Energikommission anbefaler opgør med støtte-kultur

Bæredygtighed

24/04/2017 11:47

Nick Allentoft

Støtte skal ophøre, brug for flere elbiler på vejene og energiforsyningen skal skabes på markedsvilkår, lyder nogle af anbefalingerne fra Energikommissionen. Foreninger er positive. (Hent rapporten her).
Der er behov for et paradigmeskift i energipolitikken, siger Niels B. Christiansen, der er administrerende direktør i Danfoss og formand for Energikommissionen.  

- Det står klart, at der er behov for en ambitiøs energipolitik allerede fra 2020, hvis vi skal nå det langsigtede mål om et lav-emissionssamfund baseret på vedvarende energi i 2050.

Ved et lav-emissionssamfund forstås netop, at energiforsyningen er baseret på vedvarende energi og en markant lavere udledning af drivhusgasser.   Brug for flere elbiler på vejene Men hvis regeringens mål for den grønne omstilling skal kunne indfris, skal der flere elbiler på de danske veje, lyder det fra Energikommissionen, som regeringen har sat i verden for at komme med anbefalinger til energipolitikken frem til 2030.   - Vi må ikke blive et elbil-mæssigt uland, siger Energikommissionens formand, Danfoss-topchef Niels B. Christiansen.   - Vi skal ikke nødvendigvis være verdensledende på elbiler i dag, men vi kan heller ikke gå i stå. Vi er nødt til at få opbygget nogle kompetencer og have et vist niveau af elbiler, så det også er interessant for fabrikkerne at lancere deres elbiler i Danmark, siger han.   Derfor vakte det bekymring blandt kommissionens medlemmer, at salget af elbiler stort set er gået i stå i 2017, efter at afgifterne steg 1. januar. Regeringen, Socialdemokratiet og De Radikale har indgået en aftale, som skal sætte gang i salget igen. Det er positivt, omend kommissionsformanden gerne havde set en "lidt mere ambitiøs" aftale. 
Ifølge Niels b. Christiansen vil udbredelsen af elbiler tage noget tid, fordi elbiler fortsat er relativt dyre.   - Men vi tror, at på et eller andet tidspunkt mellem 2020 og 2030, kommer der til at ske noget for alvor med elbilerne, siger han.   I 2016 udgjorde afgiften på elbiler 20 procent af registreringsafgiften. Den steg 1. januar 2017 til 40 procent. Den nye aftale, som blev præsenteret 18. april, sænker igen registreringsafgiften til 20 procent.    Denne sats gælder, indtil der er registreret 5000 nye elbiler i Danmark. Eller indtil 1. januar 2019, hvor afgiften bliver hævet, uanset om der er solgt 5000 elbiler eller ej.   Elvarme skal vende tilbage En af hovedoverskrifterne fra energikommissionens anbefalinger til regeringen lyder, at vi skal gå væk fra brændsel som kul, gas og biobrændsel og i stedet bruge el. Både når det gælder om at få varme i radiatoren, og når det gælder bilerne på vejene.   Energikommissionen peger på, at energipolitikken i højere grad skal være markedsbaseret - at støtten til vedvarende energi skal udfases i takt med, at den bliver konkurrencedygtig. Kommissionen betoner, at der ikke skal være et modsætningsforhold mellem at have høje grønne ambitioner og lave omkostninger.   - Det behøver ikke være hinandens modsætninger, siger Niels B. Christiansen.   - Vi tror på, at før 2030 kan mange af de grønne teknologier klare sig uden støtte.   Pæn modtagelse af anbefalingerne Regeringen hilser Energikommissionens rapport velkommen. Rapporten vil indgå som bidrag til det energiudspil, som regeringen vil præsentere i efteråret forud for forhandlingerne om en ny energiaftale.   - Det gælder om at indrette energi- og klimapolitikken på en måde, så vi får mest mulig grøn omstilling for pengene. Det er sund fornuft, og jeg synes, at Energikommissionen kommer med nogle gode og klare svar på, hvordan vi skal tage de næste kloge skridt i Danmarks grønne omstilling, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).   Energikommissionens rapport har ifølge Dansk Metals forbundsformand Claus Jensen en tyngde og en kvalitet, der gør, at de politiske partier her har et solidt fundament at basere fremtidige energipolitiske aftaler på. Det skriver Dansk Metal i en pressemeddelelse, hvor Claus Jensen glæder sig over, at kommissionen "har det lange lys på i deres anbefalinger."   "Jeg håber, at man på Christiansborg vil bruge rapporten til snarest at gå i gang med at lægge en strategi for, hvordan vi tilrettelægger energipolitikken frem mod 2030, så danske virksomheder kan forberede sig på fremtiden. Det er vigtig, at man kan have tillid til, at der er langsigtet stabilitet i energipolitikken, så investorerne ikke begynder at ryste på hånden, før de etablerer ny produktion i Danmark", siger Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal.   