FAKTA: Finanslov-knaster mellem regeringen og Venstre

Politik

09/10/2013 10:39

Her er knasterne til en finanslov for næste år mellem regeringen og Venstre ud fra hver deres forslag.

Både regeringen og Folketingets største parti, oppositionspartiet Venstre, er nu kommet med deres bud på, hvordan staten skal bruge pengene næste år.

Her er punkterne, som partierne er uenige i.

Offentligt forbrug

* Regeringen foreslår en samlet vækst i det offentlige forbrug på 0,5 procent i 2014. Det giver plads til op til 2000 flere ansatte i den offentlige sektor.

* Venstre foreslår et udgiftsstop i den offentlige sektor, hvilket betyder, at det offentlige forbrug kun kan vokse i takt med udviklingen i priser og lønninger. Udgiftsstoppet skal give 2,5 milliarder kroner mere i statskassen.

Skat

* Venstre vil lempe skatter og afgifter for virksomhederne med fem milliarder kroner. Den ene milliard skal gå til at fremrykke en aftale fra forårets vækstplan om længere kredittider til virksomheder. Resten vil Venstre forhandle om.

* Regeringen oplyser ikke i sit finanslovsforslag, om den vil sænke skatter og afgifter for virksomheder.

Udviklingsbistand

* Venstre vil lave en reform af udviklingsbistanden, der sænker Danmarks udviklingsbistand fra 0,83 procent af BNI til 0,70 procent. Det giver 2,5 milliarder kroner ekstra i statskassen i 2014 og måske op til syv milliarder kroner i 2020.

* Regeringen omtaler ikke ændringer i udviklingsbistanden i sit udspil til finanslov.

Offentlige investeringer

* Regeringen vil løfte de offentlige investeringer med en milliard kroner ekstra i 2014.

* Venstre oplyser ikke i sit finanslovforslag, om der skal gives flere penge til anlægsinvesteringer.

Udlændinge

* Venstre vil spare 575 millioner kroner på udlændingeområdet.

* Regeringen nævner intet om besparelser på udlændingeområdet i sit udspil.

Gæld

* Venstre samlede forslag til en finanslov giver et overskud på knap to milliarder kroner, der skal bruges på at afvikle statens gæld.

* Regeringen nævner ikke afdrag på statens gæld i sit udspil.

Sundhed

* Regeringen vil give et løft af sundhedsområdet med 1,5 milliarder kroner i kommuner og regioner i 2014.

* Venstre vil ikke give flere penge på sundhedsområdet end allerede aftalt for regionernes økonomi i 2014.

DSB

* Regeringen vil annullere en besparelse på 300 millioner kroner hos DSB i 2014.

* Venstre vil spare 300 millioner kroner på DSB i 2014 på grund af afgørelse fra EU-Kommissionen i en sag om statsstøtte.

Arbejdsmarked

* Regeringen vil afsætte 75 millioner kroner årligt til kampen mod social dumping.

* Venstre vil spare 1,5 milliarder kroner i 2014 på beskæftigelsesindsatsen og ydelserne. Beløbet stiger til fire milliarder kroner i 2020.

Bander

* Regeringen afsætter 50 millioner kroner om året fra 2014-2017 til bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet.

* Venstre oplyser ikke i sit finanslovforslag, om partiet vil give flere penge til bandebekæmpelse.

Miljø og klima

* Regeringen vil styrke indsatsen for grøn omstilling af Danmark med 0,2 milliarder kroner årligt i 2014-2017.

* Venstre nævner ikke yderligere penge til grøn omstilling i udspillet.

Reserve

* Venstre afsætter en reserve på en milliard kroner til nye prioriteringer i 2014.

* Regeringen afsætter en pulje på 585 millioner kroner til nye initiativer.

 

Kilde: "Vækst og balance," regeringens finanslovudspil for 2014, og "Færre afgifter - flere arbejdspladser", Venstres finanslovudspil for 2014.

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce