Efter ambulancekaos: Syddanmarks udbud blåstemples

Ledelse

31/03/2017 11:57

Nick Allentoft

Det var ikke udbuddet, der fejlede, da Bios overtog ambulancedriften i Region Syddanmark, vurderer evaluering. Men tidligere udbud kunne har varslet problemer med rekruttering, skriver Kora i evaluering.

De politikere og embedsmænd i Region Syddanmark, der har lavet udbuddet af ambulancedriften i regionen, kan gå på weekend med smil på læben.

Ifølge en evaluering fra analyseinstituttet Kora var det ikke regionens udbud, der var skyld i de problemer, der opstod, da Bios overtog driften af regionens ambulancer efter Falck.

LÆS OGSÅ: Lettet Carl Holst slipper for sag

I evalueringen skriver Kora, at "Region Syddanmark tog relevante hensyn til de særlige forhold på markedet for ambulanceoperatører".

Alt om Bios sagen i Region Syddanmark

Læs meget mere om Bios overtagelse af ambulancekørslen i Region Syddanmark.

Klik ind på tema-siden her.

Da udbuddet blev sendt ud, fik regionen tre bud fra Falck, Bios og Responce. Responce vandt et område af udbuddet, mens Bios vandt de tre andre. Falck klagede dog straks over afgørelsen, hvilket medvirkede til at forsinke starten for Bios, skriver Kora. 

"Umiddelbart efter kontrakttildelingen indgav Falck en klage over Region Syddanmarks vurdering af Falcks tilbud. Klagen betød, at kontraktunderskriften blev udskudt i 39 dage. Interviewudsagn indikerer dog, at der kan have været usikkerhed om kontrakten i fem måneder. Den kortere implementeringsperiode kan have medvirket til BIOS’ vanskeligheder med at blive klar til driftsstart."

Bios løb også ind i problemer med rekrutteringen af nyt personale, og måtte rekruttere tyske reddere i et forsøg på at leve op til kontrakten med Region Syddanmark. Ifølge Kora var parterne opmærksomme på Falcks monopol på reddere.   "Mandskabsrekruttering var hovedudfordringen i udbudsprocessen. KORAs undersøgelse peger på, at regionen undervejs i udbudsprocessen foretog flere tiltag for at imødegå denne udfordring: Regionsansatte informerede tilbudsgivere om tidligere erfaringer med nyetablerede leverandører i andre regioner, indskærpede loyalitetsforpligtelsen over for Falck to gange i implementeringsperioden og én gang i driftsperioden, foretog en tæt opfølgning på BIOS’ aktiviteter sidst i implementeringsfasen og foretog en – mere end forventelig – opfølgning i driftsfasen."   Kora anbefaler samtidig at man ved fremtidige udbud er mere opmærksomme på den loyalitet ambulanceredderne har overfor Falck.    "Når regionen fremover indgår kontrakter med leverandører, bør det tydeliggøres, hvad der mere præcist ligger i forpligtelsen til at medvirke loyalt til at sikre overgangen til en ny leverandør. "   Kaotisk forløb Selv om rekruttering var problemet, finder Kora, at regionen gjorde, hvad den kunne for at løse problemet. Evalueringen gennemgår, at Falck under udbuddet blev vurderet som bedst på kvalitet og forsyningssikkerhed. Falck tabte dog til Bios, fordi prisen var "noget højere".

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) forsvarer dog afvejningen af besparelse kontra sikkerhed for ambulancer på vejene.

- I det her tilfælde skulle økonomien kun have vægtet 26 procent, hvis Falck skulle have vundet, siger hun.

- Jeg synes, man kan sætte spørgsmålstegn ved et udbud, hvor prisen kun vægter 26 procent.

Spørgsmål: Men det er vel en afvejning, når det er kritisk infrastruktur?

- Det er rigtigt. Derfor stillede vi en række mindstekrav til forsyningssikkerhed. Problemet opstår, hvis der ikke bliver leveret på de krav.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce