Foreningslivet får nu bedre muligheder for at trække på frivillig arbejdskraft.

Efterlønnere og ledige får lov til mere frivilligt arbejde

Velfærd

28/08/2017 10:15

Nick Allentoft

Der er indgået bred politisk aftale om frivilligt arbejde, samtidig med at man får dagpenge og efterløn.

Dagpengemodtagere og efterlønnere får fremover mulighed for at bruge flere timer på frivilligt arbejde i for eksempel den lokale idrætsforening.

Det er resultatet af en bred politisk aftale om at lempe reglerne for ulønnet arbejde. Den er indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Frivilligheds-stafetten

Interesseret i at læse mere om frivillighed i vores samfund? Så klik her og læs alle indlæg fra Frivilligheds-stafetten.

- De mange frivillige er med til at sikre sammenhængskraften i vores samfund, og derfor er det afgørende, at reglerne understøtter lysten til at bidrage.

Det siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). 

LÆS MERE FRA DEBATTEN OM FRIVILLIGT ARBEJDE

Han nævner, at mindre bureaukratiske og mere enkle regler skal gøre op med "vanvittige eksempler", som en kvindelig efterlønner fra Sunds, der ikke måtte hjælpe til i et fitnesscenter, fordi det gav overskud.

Eller en kvinde fra Nordjylland, der blev trukket i dagpenge efter frivilligt arbejde i et madskoleprojekt, fordi Rema1000 - en privat virksomhed - var med i samarbejdet.

- Vi bringer nu sund fornuft ind i regelsættet, siger ministeren.

I dag kan modtagere af dagpenge og efterløn arbejde frivilligt op til fire timer om ugen. Men aftalen øger timetallet til 10 timer om ugen for dagpengemodtagere og 15 timer for efterlønnere.

Samtidig ændres definitionen af en frivillig forening, så der blandt andet fjernes et hidtidigt krav om, at overskud skal gå til et almennyttigt formål.

Beskæftigelsesordfører for Liberal Alliance Laura Lindahl understreger, at ledige hurtigt skal have et job.

- Men reglerne må på den anden side ikke være så rigide, at man ikke kan fortsætte som frivillig holdleder i den lokale fodboldklub, fordi man en kort periode er ramt af ledighed, siger hun.

Partierne har i aftalen lagt vægt på, at det frivillige, ulønnede arbejde ikke må erstatte funktioner, hvor der ellers har været ansat medarbejdere med løn.

- Det er glædeligt, at vores arbejdsløse nu får bedre mulighed for at arbejde frivilligt. Det er godt for både de arbejdsløse og de frivillige foreninger, siger Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. 

- Vi har samtidig sikret, at de arbejdsløses frivillige arbejde ikke tager arbejde fra helt almindelige lønmodtagere, tilføjer han.

I DIF er glæden over aftalen stor efter flere års forsøg på at få reglerne justeret.

"Det er en god dag for de frivillige i foreningsidrætten, og på deres vegne vil jeg gerne takke for den politiske opbakning på Christiansborg. Jeg er meget tilfreds med, at politikerne har vist forståelse for de problemer, som de frivillige har oplevet. Man skal ikke straffes for at være fodbolddommer i serie 3 eller for at give en hjælpende hånd ved et sejlsportsstævne, som vi har set eksempler på," siger Niels Nygaard, der er formand for DIF.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag i Folketinget her i efteråret med det mål, at de nye regler træder i kraft 1. januar 2018.

Planen er, at de nye regler kan træde i kraft 1. januar 2018.

 

FAKTA: Ledige og efterlønnere får mere tid som frivillige
  • Dagpengemodtagere kan fremover udføre frivilligt, ulønnet arbejde 10 timer om ugen uden fradrag i ydelsen, mens efterlønsmodtagere tilsvarende kan udføre frivilligt arbejde 15 timer om ugen. I dag er grænsen fire timer.
  • Der er ingen øvre grænse for modtagere af fleksydelse, som er en efterlønslignende ordning for personer i fleksjobordningen, og modtagere af ledighedsydelse. I dag er grænsen fire timer.
  • Definitionen af en frivillig organisation, forening eller lignende ændres, så den svarer til det sociale område. Med den nye definition fjernes blandt andet kravet om, at overskuddet skal gå til almennyttige formål. 
  • Forskellen mellem ”aktiviteter” og ”frivilligt, ulønnet arbejde” fastholdes, så frivillige aktiviteter fortsat kan udføres uden fradrag i ydelsen. Det betyder, at fradragsreglerne fortsat kun gælder, hvis arbejdsopgaverne har karakter af arbejde, der kan udbydes som lønarbejde.
  • For frivilligt, ulønnet arbejde skal der fortsat sondres mellem, om opgaverne betegnes som primær drift og vedligeholdelse eller som øvrige opgaver. 
  • Det skal dog være muligt at udføre mindre opgaver med karakter af primær drift og vedligeholdelse uden fradrag i ydelsen. Det skal ske i de tilfælde, hvor der er tale om mindre frivillige foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte folk med løn.
  • De nye regler ventes at kunne træde i kraft 1. januar 2018 og skal evalueres efter to år.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce