Finanslov giver flere penge til ældre og unge forældre

Politik

11/11/2014 21:49

Nick Allentoft

Ny delaftale på sundhedsområdet sikrer yderligere 600 millioner i 2015 til at fjerne overbelægning på sygehuse

Regeringen, SF og Enhedslisten er tirsdag aften nået til enighed om en sundhedspakke, der styrker sundhedsområdet med yderligere 600 millioner kroner i 2015. 

Aftalen betyder i alt 6,5 milliarder kroner over fire år, siger sundhedsminister Nick Hækkerup (S), da aftalen bliver præsenteret.

Følg udviklingen i finanslovforhandlingerne på denne temaside

- Aftalen sikrer et fælles solidarisk sundhedsvæsen, som vi gerne vil have det, siger Nick Hækkerup.

Den supplerende aftale for 2015 styrker indsatsen over for de ældre medicinske patienter, så de ikke skal ligge på gangene. 

Derudover skal pengene gå til en bedre indsats på fødeafdelinger og styrket indsat over for sårbare grupper, mere forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og mænds sædkvalitet og sikring af medicintilskud til kroniske patienter.

Men aftalen er endnu en knast - ganske vist ikke en stor en af slagsen - ryddet af vejen på vej mod en samlet finanslov mellem regeringen, SF og Enhedslisten. Men mere om det senere.

For med aftalen gives der for det første fem milliarder kroner som blandt andet skal styrke indsatsen mod kræft og kroniske sygdomme. Det svarer til det, regeringen selv på forhånd havde lagt op til at sætte ind over for.

Dertil er så kommet yderligere tiltag for halvanden milliard efter forhandlingerne med de røde partier, og det er her, at pengene til fødeafdelingerne og for de ældre medicinske patienter blandt andet er sat af.

Samtidig øges forebyggelsesindsatsen for 250 millioner kroner, og endelig afsættes der 66 millioner kroner til at sørge for, at folk med stort medicinbehov automatisk opnår de tilskud, de har ret til, så de ikke - som i dag - selv skal navigere rundt i rabatordningerne.

- Alle danskere bør have lige stor mulighed for at leve et godt og langt liv og få den bedste behandling, hvis de bliver syge. Her er denne sundhedsaftale et kæmpe skridt på vejen, siger finansminister Bjarne Corydon (S).

Alle disse tiltag vil dog kun kunne realiseres, hvis Enhedslisten og SF i sidste ende kan blive enig med regeringen om en samlet finanslov.

Og her er dagpengeområdet fortsat det store uløste spørgsmål.

- Det bliver vi ved med at lægge arm om, og når vi gør det, så er det jo fordi, der er noget at forhandle om, siger Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen.

 

FAKTA: Her er elementerne i den nye sundhedsaftale

* Regeringen har tirsdag aften indgået en delaftale med Enhedslisten og SF på sundhedsområdet.

* Aftalen betyder yderligere 600 millioner kroner i 2015 og i alt 6,5 milliarder kroner over de næste fire år. Det er 1,5 milliarder kroner mere end der oprindeligt var udmeldt i regeringens finanslovforslag.

- 725 millioner kroner over de næste fire år går til en styrket indsats over for ældre medicinske patienter. Indsatsen skal fjerne patienter fra gangene og øge kapaciteten på de medicinske afdelinger. 

- 435 millioner over fire år går til at styrke indsatsen på fødeafdelingerne, heraf 175 millioner kroner til sundhedsplejen for sårbare grupper.

- 249 millioner kroner over fire år til at forebygge sygdomme og mere forskning i sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer og mænds sædkvalitet.

- 66 millioner kroner over fire år til at sikre medicintilskud for kroniske patienter.

* Regeringen har tidligere afsat fem milliarder til en sundhedsfremmende indsats fordelt på:

- 1,5 milliarder kroner til kronisk syge - diabetikere, KOL-patienter og gigtramte.

- 1,1 milliarder kroner til bedre kræftbehandling, så kræft opdages før.

- 1,1 milliarder kroner til mere forskning og bedre kvalitet i sundhedssektoren.

- 1 milliard til de praktiserende læger til at opdage kræft- og kroniske sygdomme.

- 0,3 milliarder til at inddrage patienter og pårørende i sygdomsforløbet.

Kilde: Finansministeriet

 

Mest Læste

Annonce