DF vil fratage udlændinges opstillingsret ved kommunalvalg

Politik

08/11/2017

Nick Allentoft

Partiet ønsker ikke at se udlændinge på stemmesedlen til lokalvalg, før de har bestået en udvidet danskprøve. Se her, hvor mange der kan stemme den 21. november.
I dag kan man stille op til kommunal- og regionsvalg, hvis man uden afbrydelse har opholdt sig i Danmark i mindst tre år.

Men sådan skal det ikke være i fremtiden, mener Dansk Folkeparti. Det skriver TV2.

Derfor skal Folketinget torsdag førstebehandle et beslutningsforslag fra partiet om, at udlændinge kun skal have lov til at stille op til kommunal- og regionsvalg, hvis de har bestået en udvidet danskprøve. 

Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) siger, at hans parti helst havde set, at man skal være dansk statsborger for at stemme og stille op til kommunal- og regionsvalget. 

Følg KV17 og RV17 på temasiderne

Vi samler alle væsentlige historier om Kommunalvalget 2017 og Regionsrådsvalget 2017 på disse temasider: KV17 / RV17

Men det synspunkt står Dansk Folkeparti alene med i Folketinget.

- Derfor prøver vi med en lidt mildere model, hvor vi siger, at man som minimum må kunne blive enige om, at man skal kunne tale og forstå dansk for at deltage i det danske demokrati. Derfor lægger forslaget op til, at man skal bestå en danskprøve som minimum, siger han til TV2.

362.779 udenlandske statsborgere er i år berettiget til at stille op ved kommunalvalget. 152.424 kommer fra andre lande udenfor EU eller Norden.

Radikale Venstres udlændingeordfører, Sofie Carsten Nielsen, forsvarer udlændinges ret til at stille op ved valget.

- Vi er for længst blevet enige med vores naboer i EU om, at alle EU-borgere har ret til at stemme til lokalvalg og valg til Europa-Parlamentet, når de har ophold, og de har været tre år i et andet EU-land, siger hun til TV2.

Hun peger på, at de rettigheder også gælder for danskere i udlandet.

- Det gør danskere, der bor i andre europæiske lande. De stemmer der, når de har boet der i en årrække. Og det gør mennesker med udenlandsk baggrund, der bor og arbejder i Danmark også. Det er måden, man engagerer sig i sit lokale demokrati, siger hun.

360.000 udlændinge kan stemme ved kommunalvalget Otte procent af de stemmeberettigede ved kommunalvalget er ikke danske statsborgere, viser opgørelse.

Når der 21. november er kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark, er flere af dem, som indfinder sig i stemmeboksen, ikke danskere.

362.779 af de stemmeberettigede er således udenlandske statsborgere, der bor i Danmark. Det viser en opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det svarer til otte procent af det samlede vælgerkorps på 4.558.460 personer.

Men det er langt fra alle udlændinge, der bruger deres stemmeret.

Ved seneste kommunal- og regionsrådsvalg i 2013 trak bare 34 procent af de udenlandske statsborgere gardinet for i stemmeboksen for at sætte sine krydser.

Det kan der ifølge Yosef Bhatti fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, være flere årsager til.

Han forsker i valgdeltagelse ved kommunalvalg.

- De her mennesker er typisk vokset op i et andet land og har derfor ikke den samme tilknytning til det danske politiske system og partierne.

- Samtidig er der nogen, der kommer fra ikke-demokratiske lande, så de skal jo først til at lære, hvordan hele systemet fungerer.

- Endelig er der nogen, der kun har været her i kort tid og kun har tænkt sig at være her i kort tid. Der giver det god mening for dem, hvis man ikke lige får stemt, når man alligevel snart skal rejse væk, siger Yosef Bhatti.

 

FAKTA: Hvem kan stemme og stille op til kommunalvalg? 362.779 udlændinge kan stemme til det kommende kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark.

Tirsdag 21. november er der valg i Danmark. Danskerne skal beslutte, hvem der skal udgøre kommunalbestyrelserne og regionsrådene landet over.

I alt kan 4.558.460 personer stemme ved det kommende valg. 362.779 af de stemmeberettigede, eller hvad der svarer til otte procent, er udenlandske statsborgere.

Men hvad skal der til, før man må stemme og stille op til et kommunal- og regionsrådsvalg? Det kan du få svaret på her:

 

Hvem kan stemme?

- Enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen (eller regionen) og som opfylder et af følgende krav:

- Har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge eller har boet fast i Danmark i de sidste tre år før valgdagen.

 

Hvem kan ikke stemme?

- Udlændinge, der er på tålt ophold.

- Udlændinge, der er udvist ved endelig dom.

- Udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse

- Udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf eller lignende idømt af en international straffedomstol.

 

Hvem kan stille op?

- Enhver, der har valgret til kommunale og regionale valg, er som udgangspunkt også valgbar.

- Betingelser for valgret skal dog være opfyldt senest klokken 12 om mandagen 43 dage før valgdagen (man skal dog senest fylde 18 år på valgdagen).

 

Hvem kan ikke stille op?

- Ligesom ved andre valg er man ikke valgbar, hvis man er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør én uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd. Det afgøres af Valgbarhedsnævnet.

- Man kan dog godt stille op, hvis der på valgdagen er gået mindst tre år, efter at straffen eller foranstaltningen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet.

- Har man fået en ubetinget straf på mere end seks måneder, skal der gå fem år.

 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet.

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce