DSB var tavse i fire år om revner i IC4-tog

Infrastruktur

12/04/2014 13:41

Nick Allentoft

To IC4-tog slog revner i 2010, men Trafikstyrelsen hørte ikke om det før i marts 2014. Kritisabelt, mener ekspert og politikere.

For mere end fire år siden oplevede DSB for første gang, at det såkaldte "lejehus" på et IC4-tog slog revner. Men først for en måned siden blev Trafikstyrelsen informeret om problemet.

Mere om IC4 skandalen

Få overblik over IC4-skandalen på vores temaside

- Sådan vil minister undgå nye skandaler: Fremtidens tog er et produkt - ikke et projekt 

- Efter årelang millardskandale: Nu får IC4-togene dødsstødet 

Og meget mere 

Det bekræfter Trafikstyrelsen over for Ritzau.

- Trafikstyrelsen blev først orienteret om revnerne i marts 2014. Da der på det tidspunkt var fundet flere (tre) af disse revner, valgte Trafikstyrelsen at gå ind i sagen for at få en nærmere redegørelse, skriver kontorchef i Center for Jernbane Leif Funch i en mail til Ritzau.

Trafikstyrelsen blev den 12. marts underrettet om et tilfælde fra februar, hvor der var fundet revner i det såkaldte "lejehus" på et IC4-tog. I den forbindelse fortalte DSB, at lignende revner var observeret i to tilfælde i 2010.

Det havde styrelsen ikke tidligere hørt om, og som en reaktion på henvendelsen, bad Trafikstyrelsen DSB om at udarbejde en sikkerhedsvurdering af togene.

- Når Trafikstyrelsen har valgt at gå ind i sagen, er det fordi, vi ikke har fundet, at DSB i tide har givet dette problem tilstrækkeligt fokus i eget regi for at få klarlagt årsager med videre, skriver Leif Funch til Ritzau.

To uger efter, at Trafikstyrelsen havde fået kendskab til revnerne, lavede myndigheden et notat om sagen.

- Det er Trafikstyrelsens vurdering, at hændelsestypen kan medføre en alvorlig risiko for jernbanesikkerheden, konkluderede inspektør Christian Hacke i notatet.

Leif Funch understreger, at det ikke er et lovkrav, at DSB indberetter denne type hændelser til Trafikstyrelsen. Alligevel udløser DSB's tavshed kritik fra flere sider.

- Første gang, det sker, er det forståeligt, at man skifter kassen ud og kører videre uden at gøre et nummer ud af det. Når det sker anden gang med nogle tog, der er så nye, skal man tænke: "Her er noget galt", mener Rolf Ask Clausen, som er ekspert hos Ingeniørforeningen.

Han påpeger, at et revnet lejehus i yderste konsekvens kan føre til en afsporing af toget.

- Når anden episode sker, bør man undersøge sagen ordentligt. Og ud fra det materiale, vi har set om sagen, er der noget, der tyder på, at det har DSB ikke gjort. For nu, fire år senere, ved man stadig ikke, hvad årsagen er, og det er kritisabelt, påpeger eksperten.

På Christiansborg er der bestemt heller ikke begejstring for DSB's fremgangsmåde. Dansk Folkeparti kalder den "dybt beklagelig", mens Enhedslisten mener, at den skader danskernes tillid til DSB.

Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, fremhæver, at der i 2011 blev lavet en undersøgelse, som skulle konkludere, hvorvidt IC4-togene var pålidelige.

- Hvis det havde stået i rapporten, kunne det meget vel være, at vi ikke havde valgt at bruge flere penge på IC4-togene, siger han.

DSB's sikkerhedschef, Lars Nordahl Lemvigh vil ikke forholde sig til den manglende indberetning i 2010.

- På det tidspunkt har man tilsyneladende vurderet, at det ikke var nødvendigt at rapportere. Så snart vi opdagede de omtalte revner i år, så indberettede vi sagen og de gamle sager, så vi var sikre på, at Trafikstyrelsen havde hele historikken, siger han.

Derfor rapporterer DSB først revner nu DSB's sikkerhedschef, Lars Nordahl Lemvigh, svarer på, hvorfor DSB først nu indrapporterer, at akselkassen på fire IC4-tog har slået revner.

For mere end fire år siden oplevede DSB problemet for første gang, men først for en måned siden blev Trafikstyrelsen informeret om problemet.

- Grunden til, at vi nævner det for Trafikstyrelsen nu, er fordi, at når man arbejder med sikkerhedsarbejde, så skal man se på hændelsesmønstre. Når vi så kan se, at der er fire, så indberetter vi det hele.

* Spørgsmål: Men det er en hændelse, som producenten beskriver, som noget, der sandsynligvis aldrig vil ske. Når det sker to gange, er det så ikke grund nok til at indrapportere det?

- Når man kigger på sagen, så laver man en konkret vurdering. Hvordan man håndterer sagen i 2010, kan jeg ikke gøre mig til dommer over.

* Spørgsmål: Hvorfor indrapporterer I i 2014, når I ikke gør det i 2010?

- Vi får en melding nu her, og så får vi en melding om, at det er sket to gange før. Derfor indrapporterer vi det.

* Spørgsmål: Men undrer du dig over, at det ikke er rapporteret før?

- Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, hvordan sagen er håndteret. Jeg kan ikke sidde og bruge den viden til at trække det ned over dem, der har lavet vurderingen dengang. Det er ikke rimeligt.

* Spørgsmål: Synes du som sikkerhedschef, at det er tilfredsstillende, at I har kørt med det her i en periode, hvor I har kendt til det, men uden at den myndighed, som har givet jer tilladelse til at køre, har været underrettet om det?

- Det, vi skal huske på, er, at der er nogen, der har konstateret revner og har forholdt sig til dem. Om det så skulle have været rapporteret eller ej, vil jeg ikke gøre mig til dommer over.

* Spørgsmål: Trafikstyrelsen har på baggrund af indberetningen konkluderet, at den safety case, som producenten har arbejdet med på de her tog, ikke kan betegnes som valid mere, fordi det sker meget oftere, end der er lagt op til. Er du enig i det?

- Det er altid en konkret vurdering at vurdere hændelser. Det er det samme, der er sket her. Når man har et forløb, så går man ind og vurderer den konkrete sag. Det er min klare opfattelse fra den daglige kontakt med Trafikstyrelsen, at de er tilfredse med vores aktuelle håndtering sagen.

FAKTA: Nye problemer med IC4 Først efter fire år fik Trafikstyrelsen besked fra DSB om revner i IC4-tog. Få overblik over sagen her.

* 2008: Det første IC4-tog kommer med flere års forsinkelse ud at køre med passagerer.

* 2010: Ved to tilfælde i februar og december opdager DSB, at lejehuset på et IC4 er ødelagt. Sagerne bliver ikke indberettet til Trafikstyrelsen.

* 2011: Efter massive driftsproblemer hyrer transportminister Hans Christian Schmidt (V) det britiske konsulenthus Atkins til at lave en gennemgang af IC4-togene. Rapporten, som konkluderer, at togtypen generelt er sund, nævner ikke problemet med de revnede lejehuse.

* November 2011: Trafikstyrelsen kræver passagerkørslen med IC4-tog standset efter to episoder, hvor tog er kørt forbi røde stopsignaler.

* Juli 2012: DSB får igen tilladelse til at køre med IC4-togene og begynder gradvist at genindsætte togene i køreplanen.

* 3. februar 2014: Et nyt tilfælde med et ødelagt lejehus konstateres.

* 12. marts: DSB kontakter Trafikstyrelsen og Havarikommissionen og oplyser, at man vil undersøge sikkerhedsrisikoen ved IC4-togene. Det er første gang, at Trafikstyrelsen hører om det fire år gamle problem.

* 25. marts: Efter at have undersøgt sagen konstaterer Trafikstyrelsen, at "hændelsestypen kan medføre en alvorlig risiko for jernbanesikkerheden". Styrelsen beder DSB aflevere en foreløbig risikovurdering senest den 7. april

* 1. april: Der konstateres en lignende fejl på et IC2-tog.

* 7. april: DSB afleverer den foreløbige risikovurdering til Trafikstyrelsen. Her oplyser selskabet, at en fjerde hændelse med revner på et IC4-tog samme dag er konstateret.

* 8. april: Trafikstyrelsen accepterer DSB's vurdering og tillader fortsat passagerdrift med IC4, så længe DSB kontrollerer togene hver syvende dag. DSB skal aflevere en ny risikovurdering inden den 15. maj.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce