EU-Parlamentet opfordrer til at straffe Polen

Politik

15/11/2017 15:28

Nick Allentoft

I en resolution opfordrer EU-Parlamentet onsdag til at tage hidtil ubrugte midler i brug over for Polen.

EU-Parlamentet opfordrer til sanktioner mod Polen i en strid om landets retssystem. 

EU har længe været kritisk over for den polske regerings reformer af landets retssystem, som man mener udfordrer retsstaten. Den polske regering ønsker blandt andet mulighed for at få indflydelse på landets domstole.

Parlamentet vil iværksætte EU-traktatens artikel 7, stykke 1, der omtales som atombombe-paragraffen. Den er aldrig brugt før.

I sommer vedtog det polske parlament fire love, der vil give regeringen mulighed for at få direkte indflydelse på landets domstole.

Lovene udgør ifølge EU-Kommissionen en trussel mod retsstaten. 

Selv om den polske præsident, Andrzej Duda, siden har nedlagt veto mod to af lovene, er det stadig kritisabelt, lyder meldingen fra EU. 

Får det polske regeringsparti sin vilje, skal landets justitsminister blandt andet kunne udnævne og afskedige dommere.

Det vil skade domstolens uafhængighed, lyder kritikken fra EU. 

Frans Timmermans, næstformand i kommissionen, gentog mandag sin bekymring over udviklingen i Polen under en debat forud for afstemningen.

Han påpegede, at kommissionen flere gange har forsøgt at starte en dialog med myndighederne i landet.

- I vores nylige udtalelse har kommissionen også rejst spørgsmålet om, at justitsministerens beføjelser til at forlænge dommeres mandat, selv om de har nået pensionsalderen. 

- De har også mulighed for at afskedige og udnævne dommere til højesteret. Det underminerer disse domstole, lød det.

Iværksættelse af artikel 7 er alene begyndelsen på proceduren til en eventuel straf. Proceduren kan først indledes, hvis et flertal på fire femtedele i EU's ministerråd stemmer for.

Parlamentets borgerrettighedsudvalget skal nu lave et forslag, der skal sendes videre til medlemslandene, om at aktivere artiklen.

Beslutningen blandt parlamentarikerne blev vedtaget med 448 stemmer for og 190 stemmer mod. 29 afstod fra at stemme.

I yderste fald kan artikel 7 føre til tab af stemmeretten for Polen i EU's ministerråd.

Sådan en beslutning skal dog træffes med enstemmighed blandt de 27 andre EU-lande. Og det ventes Ungarn at blokere for.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce