Folketinget fordeler 1.1 mia satspuljemidler

Politik

10/11/2017 11:49

Nick Allentoft

I alt 1,1 milliarder fra satspuljen er blevet fordelt til mennesker med handicap, anbragte børn og frivillige. Hent aftalen her.

Regeringen er sammen med de øvrige satspuljepartier blevet enige om fordelingen af årets satspulje på socialområdet. 

I år har partierne bag aftalen valgt at afsætte i alt 1,1 milliarder kroner fra satspuljen til mennesker med handicap, anbragte børn, udsatte og frivillige.

Aftalen har et særligt fokus på forebyggelse af hjemløshed. Her afsætter partierne i alt 154 millioner kroner til en handlingsplan, der skal bekæmpe hjemløshed.

Læs mere om de mia-store satspuljer

Med satspuljerne kan politikere og ministre hvert år fordele millioner og atter millioner til konkrete projektet.

Læs mere om satspuljer her

- Det er tragisk, når et menneske rammes af hjemløshed, og derfor skal flere personer, der lever i hjemløshed eller er i risiko herfor, have en indsats, der gør en forskel, hedder det i aftaleteksten.

Handlingsplanen skal blandt andet sikre, at de indsatser, man ved virker i en del af landet, udbredes til større dele af landet.

Indsatsen mod hjemløshed vil samtidig have et særligt fokus på unge, fordi antallet af unge i hjemløshed er "steget markant". 

Aftalen afsætter blandt andet også penge til "mere kvalitet i plejefamilier" med fokus på uddannelse og tilsyn. Det skal give anbragte børn en bedre opvækst.

Som det eneste parti står Enhedslisten uden for aftalerne om satspuljemidlerne.

Partiet er uenig i finansieringen, der findes ved at lade offentlige ydelser som pensioner og kontanthjælp stige med en langsommere takt end lønninger. 

OVERBLIK: Sådan fordeles satspuljen til udsatte Regeringen og de øvrige satspuljepartier er enige om fordelingen af satspulje på socialområdet.

En aftale om satspuljen på socialområdet er faldet på plads fredag. Pengene til satspuljen findes ved at lade offentlige ydelser som pensioner og kontanthjælp stige med en langsommere takt end lønninger.

Sådan har partierne bag satspuljen aftalt af fordele pengene på socialområdet:

* Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed 154 millioner kroner.

* Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn 73,7 millioner kroner.

* Strategi for et stærkere civilsamfund 96,6 millioner kroner.

* Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap 43,9 millioner kroner.

* Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet 53,4 millioner kroner.

* Udvidet varslingsordning som led i revisionen af servicelovens voksenbestemmelser 230,0 millioner kroner.

* Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede 85,5 millioner kroner.

* Forhøjelse af Handicappuljen 17,2 millioner kroner.

* Socialt frikort 45 millioner kroner.

* Den Sociale Investeringsfond 50 millioner kroner.

* Børnerettighedspakke til forebyggelse af mistrivsel og overgreb 24 millioner kroner.

* Ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 25 millioner kroner.

* Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 63 millioner kroner.

* Støtte til julehjælp 4 millioner kroner.

* Støtte til sommerferiehjælp 5 millioner kroner.

* Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) 10 millioner kroner.

* Forebyggelse af gråzoneprostitution 10 millioner kroner.

* Indsatser i forhold til komplekse sager, konflikthåndtering og støtte af børn inden for ét samlet familieretligt system 60 millioner kroner.

* Udviklingsstøtte til frivillige organisationer 10 millioner kroner.

* Støtte til eksisterende indsatser:

- BrugerForeningen af Aktive Stofbrugere 4,8 millioner kroner.

- Tilgængelighedsrådgivning ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) 14 millioner kroner. 

- Baglandet Vejle 6 millioner kroner. 

- Peer-Netværket Danmark 3,8 millioner kroner.

- Bedre Psykiatri 9,6 mio. kr. 

- Fundamentet 1,2 mio. kr.

- Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) 8,0 mio. kr.

- Krisecenter for mænd i Fredericia 0,4 mio. kr. 

* Administration 21,0 mio. kr.

Kilde: Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet.

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce