FAKTA: Det her betyder persondataloven for dig

Infrastruktur

08/04/2014

Se her, hvad du giver fra dig af personlige oplysninger, og hvem der må gemme dem.

Persondataloven er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger kan behandles.

* Persondataloven gælder både for private virksomheder, foreninger og organisationer og for alle offentlige myndigheder.

* Persondataloven gælder som hovedregel for al elektronisk behandling af personoplysninger. Desuden gælder loven for manuel behandling af personoplysninger, som er indeholdt i et register.

* I den private sektor gælder persondataloven endvidere for systematisk behandling af personoplysninger, selvom den ikke foregår elektronisk. F.eks. sagsmapper, ringbind m.v.

Persondataloven opdeler personoplysninger i tre typer: Følsomme oplysninger, oplysninger om andre rent private forhold og almindelige ikke-følsomme oplysninger.

Ifølge persondataloven skal behandlinger af personoplysninger som hovedregel anmeldes til Datatilsynet. Loven indeholder imidlertid flere undtagelser til anmeldelsespligten.

Du har også som individ nogle rettigheder:

* Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede.

* Ret til at få information om, at der indsamles af oplysninger om den registrerede.

* Ret til at få slettet eller rettet urigtige oplysninger.

Den registreredes rettigheder medfører en række pligter for den dataansvarlige. Pligterne omfatter kort fortalt følgende:

* Oplysningspligt - den dataansvarlige har pligt til at oplyse den registrerede om, at der indsamles oplysninger om vedkommende.

* Pligt til at give indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede, hvis vedkommende ønsker det.

* Pligt til at tage stilling til en indsigelse mod, at behandling af oplysninger finder sted.

* Pligt til i CPR at undersøge, om en kunde har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed.

* Pligt til at rette eller slette oplysninger, der er urigtige eller vildledende, samt i den forbindelse at orientere andre, der har modtaget oplysningerne, om rettelserne.

Kilde: Datatilsynet.

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce