige trusler rettet mod den ansatte, seks trusler om at gøre skade på sig selv eller sin familie eller andre borgere samt én trussel om at ramme hele ATP med en bombe.

Ifølge Lilian Mogensen, koncerndirektør for ATP’s administrationsforretning er de 22 hændelser blot toppen af isbjerget i en dagligdag, hvor medarbejderne oplever en stadigt stigende grovhed i tonen hos borgerne.

”Antallet virker måske ikke stort i forhold til, at vi har to millioner telefonsamtaler om året. Men dels har vi ikke set denne tendens før, dels er det kun de absolut alvorligste tilfælde, vi registrerer. Vi mener, at én trussel er én for meget, når det handler om borgere, som møder op og smadrer vinduerne i receptionen,” siger hun.

Koncerndirektøren understreger, at langt de fleste borgere opfører sig ordentligt. Men hun ser den nye form for aggressiv adfærd som udtryk for, at der er sket et skred i nogle borgeres begreber om høflighed og ordentlighed.

''Der er en tendens til, at borgerne signalerer ’Jeg har ret til det her, og I skal servicere mig’, men ikke ser sig forpligtet til selv at læse deres breve ordentligt igennem,” siger Lilian Mogensen.

Hun mener, at de sociale medier har været med til at befordre den mindre respektfulde måde at kommunikere på. Samtidig anerkender hun, at nogle borgere kan opleve, at de bliver trådt på af systemet, men betoner, at ATP arbejder lige så hårdt på at træne medarbejderne i ikke at agere arrogant som på at ruste sig mod trusler.

ATP’s nultolerancepolitik er blot et blandt mange eksempler fra den senere tid på, at offentligt og halvoffentligt ansatte lærere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, hjemmehjælpere og handicaphjælpere oftere bliver slået, truet eller udsat for groft sprog – og at der fra det offentlige bliver taget forholdsregler og sagt fra.

 

Mest Læste

Annonce