Også hos brancheforeningerne, ser man frem til, at kommissionenes anbefalinger omsættes til konkrete beslutninger. Hos Dansk Energi, fremhæver foreningens direktør, Lars Aagaard, behovet for at få kigget på afgiftssystemet.   - Næste energiaftale må have som mål at tage et opgør med den forvridende elafgift, der ikke giver mening, når vores strøm primært kommer fra grønne energikilder, påpeger han i en kommentar til rapporten.   Hos Dansk Fjernvarme mener man, at afgiftssystemet grundlæggende bør laves om.   - Teknologien til for eksempel at udnytte den stigende mængde vindkraft i fjernvarmen er allerede i dag til stede med store eldrevne varmepumper. Når det ikke sker, skyldes det alene, at forældede afgifter og tariffer hindrer rentable løsninger, der for alvor kan udnytte den store lagerkapacitet, der allerede i dag findes i fjernvarmenettet, siger Dansk Fjernvarmes Kim Mortensen i en pressemeddelelse.   I dag har Danmark et stort overskud af vindkraft, som ikke bliver anvendt til eksempelvis fjernvarme, fordi der er så store afgifter på brugen af strøm.   FAKTA: Kommissions guide til nyt energiforlig I løbet af det seneste år har ni medlemmer af Energikommissionen arbejdet på et sæt anbefalinger, der skal hjælpe de danske politikere med at udforme energipolitikken for de kommende år.   
 • Energikommissionen fik til opgave at forberede oplæg til energipolitiske mål og virkemidler for perioden 2020-2030.
 • Der er brug for nye politiske initiativer, hvis regeringens målsætning om at opnå 50 procent vedvarende energi i 2030 skal opnås.
 • Målet i 2030 skal bidrage til den langsigtede målsætning om et lavemissions samfund baseret på vedvarende energi i 2050.
  Kommissionen består af ni medlemmer:
 • Niels B. Christiansen, administrerende direktør for Danfoss
 • Per Heiselberg, professor ved Aalborg Universitet
 • Jacob Østergaard, professor ved DTU
 • Birgitte Sloth, prodekan ved Københavns Universitet
 • Peter Møllgaard, professor ved CBS
 • Peter Brixen, chefanalytiker ved Muusmann
 • Søren Eriksen, Vice President hos Schneider Electric
 • Morten Springborg, temaspecialist hos Carnegie Asset Management
 • Marianne Dahl Steensen, administrerende direktør for Microsoft Danmark
  Energikommissionens anbefalinger    Effektive internationale energimarkeder skal sikre forsyningssikkerheden • Forsyningssikkerhed skal sikres via øget samarbejde over grænserne og baseres på energy only-modellen. • Elmarkederne skal udvikles for at sikre konkurrence på markedet for fleksibilitet. • Der skal gennemføres regulering af distributions- og transmissionsselskaberne, som har til formål at sikre effektiviseringer og reducerede tariffer. • EU’s CO2-kvotehandelssystem skal styrkes.   Vedvarende energi skal bygges på markedsvilkår • Støtten til vedvarende energi skal udfases, i takt med at teknologierne kan klare sig på markedsvilkår. • I overgangsperioden skal støtte tildeles på baggrund af markedsbaserede udbud med udgangspunkt i et princip om teknologineutralitet.   Et integreret og fleksibelt energisystem skal sikre effektiv og stabil energiforsyning • Integration af det danske energisystem skal fremmes via øget elektrificering. • Konkrete initiativer skal sikre forberedelse af elbilens integration i energisystemet. • Et fleksibelt forbrug skal fremmes. • Den digitale udvikling skal udnyttes til at understøtte et effektivt energisystem. • Fjernvarmesystemet skal udnytte vedvarende energi og overskudsvarme. • Gassystemet har fortsat en rolle i den grønne omstilling.   Energieffektivisering skal fortsat være en afgørende del af løsningen • Energieffektiviseringer skal prioriteres, når dette er mere omkostningseffektivt end udbygning af vedvarende energi. • Danmark skal arbejde for ambitiøse fælles EU-rammer, forpligtelser og standarder. • Energispareindsatsen skal omlægges med henblik på at sikre en mere markedsbaseret og teknologineutral indsats. • Energieffektiviseringer af bygningsmassen og store produktionsanlæg skal gennemføres, samtidig med at der gennemføres andre forandringer.   Danmarks energiteknologiske førerposition skal styrkes • En national strategi skal sikre, at indsatsen er koordineret og har fælles strategisk sigte. • Energiforskningsmidlerne skal øges, og kontinuiteten i indsatsen skal sikres. • Der skal prioriteres flere unikke demonstrationsprojekter og testplatforme.   Indsats uden for kvoteområdet skal have fokus på omstilling af energisystemet • Omstilling af energisystemet skal være i fokus. • Omkostningseffektive tiltag uden for kvotesektoren skal igangsættes tidligt. • Indsatserne skal løbende revurderes.   Kilder: Energikommissionen

 

Mest Læste

Annonce