Folketingsflertal tillader flere havbrug ved danske kyster

Bæredygtighed

01/6/17 7:18

Nick Allentoft

Det bliver muligt at starte nye havbrug, hvis man sørger for at udligne den øgede miljøbelastning.

Det vil fremover blive muligt at opnå tilladelse til at øge antallet af havbrug langs de danske kyster.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet torsdag vedtaget at åbne op for flere miljøgodkendelser, hvis der kompenseres for den øgede kvælstof- og fosforbelastning, som havbrugene vil medføre.

- Jeg er glad for, at der nu er bred enighed om at skabe mulighed for flere havbrug i Danmark.

- Vi har en klar ambition om, at Danmark skal have del i det voksende verdensmarked for akvakultur, samtidig med at vi sikrer balancen mellem vækst i havbrugsproduktionen og beskyttelse af havmiljøet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Havbrug er store fiskenet, som placeres ud for kysten, og hvor man typisk opdrætter ørreder.

Når de fodres, vil en del af foderet synke igennem nettet og ud i havet, som dermed bliver tilført ekstra næringsstoffer.

For at undgå at havmiljøet tager skade, skal havbrugerne eksempelvis starte et muslingeopdræt der, hvor forureningen sker.

Muslingerne kan optage den overskydende næring og sikre, at miljøet ikke tager skade.

Næste skridt bliver at få strikket en bekendtgørelse sammen, der præcis fastlægger retningslinjerne for de kompenserende tiltag.

Hos Greenpeace er man imidlertid bekymret for, om det er muligt at øge antallet af havbrug uden at skade naturen.

- De danske farvande gisper allerede efter vejret, så det er dybt uansvarligt at tilføje et øget pres med den massive forurening af kvælstoffer, medicinrester og organisk materiale, som uundgåeligt bliver konsekvensen af flere havbrug, siger Magnus Eckeskog, der er havansvarlig hos miljøorganisationen.

/ritzau/

Annonce