FAKTA: Dette forløb kan ledige se frem til

Velfærd

25/2/14 12:54

Nick Allentoft

Allerede i opsigelsesfasen skal ledige have hjælp til at udarbejde et CV, foreslår Carsten Koch-udvalg.

Carsten Koch-udvalget er klar med sine anbefalinger til en ny jobindsats for ledige. Her er det forløb, som en ledig kan se frem til i de første måneder som ledig, hvis et flertal i Folketinget vælger at følge udvalgets 39 anbefalinger:

* Opsigelsesfasen - vejledning sættes i gang:

Alle, der er blevet afskediget, får ret til vejledning allerede i opsigelsesperioden, fx hjælp til at udarbejde et udkast til CV. Arbejdsmarkedets parter opfordres til at give personer i opsigelsesfasen adgang til kompetencefonde, så den opsagte kan få fx et kort og jobrettet uddannelsesforløb allerede i opsigelsesfasen.

* Første dag som ledig - intensivt samtaleforløb sættes i gang:

Hurtigst muligt, og inden for to uger, skal ledige booke og deltage i en samtale i jobcentret. Inden samtalen skal den enkelte give jobcentret relevante oplysninger til brug for profilafklaring og et udkast til CV, som så kan danne grundlag for samtalen. Derved fremrykkes CV-samtalen, som i det nuværende system skal afholdes efter senest tre uger.

* Samtaler hver måned i de første seks måneder:

I de første seks måneder af ledighedsperioden skal den ledige hver måned møde op til jobsøgningssamtaler i jobcentret eller a-kassen. Efter de første seks måneder skal man møde op til samtale en gang i kvartalet.

* Ledige får øget adgang til selv at vælge:

Der indføres en selvbetjeningsløsning, så ledige selv kan booke samtaler, øvrige jobsøgningsaktiviteter og selv vælge jobkonsulent i de tilfælde, hvor det er muligt. Samtidig skal den ledige have bedre adgang til at kommunikere digitalt med personer i beskæftigelsessystemet. Det skal målrette dialogen efter den lediges behov og understøtte, at ledige selv tager ansvar for dialogen.

* Ledige får ret til kursus i jobsøgning:

Ledige får inden for det første halve år ret til at deltage i mindst én aktivitet, der kan støtte jobsøgningen. Jobcentre og a-kasser får pligt til at stille aktiviteterne til rådighed for de ledige - det kan være gruppesamtaler, jobklubber, jobsøgningskurser eller rådgivning - til rådighed for den ledige. 

* Indsatsen skal styrkes, hvis det er svært at finde job:

Jobcentret har en skærpet pligt til at understøtte og hjælpe ledige, der vurderes at have sværere ved at finde et job hurtigt. Her skal der sammensættes et relevant uddannelsesforløb, der har fokus på jobsøgning, jobformidling og etablering af kontakt til virksomheder, blandt andet ved brug af praktikforløb.

* Når dagpengene snart slipper op:

Ledige får tilbud om særlig intensiv jobformidling fra en personlig jobformidler, når der er et halvt år tilbage af dagpengeperioden.

Kilde: Carsten Koch-udvalgets rapport "Veje til job – en arbejdsmarkedsindsats med mening". (Link til pressemeddelelse og liste med anbefalinger.)

/ritzau/